X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

بازاری ها دشمن کارمندان هستند و: کارمندان دشمن بازاری ها

مشاغل طبقاتی

وقتی که انسان ها وضعیتی را ببینند،و همه حالات خود را با‌ان مقایسه کنند، این نقطه عطف زندکی آن ها است. برخی ها در سن بلوغ این نقطه عطف را دارند و: برخی ها در اول جوانی و: یا در دوران میانسالی. حتی ممکن است این مسئله در کودکی برایشان اتفاق افتاده باشد.

قهرمان پرستی انسان ها یا: کینه ورزی آن ها، ریشه دراین برداشت یا درواقع نقطه عطف دارد . مثلا در کودکی ممکن است، از یک هنرمند یا نویسنده یا معلم که برای انسان مهم است، الگو بگیرد ولی در سنین متفاوت این برداشت دچار تحول می شود. اگر این برداشت ها تغییر نکند و همان الگو باقی بماند، شخص دچار تثبیت روانی می شود.

این تثبت گاهی درست است و گاهی نادرست. یعنی خود تثبیت نه مثبت است  نه منفی، بلکه بستگی به آن دارد که: چه نقشی در پیشرفت انسان داشته باشد. بسیاری از مردم معتقدند که انسان باید: یک شغل معین را از ابتدا در ذهن داشته باشد و: برای آن کوشش کند. اما روح تنوع طلبی انسان او را وادار می کند، تا مشاغل مختلف را تجربه کند. اگر این تجربه اتفاق نیافتد، هم خوب است هم بد! خوب است چون: انسان شاخه به شاخه نمی شود و: در یک کار تبحر پیدا میکند.

اما عیب این کار آن است که: شخص در آرزوی مشاغل دیگر، از دنیا می رود! هم اکنون ما در جامعه خودمان، دوطبقه داریم: طبقه بازاری و طبقه اداری! بازاری ها دشمن کارمندان هستند و: کارمندان دشمن بازاری ها. یعنی بازاری فکر می کند: هرچه امکانات است دولت به کارکنان خود می دهد: هرچه  وام و سوبسید ورانت است، برای کارکنان دولت است. ولی برعکس کارکنان دولت، فکر می کنند بازاری از اول زندگی، در پول غلط می خورد و تا آخر عمر، با دلار سیگارش را روشن می کند!

ایراد مهم این جدایی مشاغل هم در این است که: هم کارکنان دولت عقده ای می شوند. و هم بازاری ها! یعنی وقتی یک کارمند دولت در اداره بر سر کار می رود، همه هوش و حواسش به قیمت دلار و سکه یا نرخ تاکسی و اجناس مغازه ها است! و برعکس بازاری همه اخبار را گوش می دهد تا ببیند: چه چیزی برای کارکنان اعلام می شود، تا بلافاصله آن را احتکار کند و بتواند بیشتر بفروشد.

بنابر این وجود طبقات شغلی یا مشاغل موروثی، هم خوب است هم بد! کسی که پدر در پدر کفاش است، ممکن است یک ایراد دیگر هم داشته باشد و آن اینکه: از تغییرات استقبال نکند و: در برابر پیشرفت ها ترسو باشد. مثلا کسی که تک سایز می دوزد، یا خیاطی که شفارشی دوز است، اصلا متوجه پیشرفت صنعت نمی شود و: ناگهان می بیند چین با واردات میلیاردی بازار را قبضه کرده! و راه برون رفتی هم در آن پیدا نمی کند.

لذا یکی از راه های پیشرفت مشاغل، تغییر در مشاغل است. یا بهتر بگوییم، مهاجرت اساس تمدن است، تاموقعی شخص در خود هجرت نکند یا در ابعاد زمینی جابجا نشود، همه چیز برای او افسانه است. یعنی همه افراد چیزی غیر از خودش می بیند. مثلا وقتی در شغل معلمی هستید از خود می پرسید: دیپلمات ها چطور انسان هایی هستند. برای همین است که بسیاری از دیپلمات های ما، معلم بودند و از آموزش و پرورش آمده اند!

    برای مدیریت یک بیمارستان قبلا فرض بر این بود که: یک پزشک از جنس خودشان باید مدیر باشد.  ولی امروزه فرضیه مدیریت بیمارستانی تغییر کرده و: گفته می شود تخصص های فنی مدیریت، فقط ده درصد ضروری است. نود درصد مدیریت، رفتار سازمانی ، روابط انسانی و مهارت های ارتباطی است. یعنی اگر مدیر بیمارستان یک پزشک کودک شود، بیشتر پیشرفت های بیمارستان به سمت این نوع پزشکان می رود .حال اگر یک جراح مدیر شود، تفاوت از زمین تا آسمان است. تا دیروز همه ویزیت ها صد تومان دویست تومان بوده، الان ناگهان قانون و روال عوض می شود و صحبت میلیون تومان می شود.

    لذا برای تعادل بخشیدن به این نوع مدیریت باید که: هیچکدام از این افراط و تفریط ها باشد. و مدیری بر بیمارستان مدیریت کند که: وابسته به یکی از شاخه ها وتخصص پزشکی نباشد. و بتواند مستقلا تصمیم بگیرد و: برهمه جوانب مالی اداری فنی ساختمانی و.. آگاه باشد.

براساس آمار نرمال میتوان انتظار داشت که: پنجاه درصد مردم حالت زندگی ثابت و روتین را دوست دارند و: بقیه حالت تغییر را دوست دارند. یعنی نیمه مردم با پیشرفت موافقند و نیمه دیگر از آن می ترسند. نیمه دوم به مشاغل موروثی پناه می برند درحالیکه نیمه اول بدنبال آزمون وخطا هستند. و بهترین حالت برای جامعه تغییر در مشاغل و ارمان ها و قهرمان ها است تا جامعه به یک حالت انتخابی برسد.       

classe affaires

Quand les gens voient la situation , et tout votre Baan peuvent comparer , c'est le point tournant dans la vie . Une partie de cette étape de la puberté , il ya des jeunes et la première : ou dans le milieu . Il est même arrivé à eux dans l'enfance .

Être humain ou le culte du héros : la haine enracinée dans cette conception est en effet une étape importante. Par exemple , un enfant peut , d'un artiste ou d'un écrivain ou d'un enseignant qui est important pour l'homme , mais le modèle peut être modifié dans les différents âges de la récolte. Si ces perceptions sont restés inchangés et le même modèle , la personne souffre d'une fixation mentale .

C'est parfois vrai et parfois faux établie . Pour la stabilisation de positif que négatif , mais cela dépend de ce qui est impliqué dans le développement humain . Beaucoup de gens croient que l'homme : un travail spécifique à l'esprit dès le début et pour cela de s'efforcer . Mais l'esprit de recherche de la diversité qui fait de lui , à l'expérience de différents emplois . Si l'expérience a lieu, il est bon ou mauvais ! Il est bon parce que l'homme ne s'etend pas à la branche , et le travail est continu.

Mais l' inconvénient est que les souhaits d'une personne au sujet d'autres professions , le monde va ! Nous sommes maintenant dans notre société , nous avons deux étages: étage étages centre commercial et de bureau ! Les marchés sont les officiers ennemis et les employés des marchés de l'ennemi . Le marché pense: quelle est la possibilité que les employés du gouvernement : le prêt est subventionné et louer pour les employés de l'État. Mais contrairement aux employés du gouvernement , ils pensent à un indice de marché , une monnaie , et une durée de vie de la mauvaise alimentation , avec la cigarette dollar est allumé !

L'inconvénient majeur est que la séparation de l'emploi : le personnel du gouvernement sont complexes . Et le marché ! Est-ce quand un employé du gouvernement est employée dans le bureau , tous les renseignements , les montres et pièces de monnaie ou les tarifs des taxis de dollar et magasins de produits de base ! A l'inverse, un marché tout à voir et à entendre les nouvelles les employés de ce que l'on thésaurisation et être en mesure de vendre immédiatement plus .

Donc là catégories d'emplois ou professions héréditaires , est bon ou mauvais ! Son père est un cordonnier qui est le père peut être un autre problème en ce que les changements ne sont pas les bienvenus, et les améliorations d'être timide . Par exemple , une personne qui tisse une taille ou sur mesure pour la dose n'est pas du tout comprendre le développement de l'industrie : les importations chinoises voit soudain qui gère des milliards sur le marché ! Et il marcha dans la façon dont il le fait pas .

Donc, une façon de faire avancer une carrière , changer d'emploi . Ou , plutôt , la migration est à la base de la civilisation , jusqu'à ce que votre personne ou dans les dimensions de la migration ne se déplace pas tout à sa légende . Cela signifie que tout le monde voit autre chose que lui-même. Par exemple , lorsque vous êtes l' enseignant lui-même a demandé : comment les diplomates sont des gens . C'est pourquoi bon nombre de nos diplomates , des enseignants et de l'éducation sont venus !

    Direction de l'hôpital a été précédemment supposé qu'un directeur doit être un médecin de leur propre sexe . Mais aujourd'hui , la théorie de la gestion de l'hôpital et dit être l'expertise technique , la direction doit seulement dix pour cent . Quatre-vingt dix pour cent de la gestion , comportement organisationnel , les relations humaines et les compétences de communication . Si un pédiatre est le directeur de l'hôpital , ces médecins sont d'autres améliorations à l'hôpital . Toutefois, si un chirurgien est la principale différence entre la terre et le ciel . Toutes les visites centaines de dollars et deux cents dollars hier , et tout à coup changer les règles et procédures parlent millions de dollars .

    Donc, pour équilibrer ce type de gestion doit: Rien de tout cela serait aller à l'extrême. Et aux gestionnaires de gérer les hôpitaux qui peuvent ne pas être pertinents à l'une des branches de la profession médicale . Et être en mesure de décider en toute indépendance : aspects techniques, administratifs et financiers de la construction et Borne . Soyez conscient .

On peut s'attendre dans les statistiques normales : Cinquante pour cent de la population vit dans un état de routine constante et l'amour : comme le reste de l'état . La moitié des gens sont d'accord avec le progrès et l'autre moitié en ont peur . Alors que la première moitié de la seconde moitié de se réfugier professions héréditaires sont suivis par des essais et des tests d'erreur . Le meilleur des cas pour un changement de carrière et les aspirations de la communauté et les champions de la communauté de parvenir à un mode sélectionné .

 

تاریخ ارسال: 1392/11/29 ساعت 21:57 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

طلبکاران از خدا

طلبکاران از خدا

اقتصاد غرب تنها یک تئوری دارد و آن اینکه: ما باید از خدا طلبکار باشیم! زیرا خدا نباید ما را می آفرید؟! حالا که آفریده باید همه کار برای ما بکند و: هر کاری هم می کند کم است! و این زیر بنای فلسقی توزیع منابع حداقلی برای نیاز های حداکثری است. یعنی خدا برای ما کم گذاشته است! هرچه باد و ماه و خورشید و فلک را به کار می اندازد و: گندم و میوه تولید می کند وظیفه اش هست! ما اگر کمبود احساس کردیم باید صدایمان دربیاید نه اینکه، در ناز و نعمت باشیم و خدا را شکر کنیم.

شما ببینید در سهم عوامل تولید، هیچ گاه خدا را در نظر نگرفته اند و: آن را بدهکار همیشگی فرض کرده اند که: وظیفه اش هست باد را به موقع بیارود، باران به موقع ببارد و کشت هم به موقع محصول دهد.      تئوری خسارت از همین جا نشات می گیرد: وقتی باران بیش از حد می بارد کشاورزان هم ادعا نکنند، اقتصاد دانان ادعا می کنند که خسارت وارد شده است. یعنی خدا اندازه را نگه نداشته!

اگر باران کم بیاید آن ها می گویند: خشکسالی است و گندم را گران می کنند و:اگر زیاد بیاید برای جلوگیری از کاهش قیمت، همه را به دریا می ریزند یا: آفت به کشتزارها سرازیر می کنند یا: جایزه میدهند که چیزی کاشته نشود! این اقتصاد دانان با کمال پر رویی، ماهواره ای آب و هوا را بررسی می کنند و: از رانت اطلاعاتی برای خرید سلف استفاده می کنند و: وقتی خدا به پوزشان می زند و: ناگهان برف می آید، باز هم گندم را گرانتر می کنند.

   در دهه1930که اقتصاد آمریکا با بحران کامل روبرو شد آن ها آمدند: نام خدا را بر دلارها حک کردند تا برکت پیدا کند! و هنوز ترجمه آیه (توکلت علی الله) بر بالای دلار ها نقش بسته است ()

In the name if god and we trust

و به قول برادرم، بدون وضو نمی شود به دلار دست زد! ولی چه شد؟ وقتی بحران برطرف شد، خدا را فراموش کردند و گوساله و طلای سامری را پرستیدند.

   میتوان گفت طلبکاری از خدا فقط مخصوص علوم اقتصادی نیست، همه علوم خود را طلبکار خدا می دانند. اگر همه مردم سالم باشند، پزشکان صدایشان در می آید پس شغل ما چه؟ و بعد می روند و بیماری های جدید اختراع و: به جامعه تزریق می کنند و: منشا آن را نامعلوم اعلام می کنند تا: همه به خدا شک کنند و یقه او را بگیرند! ما در همین بیماری ایدز می بنیم که :چطور گردن خدا گذاشتند که بیماری جدید فرستاده! در حالیکه این بیماری چیزی جز یک آزمایش سلاح های میکروبیولو‍ژی نبود.

  گفته اند اولین فضانورد که می خواست بالا رود، از او پرسیدند چه حالی داری گفت: خدا باید کمک کند! ولی وقتی از فضا برگشت، از او پرسیدند خدا را دیدی ؟ گفت حتی پشت ماه را هم گشتم و خدا را ندیدم!

   در هنر هم همینطور است، همه  خواننده های معروف ایران، پامنبری بودند یعنی از تکبیر نماز گقتن و: نوحه خواندن شروع کردند ولی، به کجا رسیدند؟ آن ایرج و آن گلپا کجا رفتند؟ و این پاپ خوان ها کجا هستند؟ همین ها کسانی بودند که پاپ را از:سنج و دوقل! یاد گرفتند و بعد زیر همه چیز زدند.

   در علوم اداری و سیاسی مگر کم داریم؟ چرا همه فکر می کنند  پرزیدنت روحانی تنها شده؟ و کسی از عملکرد او دفاع نمی کند؟ این یک طلبکاری است، یعنی همه خودشان را از ایشان طلبکار می دانند و: چون طلبشان داده نشده یا: به اندازه ای که آن ها می خواهند داده نشده، او را بایکوت کرده اند. در حالیکه اگر همه به حق خود راضی بودند، باید دست او را باز می گذاشتند و: اینهمه سهم خواهی نمی کردند.

   مگر اداره کشور گوشت قربانی است که: باید به همه برسد و از راسته و یا کنار ران هم باشد؟ اگر کسی معاون اول یا وزیر نشد، باید پرزیدنت روحانی بایکوت شود؟ از آن طرف هم وقتی همه  طرفداران پست و مقام گرفتند، میشوند دولتی! و دولتی ها هرچه از رئیس جمهور تعریف کنند، فایده ندارد می گویند: حقوق می گیرند تا تعریف کنند! این است که باز پرزیدنت تنها می ماند.

در جغرافی ! وضع از این ها بدتر است: چرا باید سه چهارم دنیا آب باشد ولی، مردم برای آب باهم جنگ کنند؟ و جنگ سوم جنگ آب باشد؟ چرا باید آنقدر معادن زیاد باشد که: نتوانیم آن را استخراج کنیم؟ چرا باید جمعیت آنقدر زیاد باشد که: مجبور باشیم کنترل جمعیت راه بیاندازیم؟ چرا باید جمعیت چین آنقدر زیاد باشد که: افسانه یاجوج و ماجوج درست شود؟ اینها همه کارهای اشتباهی است که: به خدا نسبت می دهند و خود را عاقل تر از خدا معرفی می کنند! مانند خواجه شیراز که می گوید: فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم.

Les créanciers de Dieu

L'économie de l'Ouest est seulement une théorie et que nous devrions être créancier de Dieu ! Dieu nous a créés pour être ! Maintenant que nous avons créé tout le travail que nous faisons et chaque travail est trop petite ! Répartition des ressources et de l'infrastructure exigence minimale Flsqy est maximale. Dieu nous a donné le moins ! Le vent et le soleil et la lune et le ciel va déclencher une production de blé et de fruits qui est son travail! Si un nombre suffisant d'entre nous estiment préférons avoir nos voix , et Dieu merci, nous avons l'opulence .

Vous pouvez voir la contribution des facteurs de production , n'ont jamais été en Dieu , et il doit toujours avoir supposé que son travail est à l'heure la lutte contre le vent, la pluie douche et culture à l'époque du produit . La théorie de dommages émanant de la même place : quand la pluie tombe sur les agriculteurs ont affirmé ne pas réclamer que les économistes ont été endommagés . Dieu ne tient pas tant que ça !

Si vous venez en bas pluie disent-ils, est la sécheresse et le blé sont chers et si vous arrivez à éviter réduction de prix , ou versez le tout dans la mer : Les pesticides sont inondés terres agricoles ou d'attribuer ce n'est pas quelque chose implanté ! Les économistes surnageant avec pleine perfection , la météo satellite à étudier et l'information louer à acheter des contrats à terme et leur utilisation : Quand le pardon de Dieu et : Soudain il neige , il est toujours plus cher que leur blé .

   En 1930, l'économie américaine a été confronté à une véritable crise a pris son nom gravé sur le dollar a commencé à bénir Dieu fait ! Et pourtant, verset traduit ( confiance Brkhda ) sur la valeur élevée du dollar est fermé ( )

Et de citer mon frère , sans ablution n'est pas mis en dollars! Mais quoi? Lorsque la crise a été résolue , ils ont oublié Dieu et adoré le veau d' or et Samaritain .

   Les créanciers peuvent dire de Dieu , non seulement pour la science économique , la science tout créancier connaît Dieu . Si tout le monde est en bonne santé , les médecins sont les voix de nos emplois ? Et puis aller et inventer de nouvelles maladies pour la société et leur administration : Unknown Origin a annoncé qu'elle avait tous les doutes à Dieu et prendre son collier ! Nous avons donc Vtryf SIDA : Comment la nouvelle maladie n'a envoyé par Dieu cou ! Bien que cette maladie n'est pas rien, mais un essai d'armes et de la microbiologie .

  Ledit premier astronaute qui voulait monter , lui a demandé ce qu'ils disent : Dieu vous aider! Mais lorsque l'espace arrière, demandé à voir Dieu ? On m'a dit Dieu, je n'ai même pas vu la lune !

   La même chose vaut pour les Arts , la célèbre artiste iranien , qui a démissionné à la chaire , les prières de la Takbir et : chant funèbre a commencé , cependant , est venu où ? I. et Golpa où il est allé ? Où sont la chanteuse pop ? Ce sont ceux qui se moquent de jauges et maladie systémique ! Tout a appris , puis continua.

   Ils ont une faible science administrative et politique ? Pourquoi pensez-vous président clergé seul? Et qui ne défend pas sa performance ? Il s'agit d'un créancier , le créancier chacun d'eux, et ils se puisqu'ils n'ont pas cherché ou : dans la mesure où il ne voulait pas , il boycotté . Mais si tous étaient satisfaits de la vérité doit mettre sa main : mais je ne voulais pas partager.

   Ministère de la viande du sacrifice n'est pas que nous devrions tous être retiré de la surlonge ou de la jambe trop ? Premier vice-ministre de quelqu'un ou pas , le président devrait boycotter le spirituel ? C'était l'époque où tous les ventilateurs fonctionnent pour le bureau, ils affirment ! Tel que défini par le président et le gouvernement ne bénéficient pas dire qu'ils sont payés à la définition ! Il est ouvert seulement rester président .

La géographie ! La situation est pire que cela: Pourquoi l'eau est , mais les trois quarts du monde, les gens se battent entre eux pour l'eau ? Et le troisième est l'eau ? Pourquoi tant de trous qu'il ne peut pas extraire ? Pourquoi tant de gens qui ont dû avoir l'intention de prendre ? Pourquoi la population de la Chine est si grande que la légende est vraie Gog et Magog ? Ce sont toutes des choses qui sont fausses à se faire plus sage que Dieu représente Dieu ! Comme Khawaja Shiraz dit le ciel et un nouveau plan de scinder le toit de la course .


تاریخ ارسال: 1392/11/28 ساعت 20:46 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

بین المجالس باید :رئیس مجلس جهانی را انتخاب کند.

بین المجالس باید :رئیس مجلس جهانی را انتخاب کند.

ما اگر حتی روش الکترال آمریکا یعنی: دومرحله ای بودن انتخاب رئیس جمهور را هم بپذیریم، اتحادیه بین المجالس حق دارد که: رئیس مجلس جهانی را انتخاب نماید. چه رسد به اینکه رای مستقیم مردم را در نظر بگیریم.

در ایران هردو روش انتخاباتی یعنی: مستقیم و غیر مستقیم اجرا می شود و: به همین خاطر مردم بسیار از نظام خود حمایت می کنند. روش الکترال یا انتخاب در انتخاب، برای انتخابات رهبری است. یعنی مردم خبرگان را مستقیما انتخاب می کنند و:مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری اقدام می نمایند. ولی رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ، شوراها و شورایاری ها همگی، مستقیما از سوی مردم انتخاب می شوند. درواقع اگر مردم متوجه اشتباهی بشوند، ان را در انتخاب های بعدی اصلاح می کنند و چون: تقریبا هرسال یکبار یکی از این انتخاب ها برگزار می شود، مردم هیچ دغدغه ای ندارند.

در آمریکا رئیس جمهور مستقیما از سوی مردم انتخاب نمی شود، بلکه در یک استبداد حزبی ، حزبی که بیشترین کارت را داشته باشد، رئیس جمهور را انتصاب می کند. و برای همین مردم مشارکت حداقلی دارند و گاه، تا کمتر از 37 درصد مشمولین، در انتخابات شرکت می کنند.

گرچه در کشورهای دیگر حامی دموکراسی، وضع بد است و: مردم دموکراسی را کنار گذاشته اند و: از انتخابات چیزی جز وعده های دروغ به یاد نمی آورند، اما در کشورهای عربی وضع از این هم بدتر است. با اینکه اکثریت مردم بحرین، شیعه هستند ولی هیات حاکمه از وهابیون هستند و: بدون کوچکترین توجه به رای مردم، آن ها را به داوری گلوله می سپارند.

در عربستان نه تنها الیگارشی و حکومت خانوادگی، سال ها است که ادامه دارد. کسی حق ندارد حتی برعلیه آن اظهار نظر کند. و این حکومت استبدادی، در صدد صدور این نوع حکومت وهابی به تمام جهان هست. و اگر کسی مقاومت کند با گروه های تکفیری روبرو است! و باید گذرنامه آخرت را بگیرد و از دنیا بی هیچ سوالی خدا حافظی کند.

امپراطوری چین یا ‍ژاپن ،هند و مغولستان، وضعیتی پیچیده تر دارند بطوریکه توانسته اند، میلیاردها انسان را در میان زنجیرهای خود نگهدارند. مسلمانان در این کشورها حق زندگی ندارند. ادیان خود ساخته چنان عرصه را تنگ گرفته اند که: اگر کسی به یک گاو توهین کند سزای او مرگ است! و یا اگر کسی خرچنگ و سوسمار و سوسک را، سرخ کرده نخورد باید اعدام شود.

  در کشور ظاهرا اسلامی فلیپین یا مالزی، اقتصادی مستقل ازچین معنی ندارد. در اندونزی چشم بادامی ها، خدا هستند نه قران و اسلام! سنگاپور  وتایلند و .. به دستشویی و توالت چینی ها بدل شده اند. و همه اینها نیاز به اتحاد مسلمانان را در بر دارد.

برای شروع اتحاد، بهترین را ه مجالس هر کشور است. زیرا که رئیس جمهور ها متفاوت هستند: برخی با رای مردم و برخی با فشار ! برخی پادشاه و غیره  هستند. ولی برای ظاهر سازی هم شده، مجلس رنگ و بوی مردمی بیشتری دارد. و یا لا اقل اگر همه دولتی باشند، فراکسیون اقلیتی وجود دارد و حرف مردم را می شنود.

   لذا به نظر می رسد که مجالس جهان، ارتباط بیشتری با مردم دارند. ولی جناح بندی در آن هم شکننده است. زیرا هیچ حکومتی در جهان نیست که مردم از آن راضی باشند. و لذا اگر مجلس انعکاس مردم باشد، با دولت مخالف است. و اگر مخالفت خود را ابراز کند، از حمایت های دولتی محروم می شود. و این تناقض ها حرکت های دوگانه به مجلس می دهد. البته دولت ها این تناقض را ندارند، زیرا به محض پیدا شدن تناقض و یا تضاد، در نطفه خفه می شوند! واگر مقاومت کنند دولت را سرنگون می کنند.

ماهیت قدرت هم اگر در آن ایمان و خدا ترسی نباشد، یک فساد بزرگ است. زیرا قدرت ثروت و شهرت را به دنبال دارد و: امکانات وسیعی را در اختیار قدرتمندان قرار می دهد. که حفظ آن مستلزم از میان برداشتن رقبا و حذف فیزیکی آن ها است. به همین جهت در اسلام، یک فرد با تقوا و با سواد در راس امور قرار می گیرد بنام ولی فقیه، تا وسواس شیطانی در او اثر نکند.

اما اگر فرد ضعیف النفسی قدرت را دردست بگیرد، ماهیت قدرت او را درمقابل مردم قرار می دهد و: مردم و نهاد های وابسته به مردم، در یک تضاد رفتاری قرار می گیرند: اگر به دولت گرایش پیدا کنند، قدرت و ثروت به دست می آورند و: اگر به مردم گرایش پیدا کنند، قدرت و ثروت را از دست می دهند. زیرا مردم دوست ندارند کسی که بر آن ها حکومت می کند، اموال آن ها را هم ببرد! فلسفه فرار مالیاتی نیز این را اثبات می کند.

Inter doit avoir : un parlement mondial de choisir .

Même si les États-Unis électorale notre approche : sélection en deux étapes du président acceptent également l'Union interparlementaire a le droit : pour sélectionner un parlement mondial . Et encore moins de prendre le vote populaire direct .

Dans les deux modes de scrutin : courses directes et indirectes : Tant de gens sont à l'appui de votre système . Procédures électorales ou le choix de sélection pour l'élection de la direction . Les experts sont élus directement par le peuple , et : Assemblée des experts a élu les dirigeants à prendre des mesures . Mais le président et le parlement, commissions et conseils tous , sont élus directement par le peuple . En fait , si les gens savent qu'ils ont tort , il est corrigé dans le choix ultérieur parce que presque chacun de ces options a lieu , les gens n'ont pas la moindre idée .

Le président américain n'est pas élu directement par le peuple , mais dans un parti totalitaire , un parti qui a la carte la plus forte , a été élu président . Et les mêmes personnes sont impliquées et parfois minime , moins de 37 % des médecins à participer .

Bien que la démocratie dans d'autres pays , la situation est mauvaise et les gens ont abandonné la démocratie : les élections ne se souviennent de rien mais de fausses promesses , mais dans les pays arabes , la situation est encore pire. Avec la majorité des chiites de Bahreïn administration mais les wahhabites et sans le moindre égard pour le vote du public , il peut recourir à des balles en arbitrage .

Non seulement l'oligarchie et la famille régnante en Arabie Saoudite , a été en cours depuis des années. Même contre celui qui n'a pas le droit de commenter . Et le despotisme , cherchant la délivrance de cette règle , le monde entier est wahhabite . Et si quelqu'un essaie groupes de résistance face à l'excommunication ! Le passeport doit être ci-après adieu au monde sans aucune question .

Empereur de Chine ou du Japon , l'Inde et la Mongolie , afin qu'ils puissent avoir une situation plus complexe , des milliards de personnes à travers son porte- chaîne . Les musulmans de ces pays n'ont pas le droit de vivre . A religions self-made sont si étroites que champ : Si quelqu'un fait une grande insulte sa vache est morte ! Ou si l'on crabes et les lézards et les insectes , manger frit doit être exécuté .

  Flypyn ou la Malaisie dans islamique Apparemment , pas de signification économique indépendante de la Chine . En Indonésie , des yeux en amande , le Coran et l'islam ne sont pas Dieu ! Singapour et la Thaïlande . Les Chinois sont devenus la salle de bains . Et la nécessité d'unir tous les musulmans sur les cales .

Pour démarrer un syndicat, pour les meilleurs événements dans chaque pays . Parce que le président diffèrent : certaines personnes votent et une certaine presse ! Certains du roi , et ainsi de suite . Mais l' apparence du bâtiment , l'ensemble a la saveur la plus populaire . Ou du moins si elles sont publiques , il ya une faction minoritaire entend les gens parler .

   Il semble donc que les parlements du monde , les gens sont plus connectés . Mais factions qui reste fragile . Parce qu'il n'y a pas de gouvernement dans le monde que les gens sont heureux. Par conséquent, si la maison est un reflet de la population , le gouvernement est opposé . Et vous pouvez exprimer votre désapprobation de l'appui du gouvernement est refusé. Parlement se déplacera à doubler les contradictions . Mais les gouvernements n'ont pas cette incohérence , la contradiction ou de conflit dès que l'émergence, sont étouffées dans l'œuf ! Résistance s'ils pouvaient renverser le gouvernement .

Si la nature de la puissance de la foi et la crainte de Dieu n'est pas une grande fraude . Richesse et la gloire et de pouvoir conduit à la possibilité qui fournit une gamme de puissance . Soutiennent qu'il est nécessaire d' éliminer des rivaux , et physiquement le retirer. Par conséquent , dans l'Islam , une personne pieuse et compétent à la tête est appelé VF , tellement obsédé par le mal en lui ne fonctionne pas .

Mais si quelqu'un veut prendre le pouvoir possession de lâche , la puissance de la nature et le met contre les personnes et les institutions qui dépendent sur ​​le comportement des gens sont une contradiction : si le gouvernement est enclin à la perte de pouvoir et de richesse apporter si les gens sont enclins à le faire , perdre de la puissance et de la richesse . Parce que les gens qui n'aiment pas le gouvernement ça , il faut aussi de l'argent ! Philosophie prouver aussi l'évasion fiscale .

تاریخ ارسال: 1392/11/27 ساعت 21:37 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

به دسته بندی های مصنوعی این روشنفکران تاریک فکر، توجهی ندارند

مرگ خاموش سرمایه داری

برای سرمایه داری در جهان بسیار تبلیغ شد و: برای مبارزه با آن هم بسیار هزینه شد . اما اکنون سرمایه داری دچار مرگ شده ولی، مرگی که صاحبان عزا آن را قبول ندارند و: از مردم مخفی می کنند!

البته سال ها پیش توسط آدام  اسمیت، در کتاب ثروت ملل سرمایه داری تئوریزه شد، یعنی ایشان با اشاره به سهم سرمایه در تولید و: نقش رقابت در کیفیت تولید، سرمایه داری را تنها راه بهره برداری بهینه از امکانات مادی دانست. اصل مهم دیگر سرمایه داری داشتن شکاف در آمدی یا: تفاوت طبقاتی است که ناشی از توجه بیشتر و سعی بالاتر سرمایه دار، در مقابل کارگران و افراد تنبل جامعه است.

  گرچه این نظریات توسط مارکس و دیگران، مورد تمسخر قرار گرفت و نهایتا لنین در ادامه سه مرحله: سرمایه داری بازرگانی، سرمایه داری کارخانه ای و سرمایه داری مالی، سرمایه داری دولتی را تکامل یافتن آن ها دانست . اما امروز اصلا اینها مهم نیستند!

   مهم این است که مردم از درآمد های متفاوت  ناراحت هستند! آن ها قبول ندارند که یک کار گر باید کمتر از سرمایه دار، در آمد داشته باشد. اصلا به سهم عوامل تولید هم کاری ندارند، یعنی نمی خواهند بدانند که حرف آدام اسمیت بهتر است یا: حرف ژرژ پولیتسر. آیا سرمایه برای تولید و توزیع مهم تر است یا کار .

   الان دیگر پایان یک دور باطل است که می پرسد:  آیا اگر سرمایه دار نباشد، تولیدی صورت می گیرد؟ و جواب می گیرد: اگر کار نباشد، تولیدی صورت نمی گیرد! گرچه نگرش سیستمی، بعنوان ناجی دنیا آمد و حد وسط را گرفت تا: آن ها را آشتی دهد و گفت: نه حرف تو نه حرف اون! حرف من: هم کار باید صورت گیرد و هم سرمایه باید باشد، هم چیز های دیگر! تا تولید و ارزش افزوده به وجود آید.

ما نمی خواهیم بگوییم که آیا سرمایه داری درست می گوید یا کمونیستی و یا لیبرالیزم. ما حتی نمی گوییم که همه اینها غلط می گویند و: اینکه باید در آمد ها مساوی باشد یا متفاوت،بلکه می خواهیم بگوییم که: بر سر تابوتی  گریه می کنیم که مرده ای در آن نیست. تولید را نه سرمایه  پیش می برد و نه کار ! همه این ها اعتباریات است . واقعیت چیز دیگری است.

آیا شما وقتی نان می پزید، یعنی نان را درست کردی؟ یا اینکه آرد را از گندم و: گندم را از زمین می گیرید؟ و اگر روزی باران نیاید، آیا گندم یا آرد وجود خواهد داشت؟ به قول شاعر ایرانی : ابر و باد و مه خورشید و فلک در کارند، تا تو نانی به دست آری و به غفلت نخوری! بله قبل از ثروت سرمایه دار و یا کار،کارگر و کشاورز، این ابر و باد و مه و خورشید هستند که کار می کنند! یعنی سعدی در این شعر، جواب همه لیبرال دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها ، حتی کلاسیک ها و سوداگران را داده است.

چرا جواب به این سادگی را، علمای اقتصاد قرن بیست و: بیست و یک درک نمی کنند؟ چرا همه عوامل را از نو و: به نظر و عقاید خود می چینند؟ چه کسی به آن ها اجازه داده که حقایق را نادیده بگیرند؟ و برای کف زدن و سوت کشیدن ها، پای عواملی به تولید و اقتصاد باز کنند که: ساده ترین نقش آنان القای تبعیض و بی عدالتی است.

ضرب المثل فارسی می گوید: آنکه دندان دهد نان دهد. یعنی خدا بخاطر دندان اشخاص، برای آنان نان می دهد نه: طبقات اجتماعی یا میزان ثروت و دانش آن ها. بنابر این سهم انسان از تولیدات، فقط نیاز اوست نه چیز دیگری . لذا یک معلول ذهنی یا حرکتی، که توان تولید یا سرمایه گذاری ندارد هم،باید به همان اندازه غذا بخورد که یک سرمایه دار می خورد!

 شکم همه انسان ها مساوی است! بنابر این غذای آن ها هم باید مساوی باشد. و این شعاری است که همه دنیا قبول دارد، ولی توان علمی برای دفاع از آن ندارد و: یا در مقابل تحقیر های یقه سفید ها، از آن کوتاه می آمده است. اما امروز مرگ خاموش سرمایه داری فرا رسیده، یعنی مردم به این موضوع رسیدند که: پیچیدگی های تئوریک سخنان اقتصاد دانان، فقط برای فریب آنان و دور کردن آنها از: سر سفره نعمات الهی بوده است.

آنها جای خدا تصمیم می گرفتند که: توزیع تولیدات و درآمد چگونه باشد . اما امروز مردم با ایمان به خدا، دست رد به سینه خدا نشناسان می زنند و: فقط روزی خود را  از خدا می خواهند و: به دسته بندی های مصنوعی این روشنفکران تاریک فکر، توجهی ندارند.  

Silent Death du capitalisme

Il a été annoncé pour le capitalisme mondial : la lutte , il était très cher . Mais maintenant, avec la mort du capitalisme , cependant, le deuil de la mort des propriétaires ne sont pas d'accord : les personnes sont cachées !

Mais il ya des années par Adam Smith dans La Richesse des nations a été théorisé capitalisme , auquel il se réfère à la part du capital dans la production : le rôle de la concurrence dans la qualité des produits , le capitalisme est le seul moyen d'optimiser l'utilisation des ressources , at-il dit . Un autre principe important est de diviser le revenu ou de la fortune : les différences de classe qui a causé plus d'attention et d'efforts que les capitalistes contre les travailleurs et une société paresseuse .

  Bien que ces théories de Marx et d'autres ont été ridiculisés et enfin Lénine allés sur trois étapes : le capitalisme commercial , l'industrie capitaliste et le capitalisme financier , le capitalisme d'Etat comme il a évolué . Mais aujourd'hui, ils ne sont pas importants du tout !

   Il est important que les gens de différents revenus sont en colère ! S'ils ne sont pas d'accord que l'on doit être inférieure à capitalistes , est venu à être . Aucune partie du travail de production , ils ne veulent pas connaître les personnages mieux , ou Adam Smith : caractères George Pulitzer . Plus importante est de savoir si le fonds de roulement pour la production et la distribution .

   L'autre extrémité est juste un cercle vicieux qui demande : N'avez-vous pas la production capitaliste a lieu ? Et la réponse est : Si vous ne le faites pas , ne sont pas productifs ! Bien que la vision systémique , comme le sauveur est né à la médiocrité : Ils réconciliée et il a dit de ne pas dire qu'il ne parle pas de vous ! Ma Parole : Le travail et le capital doivent être effectuées , c'est autre chose ! La production et la valeur ajoutée se produisent .

Nous ne voulons pas dire si le capitalisme ou le communisme ou le libéralisme est juste . Nous ne disons même pas qui disent tout faux : il devrait être revenus égaux ou différents , mais aussi voulons dire que nous pleurons sur les cercueils des morts sont en elle. Ni le capital , ni la productivité du travail feront progresser ! Tout ce crédit . La réalité est différente .

Lorsque vous êtes briqueterie pain , le pain avez-vous fait ? Ou de la farine de blé et de blé de la terre , vous pourrez obtenir ? Et si vous n'aimez pas la pluie , un jour, vous aurez du blé ou de la farine ? Les mots de poète iranien : nuage , le vent , le soleil et le ciel sont au travail , vous n'avez donc pas eu négligence pain et oui ! Oui , avant la richesse ou le fonds de roulement , les travailleurs et les agriculteurs , les nuages ​​, le vent et le soleil qui ils travaillent ! Dans ce poème de Saadi , c'est à dire , la réponse à tous les libéraux-démocrates et les sociaux-démocrates , même les classiques et les commerçants dit .

Pourquoi la réponse à cette simplicité , économie chercheurs siècle : vingt et un ne comprends pas ? Pourquoi tous les éléments d'une nouvelle , d'opinion et ses idées sont cueillies ? Qui est autorisé à ignorer les faits ? Applaudissements et sifflements et en tirant , ouverture de jambe que les facteurs de production et l'économie : leur rôle dans l'induction de la simple discrimination et de l'injustice .

Proverbe persan dit que le dentiste ne pain . Dents pour le peuple de Dieu , car ils sont le pain pas : une richesse de connaissances et de ses classes sociales . Par conséquent , la part de la production n'est besoin de rien d'autre. Ainsi, un moteur ou d'un handicap mental , ou la productivité ne peuvent pas investir le temps , vous devriez manger autant que il ya un capitaliste !

 Abdominaux tous les êtres humains sont égaux ! Par conséquent , le régime doit être égal . C'est un slogan qui est acceptée partout dans le monde , mais la science ne peut pas défendre : soit l'humiliation de col blanc , il est court . Mais aujourd'hui la mort du capitalisme s'est détachée , les gens qui sont venus à cette complexité économistes théoriques discours , que de les tromper et à l'extérieur de la table d'honneur était bénédictions divines .

Ils ont décidé à la place de Dieu : Comment sont la production et la distribution des revenus . Mais aujourd'hui, les gens croient en Dieu , ils ne nient pas méchants veulent juste Dieu pour être son jour : l'ignorance de ces intellectuels classifications artificielles , ne sont pas significatives .

تاریخ ارسال: 1392/11/26 ساعت 23:04 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

امروز روز والنتاین است، فکر می کنید از آن هم انتقاد می کنند؟ و یا به آن افتخار می کنند

تفاوت حرام و حلال

برخی کار های حرام ذاتی است ولی، بسیاری از آنان ذاتی نیست. مثلا خوردن مسکرات ذاتا حرام است و: به واسطه ماهیت تشکیل دهنده و مواد داخلی، مصرف آن برای انسان حرام است. یا خوردن چیزهای نجس همینطور، یعنی خوردن مدفوع حرام است و: برای همین خوک ها که این کار را می کنند، خوردن گوشت آن ها هم حرام است.

  اما برخی بنا بر دستور حرام هستند: مثلا ازداواج با محارم حرام است یعنی: پدر نمی تواند با عروس خود، ولو طلاق گرفته باشد تا آخر عمر ازدواج کند. و برعکس پسر هم نمی تواند با مادر یا زن بابای خود ازدواج کند.

  فرق صیغه کردن با روسپی گری هم در همین است.  دشمنان آگاه و قسم خورده اسلام این موضوع را می دانند ولی آن را انکار می کنند. و این کینه ورزی آنان باعث می شود تا مرز حق و باطل شناخته نشود. و مردم به گمراهی بیافتند. در حالیکه فهم  صحیح این مطلب، نشان از یک نیاز طبیعی و خواسته منطقی بشر است.

دختر و پسری که امکان ازدواج دائم ندارند، محکوم به مرگ  نیستند و باید به آنان اجازه استفاده مشروع داده شود. حتی زن و مرد های بیوه هم همینطور . نادانی تبلیغات چی های دشمن همین گروه ها را هدف گرفته است. خداوندی که زن را افریده ، همان خدایی است که مرد را آفرید و: نیاز های دختر و پسر به یکدیگر را، در وجود آن ها به ودیعت نهاد.

اگر به منطق دشمنان ها بها داده شود، حتی ازدواج دائم هم روسپیگری است!

زیرا تفاوت ازدواج با غیر ازدواج، فقط در رد و بدل کردن کلام های مختلف است. برای ازدواج باید جملات کلاسیک به کار برد، ولی در روسپیگری ادبیات بازاریابی مطرح است! لذا در ازدواج، یک زندگی مشترک دائمی و داشتن خانه و فرزند و آینده مطرح است. اما در روسپیگری در میان زن ها: فقط پول حرف اول را می زند و درمیان مردها: فقط زیبایی ظاهر. لذا تمام مردانی که پول ندارند یا: تمام زن هایی که زیبایی ندارند باید بمیرند!

در حالیکه آنان، این منطق را نادیده می گیرند و: جملات ناجوانمردانه به احکام اسلام می کنند. جالب است که آنهایی که آلوده ترند، بیشتر انتقاد می کنند! مثلا می گویند یکی از دختران ابی بکر، از جمله زنانی بوده که صیغه گر حرفه ای حساب می شده، ولی پدرش این عمل را ممنوع کرده بود! وقتی از دختر، علت دستور پدر را می پرسند می گوید :ما در زمان پیامبر هم چنین می کردیم. یعنی مخالفت ابی بکر با امر صیغه، مخالفت با زمان پیامبر است..

   اکنون نیز منتقدان صیغه، در مقابل ارتباط های نامشروع غیر صیغه ای چیزی نمی گویند! و حتی آن را ستایش می کنند!یعنی روسپیگری نه تنها به نظر انان بد نیست، لازم هم هست!آن ها می گویند بجای اینکه در خیابان بوق بزنند و: زنان خیابانی را سوار کنند، بهتر است جایی درست شود مثل غربی ها، تلفن بدهند و غیره!

  در حالیکه این کار همان حاکمیت سرمایه داری است. یعنی تنها کسانی از این روش بهره می برند که و تلفن ، خانه  و ماشین داشته باشند. وجوانان فقیر و بیکار و زنان بدون ماشین و تلفن باید بروند بمیرند.

 همین امروز روز والنتاین است، فکر می کنید از آن هم انتقاد می کنند؟ و یا به آن افتخار می کنند؟ .از نظر آنان هرچه اسلام بگوید مسخره و قابل انتقاد است! نه هرچه غربی ها و غریب ها بگویند. در حالیکه دختر و پسر در اسلام هم میتوانند با هم دوست شوند، فقط باید صیغه بخوانند آیا این دو جمله آنان را ناراحت می کند؟ یا اصلا با اسلام مشکل دارند؟

 اگر با اسلام مشکل دارند بروند و به تیمارستان مراجعه کنند! چون کسی که نمک خدا را می خورد و نمکدان می شکند، یقینا دیوانه است و از عقل بهره ای نبرده است. اما اگر این دوجمله را بلد نیستند، به هر رساله ای مراجعه کنند هست و: میتوانند از رو بخوانند. حتی بسیاری از مجتهدان اجازه داه اند به: فارسی یا هر زبان محلی دیگری هم خوانده شود .

  البته در صیغه دختر باکره، اجازه پدر شرط است و: در ازدواج دائم دختر باکره هم دونفر شاهد لازم است. ولی در غیر این حالت دونفر میتوانند با رضایت یکدیگر، به زبان خودشان صیغه بخوانند و: با وجدانی اسوده باهم معاشرت کنند.تکلیف فرزند شان هم روشن است.

اما اگر مشکل آنان چیز دیگری است که ما میدانیم! باید سر به بیابان بگذارند. زیرا ملت مسلمان ایران تصمیم به سرباز گیری بیشتری برای اسلام دارد.  وبرای ازدیاد امت حزب الله آماده است و آنان دیگر نمی توانند: مانع ازدواج یا فرزند آوری  امت حزب الله شوند.  

Between haram and halal

Some of the work is inherently sinful , but many of them are essential . For example, drinking alcohol is forbidden nature : due to the nature of the internal components and materials , is prohibited for human consumption . Or eat unclean things, too , that eating feces is forbidden for the same pigs do eat meat, it is also forbidden .

  But some of the recipes are forbidden, for example, is forbidden incestuous couples live with the father of his bride could not even be divorced to married life . And unlike his son, he can not marry the mother or her father .

  The temporary difference is the same with prostitution . Conscious and avowed enemies of Islam know this , but they deny it . This hatred causes them to be recognized boundaries of right and wrong . And people fall astray . However, to properly understand this , that a man has the natural and reasonable .

Boy and girl marriage that can not be sentenced to death , and shall not allow them to be legitimate . Even men and women and widows too. What a silly propaganda of the enemy is targeting this group . God created the woman , the man who created the gods : the needs of boys and girls together , there it is entrusted to the institution.

If the enemies of reason is appreciated , even if the marriage is prostitution !

The difference between married and non- married, just the exchange of words . Marriage shall be applied to classical phrases , but in the marketing literature is considered prostitution ! So the marriage, a marriage and a home and children, and the future is considered permanent . But prostitution among women only talk money comes first, and among men : only aesthetic . So all the men who have no money or all the women who have beauty must die!

However , they ignore the logic of : the rules are unfair sentences . It is interesting that those who are infected , most are criticizing ! For example, say one of the daughters Abi Bakr , including women who were considered temporary professional trader , but his father had banned the practice ! When the girl asked her father the command tells us that we have at the time of the Prophet . That means opposing the temporary Abi Bakr , the Prophet's opposition time .

   Currently, temporary critics , versus a temporary association of illegal do not say anything ! And even praise it ! That prostitution is not only their view is not bad, is it ? They say on the streets instead of their horns and women take to the streets , the better place is just like Westerners , telephone give more!

  While this is the capitalist rule . The only ones who benefit from this method and the telephone , have a house and car . Poor and unemployed youth and women without cars and telephones should go die.

 Today is Valentine's Day , do you think you are criticizing it ? And are proud of it ? . Than what they say Islam is mocked and criticized ! No more Westerners and strange to say . While Muslim boys and girls can be friends , just be temporary upset that they read these two sentences ? Or don’t have a problem with Islam ?

 If you have a problem with Islam, they should go to a lunatic asylum ! God is the one who eats salt and salt breaks are absolutely crazy and did not take advantage of that reason . But if you are not familiar with the binomial , can refer to a treatise is and : can be read from the crowd . Many mujtahids were even allowed to Dah : Persian or any other local language is read .

  However virgins temporary permit is required and parents : permanent in weedy  virgins also need two witnesses . However, with the consent of the other two modes , temporary and read their own language with a clear conscience to socialize together . Responsibility for their children is clear .

But if the problem is something else we know ! Should be put into the desert . Because the decision to recruit more Muslim nation of Islam. Increase community and for them , Hezbollah is ready and can no longer obstacle to marriage or childbearing Hezbollah Ummah .

بین حرام و حلال

بعض من هذا العمل هو خاطئین بطبیعتها ، ولکن الکثیر منهم لا غنى عنها . على سبیل المثال، ممنوع شرب الکحول الطبیعة: نظرا ل طبیعة المکونات والمواد الداخلیة ، محظور للاستهلاک البشری. أو تناول الأشیاء غیر نظیفة ، أیضا، أن تناول البراز ممنوع لنفس الخنازیر لا تأکل اللحوم، و یحظر أیضا .

  ولکن بعض من صفات ممنوعة ، على سبیل المثال ، یمنع الأزواج المحارم یعیشون مع والد عروسه لا یمکن أن تکون مطلقة حتى فی الحیاة الزوجیة. و خلافا ل ابنه ، وقال انه لا یمکن الزواج من الأم أو الأب لها .

  الفرق المؤقت هو نفسه مع الدعارة. الأعداء واعیة و صریحا للإسلام یعرفون ذلک، لکنهم ینفون ذلک. یسبب هذه الکراهیة لهم لا بد من الاعتراف حدود الصواب والخطأ. و الناس یقعون فی ضلال. ومع ذلک ، من أجل فهم صحیح هذا ، أن رجلا لدیه طبیعیة ومعقولة.

فتى و فتاة الزواج التی لا یمکن حکم علیه بالإعدام ، ویجب ألا یسمح لها أن تکون مشروعة. حتى الرجال والنساء والأرامل أیضا. ما دعایة سخیفة من العدو وتستهدف هذه المجموعة. خلق الله المرأة ، والرجل الذی خلق الآلهة : احتیاجات الفتیان والفتیات معا، وهناک ویعهد إلى المؤسسة.

إذا هو محل تقدیر أعداء العقل ، حتى لو کان الزواج هو الدعارة !

الفرق بین المتزوجین وغیر المتزوجین ، مجرد تبادل الکلمات. تطبق على الزواج من العبارات الکلاسیکیة ، ولکن فی الأدب التسویق یعتبر الدعارة ! ویعتبر ذلک الزواج ، و الزواج و المنزل والأطفال، ومستقبل دائم . لکن البغاء بین النساء التحدث فقط المال یأتی أولا، و بین الرجال : جمالیة فقط. لذلک کل الرجال الذین لا یملکون المال أو کل النساء الذین لدیهم الجمال یجب أن یموت !

ومع ذلک، فإنها تتجاهل منطق : القواعد هی أحکام جائرة. ومن المثیر للاهتمام أن أولئک الذین یصابون ، فإن معظم ینتقدون ! على سبیل المثال، یقول واحد من بنات أبی بکر، بما فی ذلک النساء الذین کانوا یعتبرون المهنیة تاجر مؤقتة ، ولکن والده حظرت الممارسة! عندما طلب من الفتاة والدها الأمر یخبرنا أن لدینا فی عهد النبی . وهذا یعنی معارضة أبی بکر مؤقتة ، والوقت المعارضة النبی.

   حالیا ، النقاد مؤقتة ، مقابل جمعیة مؤقتة غیر شرعیة لا أقول أی شیء! وحتى الثناء علیه ! أن الدعارة لیست فقط وجهة نظرهم لیست سیئة ، ألیس کذلک؟ یقولون فی الشوارع بدلا من أبواق سیاراتهم والنساء النزول إلى الشوارع ، و أفضل مکان هو تماما مثل الغربیین ، والهاتف تعطی أکثر!

  فی حین أن هذا هو القاعدة الرأسمالیة. الوحیدون الذین یستفیدون من هذه الطریقة و الهاتف، لدیک منزل و سیارة. الشباب والنساء الفقراء و العاطلین عن العمل من دون سیارات والهواتف یجب ان تذهب یموت.

 الیوم هو عید الحب ، هل تعتقد انک ینتقد ذلک؟ و فخورون بذلک ؟ . مما یقولون انه سخر الإسلام و انتقد ! لا أکثر الغربیین و الغریب القول . بینما الفتیان و الفتیات مسلم یمکن أن یکون صدیقا ، یکون مجرد اضطراب مؤقت یقرأون هاتین الجملتین ؟ أو لا یکون لدیک مشکلة مع الإسلام ؟

 إذا کان لدیک مشکلة مع الإسلام ، ینبغی أن یذهب إلى مستشفى المجانین ! الله هو الذی یأکل الملح و الملح فواصل مجانین تماما ، ولم لا نستفید من هذا السبب. ولکن إذا کنت لم تکن مألوفة مع ذی الحدین ، یمکن الرجوع إلى مقال هو و : یمکن قراءتها من الحشد. و حتى سمح لکثیر من المجتهدین ل داه : قراءة الفارسیة أو أی لغة أخرى محلیة .

  ومع ذلک ، العذارى مؤقتة ، دعونا أبی هو شرط فی الزواج اثنین من بنات عذراء لرؤیتها. ومع ذلک ، بموافقة الأخرى وضعی ، مؤقتة وقراءة لغتهم الخاصة بضمیر مرتاح للاختلاط معا. المسؤولیة عن أطفالهم واضح.

ولکن إذا کانت المشکلة هی شیء آخر نعرفه ! یجب ان توضع فی الصحراء. لأن قرار تعیین أمة أکثر مسلم من الإسلام . زیادة و المجتمع لهما، حزب الله جاهز و یمکن لم یعد عقبة فی الزواج أو الإنجاب حزب الله الأمة .

Haram ve helal arasında

Işin bazı doğal günahkâr olduğunu , ancak birçoğu esastır . Örneğin, alkol doğa yasaktır : nedeniyledahili bileşenler ve malzemelerindoğası , insan tüketimi için yasaklanmıştır . Veya dışkı yeme eti yemek yapmakaynı domuzlar için yasak olduğunu , çok kirli şeyler yemek , o da yasak .

  Amabazı tarifler örneğin , hatta evli yaşama boşanmış olamazdı ensest çiftler onun gelininbabası ile yaşamak yasak , yasak . Ve oğlu aksine , oanne veya babası evlenemezsin .

  Geçici fark fuhuş ileaynıdır. İslam'ın bilinçli ve yeminli düşmanları bu biliyorum , ama onlar bunu inkar . Bu nefret onları doğru ve yanlış sınırlarını kabul edilmesi neden olur. Ve insanlar yoldan düşecek . Ancak, düzgün bir adamdoğal ve makul olduğunu , bu anlamak için .

Erkek ve kız evlilik ölüme mahkum edilemez , ve onları meşru izin vermeyecektir söyledi. Çok Hatta erkek ve kadın ve dul . Düşmanın ne saçma bir propaganda bu grubu hedefliyor . Kız ve erkek çocuklarınihtiyaçlarını birlikte , oradakuruma emanet : Tanrıkadını ,tanrıları yarattıinsanı yarattı .

Aklındüşmanı takdir ise ,evlilik fuhuş bile !

Evli ve evli olmayan arasındakifark , kelimelerin sadecedeğişimi . Evlilik klasik cümleleri uygulanacaktır , ancakpazarlama literatüründe fuhuş kabul edilir ! Yanievlilik , evlilik ve bir ev , çocuk vegelecekte kalıcı olarak kabul edilir . Sadece estetik Ama kadınlarda fahişelik sadece erkekler arasında para önce gelir konuşmak , ve . Yani para ya da güzellik var tümkadınlar tümerkekler ölmeli !

Ancak, mantığını görmezden :kurallar haksız cümleler vardır . Bu enfekte olanların , en çok eleştiren olduğu ilginç ! Örneğin, geçici profesyonel bir tüccar kabul edildi kadın olmak üzerekızları Ebî Bekr , birini söylemek, ancak babasıuygulama yasaklandı vardı ! Kız babası sorulduğundakomut bizPeygamberzamanında olduğunu söyler . Bugeçici Abi Bekir ,Peygamber'in muhalefet zaman karşı gelir .

   Şu anda , yasadışı geçici bir dernek karşı geçici eleştirmenler , hiçbir şey söyleme ! Ve hatta övgü ! Bu fuhuş değil, sadece kendi bakış fena değil , değil mi ? Onlar yerine onların boynuzları ve kadınlarsokaklara sokaklarında demek ,daha iyi bir yer gibi Batılılar , telefon daha ver!

  Bukapitalist kural iken. Bu yöntem vetelefon yararsadece onlar , bir ev ve araba var . Araba ve telefon olmadan yoksul ve işsiz gençlik ve kadın ölmek gitmek gerekir .

 Bugün Sevgililer Günü , bunu eleştiren sizce ? Ve bundan gurur duyuyoruz ? . İslam'ın alay ve eleştirilen söylediklerine daha ! Artık Batılılar ve garip demek . Müslüman erkek ve kız arkadaşları olabilir iken , sadece onlar bu iki cümle okumak geçici üzgün olabilir ? Ya da İslam ile bir sorun yok ?

 Eğer İslam ile ilgili bir sorun varsa, onlar bir tımarhane gitmeli ! Tanrı tuz yiyor ve tuz sonları kesinlikle deli ve bu nedenle yararlanmak vermedibiridir . Kalabalıktan okunabilir : Eğerbinom aşina değilseniz Ama , bir tez başvurabilirsiniz ve . Birçok müctehidler bile Dah izin verildi : İran veya başka bir yerel dil okunur.

  Ancak, geçici bakireler , baba evlilikiki bakire kızı görmek için bir durumdur edelim . Ancak, diğer iki geçici modları verızası ile birlikte sosyalleşmek için temiz bir vicdanla kendi dilini okumak . Çocukları için sorumluluk açıktır .

Ama sorun başka bir şey olmadığını biliyoruz! Çöle konulmalıdır . Çünkü İslam'ın daha Müslüman milleti işekarar . Topluluk artırmak ve onlar için , Hizbullah hazır olduğunu ve can evlilik veya Hizbullah ümmeti çocuk doğurma için artık engel .

 Entre haram et halal

Une partie du travail est un péché en soi , mais beaucoup d'entre eux sont essentiels . Par exemple , la consommation d'alcool est interdite nature : en raison de la nature des composants et des matériaux internes , est interdite à la consommation humaine . Ou manger des choses impures , aussi, que manger des excréments est interdit pour les mêmes porcs ne mangent de la viande , il est également interdit .

  Mais certaines des recettes sont interdits , par exemple , est interdite couples incestueux vivent avec le père de son épouse ne pouvait même pas être dissociée de la vie conjugale . Et contrairement à son fils, il ne peut pas épouser la mère ou son père .

  La différence temporelle est la même à la prostitution . Ennemis conscients et avoués de l'islam le savent, mais ils le nient . Cette haine amène à être reconnus limites du bien et du mal . Et les gens tombent en erreur. Toutefois , pour bien comprendre ce que l'homme a le naturel et raisonnable .

Garçon et fille mariage qui ne peuvent pas être condamnés à mort , et ne doit pas leur permettre d'être légitime . Même les hommes et les femmes et les veuves aussi. Quelle propagande ridicule de l'ennemi vise ce groupe . Dieu a créé la femme , l' homme qui a créé les dieux : les besoins des garçons et filles ensemble , il est confié à l'institution .

Si les ennemis de la raison est apprécié , même si le mariage est la prostitution !

La différence entre les couples mariés et non mariés , juste l'échange de mots. Le mariage ne peut être appliquée à des phrases classiques , mais dans la littérature marketing est considéré comme la prostitution ! Ainsi, le mariage , un mariage et un foyer et des enfants , et l'avenir est considérée comme permanente . Mais la prostitution chez les femmes que parler d'argent vient en premier, et chez les hommes : seulement esthétique . Et tous les hommes qui n'ont pas d'argent ou toutes les femmes qui ont la beauté doivent mourir !

Cependant , ils ignorent la logique : des règles sont des peines injustes . Il est intéressant de noter que ceux qui sont infectés , la plupart critiquent ! Par exemple , dire l'une des filles Abi Bakr , y compris les femmes qui étaient considérés comme trader professionnel temporaire, mais son père avait interdit la pratique ! Quand la jeune fille a demandé à son père de la commande nous dit que nous avons à l' époque du Prophète . Cela signifie s'opposer à la Abi Bakr temporaire , le temps de l'opposition du Prophète .

   Actuellement , les critiques temporaires , par rapport à une association temporaire d' illégal ne disent rien ! Et même l'éloge! Que la prostitution n'est pas seulement leur point de vue n'est pas mal , non? Ils disent dans les rues au lieu de leurs cornes et les femmes dans les rues , le meilleur endroit est juste comme les Occidentaux , téléphone donner plus !

  Bien que ce soit la règle capitaliste . Les seuls qui bénéficient de cette méthode et le téléphone , ont une maison et la voiture . Pauvres et les chômeurs jeunes et les femmes sans voitures et les téléphones doivent aller mourir .

 Aujourd'hui est la Saint Valentin, pensez-vous que vous critiquez il ? Et nous sommes fiers de lui? . Que ce qu'ils disent Islam est raillé et critiqué ! Pas plus d'Occidentaux et étrange à dire. Ou n'avez pas un problème avec l'islam ?

 Si vous avez un problème avec l'islam , ils devraient aller à un asile d'aliénés ! Dieu est celui qui mange le sel et les pauses de sel sont absolument fou et ne pas profiter de cette raison. Mais si vous n'êtes pas familier avec le binôme , peut se référer à un traité est et : peut être lu à partir de la foule . Beaucoup mujtahids ont même été autorisés à Dah : langue locale persan ou toute autre est lu .

  Cependant , vierges temporaires , laissez papa est une condition dans le mariage des deux filles vierges pour le voir . Cependant , avec le consentement des deux autres modes , temporaires et lire leur propre langue avec une conscience claire de socialiser ensemble. Responsabilité de leurs enfants est claire.

Mais si le problème est autre chose que nous savons ! Devrait être mis dans le désert . Parce que la décision de recruter nation plus musulmane de l'Islam . Augmenter communauté et pour eux , le Hezbollah est prêt et ne peut plus obstacle au mariage ou la maternité Hezbollah Ummah .

تاریخ ارسال: 1392/11/25 ساعت 17:19 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 26 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات