X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

همان باشد که: باید باشد؟

آیا دولت کریمه، میتواند

 همان باشد که: باید باشد؟

ما در روایات خود، زیاد از دولت کریمه استفاده کرده ایم، آیا میتواند همین دولت کریمه باشد، یا بعدا به آن تبدیل شود؟

    به نظر بنده هرچیزی ممکن است، چنانچه در روایات داریم: در آخر الزمان، خورشید از مغرب طلوع خواهد کرد. که منظور این نیست که: گردش زمین معکوس می شود، و البته این هم از قدرت خدا به دور نیست. بلکه منظور این است که: اسلام غربی ها بهتر از اسلام شرقی ها خواهد بود. و غربی ها در دین داری، گوی سبقت را خواهند برد.

  چنانکه الان می گویند در انگلستان، ظاهرا با اسلام مبارزه هم می شود ولی، بسیاری از احکام اسلامی در آن جا بهتر رعایت می شود و: این از قدیم هم بوده است. چنانچه سید جمال الدین اسدابادی، پایه گذار تجدید حیات اسلامی در قرون معاصر، که به همه کشورها رفته بود،

نوشته که در شرق، مسلمان دیدم ولی اسلا م ندیدم و: در غرب مسلمان ندیدم ولی اسلام را دیدم! و طبیعی هم هست زیرا، اداب زندگی و علوم را غربی ها، از ایرانیان و اعراب یاد گرفتند و: البته مسلمان نشدند ولی به یادگیری های خود عمل کردند. پیشرفت علم و دانش، خواسته کلیسای قرون وسطی نبود، بلکه خواسته اسلام بود و: اروپا آن را پذیرفت و متمدن شد. بسیاری از اختراعات، آنان تکرار اختراعات مسلمانان بود.

    لذا در قرن حاضر ما مواجه با: دو سیستم حکومتی یا: دو گرایش کلی در جهان هستیم : عاملین به اسلام بدون نام اسلام و: غیر عاملین به اسلام با نام اسلام.به گفته سعدی : اسلام به ذات خود ندارد عیبی ، هر عیب که هست از مسلمانی ما است.

یا گفته : ببری مال مسلمانی چو، مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست!

    ولذا یک نفر یا یک گروه می خواهد که: وسط را بگیرد و به لفظ قران امت وسط باشد، و بتواند این دوگرایش را به هم مرتبط سازد.

    از این جهت دولت کریمه، این خاصیت را دارد که مورد علاقه شرق و غرب است. وقتی می خواست به غرب بپیوندد، باعث فروپاشی شوروی سابق شد! واولین جایی هم که اعلام استقلال کرد، اکراین و مخصوصا این قسمت کریمه بود.

   حالا هم که از ظلم و جور غربی ها به ستوه آمده، فعلا به دامن دوستان قبلی پناه برده است. جالب است که دولت اکراین یا: ایالات شرقی آن، با این همه مبارزه و داشتن روس تبارها، نتوانستند یا نخواستند به روسیه برگردند. ولی دولت کریمه تا خواست، بدون خونریزی و جنگ این کار شد.

البته تاثیر کشورهای کوچک را نباید از نظر دور داشت، شما ببینید اسرائیل به آن کوچکی، آمریکا و اروپا را با سرانگشت می چرخاند. یا در شوروی سابق، گرجستان بیشترین نقش را داشت و: استالین را تحویل داد و: موقع فروپاشی هم ادوارد شوارد نادزه را ارئه نمود.

   الان هم دولت کریمه، پشتیبان تمام مبارزانی است که: برعلیه راست گرایان افراطی مبارزه می کنند...

   از نظر ما به دو دلیل عمده، دولت کریمه می تواند: همان دولت کریمه مورد نظر اسلام باشد: اول اینکه با مساحت و جمعیت کم خود، توانسته بر شرق و غرب تاثیر بگذارد و: خواسته هایش را بدون چون و چرا اجرا کند، و این حرکت او، رویه یا دکترین جدیدی را پیشنهاد داده است.و آن اینکه: میتوان به رای مردم احترام گذاشت و آن ها را بدون جنگ، به مرحله انتقالی برد .

 دوم اینکه مسلمان هستند و: به دنبال آرمان های اسلامی هستند .ترکیب این دوحالت یعنی اینکه: دولت کریمه باید از نفوذ خود برای متحد کردن مسلمانان روسیه و: مسلمانان اروپا استفاده کند. کاری که هدف ایران بود ولی نتوانست.زیرا دولت کریمه مثل ایران دچار ضد تبلیغات وحشتناک نیست و کاری که باید ایران انجام دهد، آنجا راحت تر انجام می شود.

    زیرا ایران باید تمام انرژی خود را، صرف مبارزه با ایران هراسی  کند. چون غرب هم با تمام قوا، ایران هراسی را توسعه می دهد. و درفضای این چنین سنگین، نمی توان صحبت از وحدت کرد.

البته ایران هم تقصیر ندارد، ایران هراسی از قدیم وجود داشته. زیرا ایران قدرت بزرگی بوده و: از همه طرف گسترش داشته . چه از سوی غرب که یونان و روم برعلیه ایران تبلیغ می کردند، چه از طرف شرق که مغول ها وبودایی ها.  اینهمه تبلیغات ضد ایرانی را مثلا در سینما اگر ریشه یابی کنیم به همان داستان های قدیم رومی ها  و یونانی ها برمی گردد مانند فیلم سیصد و..

   اما دولت کریمه برعکس این قضیه است، یعنی از ابتدا تعیین کننده بوده، بدون اینکه تبلیغات منفی به دنبال داشته باشد.

تقریبا میتوان گفت که اروپایی ها، دولت کریمه را مسیحی یا مسلمان بی ازار میدانند و: مسلمانان هم چنین تصوری دارند . اما حضور متعصبین و گاه مسلمانان افراطی در آن جا، نشان می دهد که کریمه بهشت افراط گرایان اسلامی هم هست.

از این رو انتظار می رود که در یک حرکت سنجیده، دولت کریمه بتواند محل اتحاد مسلمانان روسیه از یک سو، و مسلمانان اروپا و آمریکا از سوی دیگر شود . بدون اینکه اسلام هراسی در آن راهی داشته باشد
Le gouvernement de Crimée peut
 Être le même que cela devrait être ?
Nos propres traditions , nous avons utilisé beaucoup de Crimée , le gouvernement de Crimée peut être le même ou plus tard, il deviendra ?
    Pour moi , tout est possible si vous avez des comptes à la fin de la soleil se lèvera à l'ouest . Cela ne veut pas dire que la rotation de la Terre est inversée , et bien sûr la puissance de Dieu n'est pas loin . Ce n'est pas l'Islam Islam en Occident qu'en Orient . Et la religion occidentale , vous serez responsable de doubler.
  Comme je le dis en Angleterre , il semble que l'islam est une lutte , mais la plupart des règles où le respect est mieux et c'est l'ancien temps . Si Seyyed Jamal al -Assad , le fondateur de la renaissance islamique dans l'ère moderne , qui s'était rendu à tous les pays ,
Posted in Orient, musulman , islamique , mais nous l'avons fait et nous avons vu dans l'Occident musulman , mais l'islam fait je ! Parce qu'il est naturel , et sciences de la vie les mœurs occidentales , les Perses et les Arabes apprirent : Bien sûr que non , mais pour accomplir leur apprentissage . Avancement des connaissances , appelé l'église médiévale , mais a demandé à l'Islam et l'Europe , il a été accepté et civilisé . De nombreux brevets , inventions musulmans répètent .
    Par conséquent , dans le présent siècle, nous sommes confrontés à deux systèmes ou de gouvernement : deux tendances générales dans le monde : les agents de l'Islam et l'Islam : . Islam avec les organismes non - islamiques Sa'di a dit: l'Islam lui-même est un défaut , un défaut qui nous sommes musulmans .
Ou dit : prendre les vôtres musulmans , prendre Malte , Avery cri et pleurer sur pas des musulmans !
    Par conséquent , une personne ou un groupe veut : prendre le moyen terme , et le Coran est le centre de la nation , et de relier ces deux tendances ensemble.
    Du gouvernement de Crimée , cette propriété a été d'un intérêt à la fois de l'Est et de l'Ouest . Lorsqu'on lui a demandé de se joindre à l'Ouest , a été l'effondrement de l'Union soviétique ! Le premier endroit qui a obtenu son indépendance, l'Ukraine et surtout la section Crimée .
   Maintenant que les Occidentaux qui sont fatigués de l'oppression , a maintenant pris refuge dans les tours précédents amis . Fait intéressant, l' Ukraine , ou : les Etats de l'Est , avec tous les combats et ayant Russes ethniques , ne pouvaient pas ou ne voulaient pas retourner en Russie . Cependant, le gouvernement de Crimée voulait , c'était sans effusion de sang et la guerre.
L'influence des petits pays ne le dérangeait pas , vous voyez ce petit Israël , les Etats-Unis et en Europe avec un doigt positionnés . Ou l'ex-Union soviétique, la Géorgie a été le rôle le plus important : Staline et livré : Quand Edouard Chevardnadze Fermer être également présents.
   Maintenant , le gouvernement de Crimée , en soutenant tous les militants qu'ils luttent contre l'extrême droite ...
   Nous considérons deux raisons principales, le gouvernement peut Crimée : Le gouvernement de Crimée de l'Islam : d'abord, la région et de sa faible population , pourrait affecter l' Orient et l'Occident : Non, parce que la raison pour laquelle pour faire fonctionner leurs demandes , et le déménagement , il a proposé une nouvelle politique ou doctrine . , et vous-même peut être soumise à un vote du peuple les respecter , sans zone de transition de la guerre .
 Les musulmans sont le second et en suivant les idéaux de l'Islam La combinaison de ces cas, le fait que le gouvernement de la Crimée à la Russie et son influence à l'union des musulmans : . Musulmans en Europe à utiliser. Le but du travail, mais ne pouvait pas. Parce que le gouvernement de Crimée avec une telle propagande anti-iranienne pas horrible , et quelque chose qui devrait être fait , est fait beaucoup plus facile .
    Parce que l'Iran a besoin de toute son énergie dépensée pour lutter contre l'Iran - phobie . L'Occident , avec tous les pouvoirs craignent l'Iran développe . Et l'espace si lourd qu'il ne peut pas parler d'unité .
Ce n'est pas la faute de l'Iran , l'Iran et la phobie existait traditionnellement . En raison de la grande force de toute la diffusion . Qu'est-ce que de l'Occident , la Grèce et Rome ont été prêchait contre l'Iran , que ce soit du côté Est des Moghols et bouddhiste . Pourtant, le film de propagande anti-iranienne , comme dans les racines de la vieille histoire va comme les Romains et les Grecs Trois cents films .
   Mais au contraire de Crimée est le cas , la détermination de la première sans publicité négative à suivre .
Il peut être dit à propos des Européens , le gouvernement de Crimée , chrétien ou musulman , savoir inoffensif et les musulmans sont aussi pensé que . La présence de ceux-ci et parfois extrémistes musulmans fanatiques là, que les extrémistes islamiques Crimée Paradise là.
Par conséquent, il est prévu que dans une sage décision , le gouvernement de la Crimée à placer l'Union musulmane de la Russie d'une part , et sur ​​les autres musulmans en Europe et en Amérique est . L'islamophobie est sur ​​le chemin sans .
تاریخ ارسال: 1393/01/30 ساعت 22:26 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

غرب نباید بدبین باشد.

سازمان های جاسوسی غرب از ابتدا، در اختیار ایران بوده است و تقریبا همه تجربیات خود را از ایرانیان یاد گرفته اند. از وقتی که آنتونی و شرلی در زمان شاه عباس صفوی به ایران آمدند، تجربیات ایران در اختیار غرب قرار گرفت. زیرا در اروپا وحدتی وجود نداشت، مثلا فرانسه اگر جایی می رفت انگلیس هم مایل بود برود. و رقابت درون اروپا به بیرون آن هم کشیده می شد.

   لذا همه آن ها به راهنمایی ایران ،برای غلبه بر یکدیگر نیاز داشتند. گاهی فرانسه با اتحاد با ایران برعلیه روسیه می جنگید، گاه انگلیس با اتحاد با ایران به جنگ روسیه می رفت و: گاه پرتغالی ها و اسپانیایی ها از این فرصت استفاده می کردند. و در تمام در گیری های اروپا، ایران پایه ثابت کمک به آن ها بود.

حتی در ان زمانی که عثمانی ها تمایل داشتند تمام اروپا را فتح کنند، اروپائیان دست به دامن ایران شدند و: از نحوه فنون جاسوسی ایران استفاده و: آموزش های لازم را دیدند و: در مقابل عثمانی ها پیروز شدند.

ایران  در زمان قاجار هم مملکت بزرگی را با ثروت زیاد به ارث برده بود. نیازی به جهان گشایی نمی دید و لذا لشکر کشی نمی کرد. و به جای آن کمک های اطلاعاتی برای تنظیم روابط جهانی می کرد.

مثلا به محض اینکه می دید فرانسه قوی شده، با اسپانیایی ها و یا پرتغالی ها وارد مذاکره می شد. و یا اگر انگلیس دم در می آورد، با فرانسه متحد می شد و: اطلاعات و اموزش های لازم را به آنان میداد.

حتی از نظر مالی هم همنیطور بود:اگر  دولت مردان ایران کمکی به روسیه می کردند، بلافاصله سرو کله انگلیس ها پیدا می شد. آن ها هم به گدایی می آمدند . ثروت دربار ایران مخصوصا در زمان نادر شاه، همه را فریفته بود. زیرا نادر به هندوستان و همه جا لشگر کشی کرد، و جواهرات فراوانی آورد .

    از جمله کوه نور ،تخت طاووس و دریای نور بود که: هرکدام خزانه یک کشور را اداره می کرد. مخصوصا که در آن هنگام هنوز پول اعتباری رایج نشده بود، و همه پول ها به صورت مسکوک طلا و نقره بود. و یکی از همین قطعات بزرگ طلا، انگلستان را برای همیشه دارای خزانه ای محکم کرده است.

   در زمان پیروزی انگلیسها و آغاز زور گویی آن ها، ایران به سوی آلمان ها رفت. و آلمان ها به قدری از این موضوع خوشحال بودند که: هیتلر اعلام کرده بود ما از قوم اریا هستیم . و مطالعات زیادی را برای اثبات این موضوع به عمل آوردند. این ذوق و شوق آلمانی ها آنقدر اصیل بود که: تا کنون هم ادامه دارد و: تا قبل از انقلاب اسلامی ویزا هم نمی خواستند. گرچه شکست آلمان ها و سقوط هیتلر باعث شد، حکومت ایران هم تغییراتی بدهد.

      ابتدا کمی به روسیه تمایل نشان داد و از آلمان ها برید. اما توده ای ها اساس حکومت را خواستند و: از این رو ناچار شد به آمریکا متوسل شود. توسل ایران به آمریکا، بیشتر به آن جهت بود که برخلاف روسیه که همسایه ایران بود و: هرلحظه خطر درگیری داشت ، آمریکا در آن سر دنیا بود و :امکان استعمار گری کمتری داشت.

اما انتخاب ایران باعث رونق کار آمریکا شد و: دانشمندان ایرانی و طراحان اداری آن در نیویورک، منشور کورش را برده و تدریس حکومت جهانی را آغاز کردند. کم کم آمریکای مظلوم و دور افتاده، به یک ابر قدرت تبدیل شد.و همین که ایران دست از آمریکا کشید، دیگر آمریکایی باقی نمانده بود!

 بعد از انقلاب اسلامی که ایران، از مسائل ملی عبور کرد و به مسائل اسلامی توجه کرد، خواستار اداره جهان براساس اصول اسلامی شد. آمریکا این مسئله را قبول نکرد، روابط خود با ایران را قطع و: باعث شد که ایران از آمریکا دست بکشد.

  الان به راحتی همه دنیا این را درک می کنند که: امریکا بدون ایران حتی قادر نبود: کشوری مثل عراق را اشغال کند، یا در افغانستان بماند!

هنوز هم آمریکا و اروپا، با کمک ایرانیان اداره می شوند. کلیه طرح های جهانی آنان از سوی ایرانیان داده می شود. مثلا همین مسئله هسته ای طراحی جز ایرانیان نداشت.

    اگر کمی بشکافیم می بینیم که: مسئله هسته ای اصلا مسئله ای نیست. چرا که کشورهایی که بمب هسته ای دارند، نمی توانند از آن استفاده کنند! چه رسد به کشورهایی که تازه می خواهند به آن دست پیدا کنند! ولی اینکه چرا این حرکت بی منطق، اینهمه سروصدا کرد برای اینکه از سوی ایرانی ها مطرح شد، و آمریکایی ها فکر کردند مسئله مهمی است!

   مثلا وقتی سازمان منافقین گزارش داد: که ایران در حال رسیدن به سلاح هسته ای است، ابتدا آمریکایی ها گفتند ما چکار داریم ! اما با اصرار منافقین، این موضوع بحث روز شد.

همانطور که ناپلئون گفته: در هر جنگی جای پای یک زن را باید دید، در هر حرکتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران هم، باید جای پای یک ایرانی ملی گرا را دید! زیرا اروپا و آمریکا مال این حرف ها نیستند! و اصلا این موضوعات را نمی فهمند! برای آن ها فقط باید از سکس وشراب حرف زد! اگر تعدادی هم این موضوع را می فهمند، برای این است که تحت آموزش ایرانی ها بوده و هستند. همین الان در تمام سازمان های جاسوسی جهان، زبان فارسی به عنوان یک زبان مهم و حیاتی  تدریس می شود.!

 Ouest ne devrait pas être pessimiste .Les services de renseignement de l'Occident , l'Iran a fourni presque tous les Iraniens ont appris de leurs expériences. Quand Anthony et Shirley à partir du moment de Shah Abbas est venu à l'Iran , l'expérience de l'Iran dans l'Ouest ont été fournis . Parce qu'il n'y avait pas d'unité en Europe , comme la France , le Royaume-Uni était où ils voulaient aller . Il a été retiré de la compétition en Europe .
   
Donc, pour aider chacun d'eux , nécessaire pour surmonter l'autre . Parfois, l'alliance française avec l'Iran s'est battu contre la Russie , puis l'alliance de la Grande-Bretagne avec l'Iran et la Russie est allé à la guerre : les Portugais et les Espagnols n'ont jamais eu l'occasion . Et dans toute l'Europe dans la fabrication , d'une base fixe qui serait utile.Même quand les Ottomans ont conquis l'ensemble de l'Europe tend à , les Européens étaient à provoquer l'Iran : les techniques d'espionnage iraniens utilisés et la méthode de formation étaient nécessaires et la gagnées contre les Ottomans .Iran pendant le grand pays avec de grandes richesses Qajar a hérité . Et par conséquent, ne voit pas d'être utile à l'incursion dans le monde n'a pas . Au lieu de cela , l'information et l'aide à s'adapter aux relations internationales.Par exemple , dès qu'il a vu la forte française , avec espagnol ou en portugais serait négocier. Ou si elle a été brassée en Angleterre , a été allié avec la France , et l'information et leur a donné la formation nécessaire .Donc, il était financièrement , même si le gouvernement n'a Russie aider l'Iran à la tête immédiatement au service des parasites ont été trouvés . Ils sont également venus mendier . Cour de la richesse , surtout en temps de Nader Shah , tout le monde était intrigué . Parce que l'Inde est rare partout Division s'est suicidé , et a apporté un lot de bijoux .
    
La Montagne de la lumière , c'est le Trône de paon et de la mer de lumière que les coffres de chaque pays ont couru . Surtout quand il n'était pas encore de l'argent -crédit , et tout l'argent en or et d'argent . Et l'une de ces grandes pièces d'or , la Grande-Bretagne a toujours eu une trésorerie solide .
   
Au début de la victoire de la Grande-Bretagne et sa contrainte , les Allemands sont allés à l'Iran . Et les Allemands étaient si heureux à ce sujet: Hitler , Aryan Nation , nous déclarions . De nombreuses études ont été réalisées pour le prouver. L'enthousiasme allemand était si authentique qui a continué à l'heure actuelle : à avant la révolution islamique n'avait pas de visa . Bien que la défaite et la chute de l'Allemagne d'Hitler , le gouvernement iranien à changer.
      
Initialement montré peu enclin à la Russie et les Allemands vont . Mais les masses exigées par le gouvernement des États-Unis a été contraint de recourir . Appels des États-Unis à l'Iran , il a été plus d'une opposition à la Russie voisine , qui était : quand le risque, les États-Unis dans le monde : la possibilité de moins coloniale .Mais l'élection iranienne a été causé prospérité américaine : des scientifiques iraniens et designers dans le bureau de New York , Cyrus a gagné et a commencé à enseigner la gouvernance mondiale . Peu à peu , les Américains innocents et à distance , pour devenir une superpuissance . , Et il a fallu les États-Unis à l'Iran , un autre Américain a été laissé !
 
Après la révolution islamique en Iran , est passée de questions nationales et les questions islamiques à prendre en considération les appels de la gouvernance mondiale basée sur les principes islamiques . Les États- Unis n'ont pas l'accepter , et a rompu ses relations avec l'Iran : l'Iran a conduit les États-Unis d'abandonner .
  
Il est facile de comprendre que le monde entier : Amérique , l'Iran n'a même pas pu : à envahir un pays comme l'Irak , l'Afghanistan ou de rester !Pourtant, les États-Unis et en Europe , à l'aide d' Iraniens sont gérés . Tous les Iraniens est leurs plans globaux . Par exemple, la question du nucléaire iranien a été conçu .
    
Si vous voyez une petite crique que la question nucléaire n'est pas un problème du tout . Pourquoi les pays qui possèdent des armes nucléaires , ils ne peuvent pas l'utiliser ! Laissez seuls pays qui veulent acquérir de nouvelles ! Mais pourquoi aller inepte , de sorte que le bruit a été présenté parce que les Iraniens et les Américains pensent qu'ils ont un problème!
   
Quand les hypocrites , par exemple , ont déclaré que l'Iran se doter d'armes nucléaires , les Américains nous ont dit ce qu'il faut faire ! Mais les hypocrites insistent , ce débat a été mis à jour .Comme l'a dit Napoléon , une femme doit être considérée dans chaque pied de guerre , toute initiative contre la République islamique d'Iran , un nationaliste iranien a vu les traces ! L'Europe et les États-Unis parce que ces mots ne sont pas les miens! Et ne pas comprendre les questions ! Ils ne parlaient que pour le sexe et le vin ! Si vous avez du temps à comprendre, c'est que les Iraniens ont été formés . En ce moment, toutes les agences d'espionnage du monde , la langue persane comme la langue d'enseignement est essentielle . !


تاریخ ارسال: 1393/01/29 ساعت 17:47 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

اما امروز روز :پس دادن دانشمندان ما است!

ما از غرب  متشکریم!

اما امروز روز :پس دادن دانشمندان ما است!

ما از اینکه غرب سال ها، دانشمندان و دانشجویان ما را پذیرفت و: از آنان پذیرایی کرد و: امکانات توسعه دانش آن ها را فراهم کرد و: پشتیبانی مالی و معنوی کرد، تشکر می کنیم.

ایرانیان خود مهمان نواز هستند و: قدر مهمان نوازی را هم بخوبی میدانند. نزدیک به چند قرن، ایرانیان که به اروپا و آمریکا پناه می بردند، کسی آن ها را بیرون نمی کرد، بلکه از آنان پذیرایی هم می کردند. البته بجز یک مورد حمید ابوطالبی، گذرنامه ایرانی را احترام گذاشته اند و: رفت و آمد بین ایران غرب، هیچوقت قطع نشد.

   البته افراطی هایی هم بودند که: میخواستند از این رفتار استفاده استعماری کنند ولی، اکثریت این طور نبودند. نه فقط از علم آن ها حمایت می کردند، بلکه از آثار آن ها استفاده هم می بردند و: بسیاری از نویسندگان کتاب های علمی و درسی ایرانی بودند.

   و این موضوع از حمله مغول آغاز شد.یعنی تا قبل از آن، ایران دانشمندان فراوانی داشت که: اغلب به زبان عربی و یونانی ولاتین آشنایی داشتند و: تقریبا میتوان گفت فلاسفه یونان، شهرت و تجدید حیات خود را مدیون دانشمندان ایران هستند. که آثار آن ها را ازکنج کتابخانه ها به دانشگاهها آوردند !

    زیرا فلاسفه یونان، طرفداری در میان غرب نداشتند و: اغلب آکادمی یا کلاس درس آن ها، تک نفره بود یعنی ارسطو شاگرد افلاطون بوده و...

اما ایرانیان به صحبت های محاوره ای این دو نفر، چنان پرو بال دادند که اگر کسی، پس از مطالعه کتب دانشمندان ایرانی، به کتب اصلی ارسطو یا افلاطون مراجعه کند، آن ها را کاملا ابتدایی می بیند.

    قبل تر،این کتاب نویسی ها از زمان ائمه آغاز شد. اولین دستور زبان را حضرت علی ع پایه گذاری کرد. قران را جمع آوری و دریک مجلد تنظیم نمود.

   خطبه ها و سخنرانی های خود را مرتب کرد. بعد از ایشان کار ها ادامه یافت تا اینکه: در زمان  خلفای عباسی، آن ها بخاطر مبارزه با عقاید شیعه، دستور به ترجمه آثار دیگر سرزمین ها دادند. و از دانشمندان آن ها، برای مبارزه با عقاید شیعه دعوت کردند.

مجالس مناظره از زمان امام صادق ع آغاز شد، و در زمان امام رضا ع به اوج خود رسید . همه کتاب های یهودیان ، مسیحیان و ادیان دیگر ترجمه شد و: در دانشگاههای آن موقع بررسی و تدریس شد. نظامیه بغداد و: دانشگاه جندی شاپور،از مراکز مهم این مباحث بود، تا اینکه مغول ها حمله کردند.

  آن ها کتاب ها را می سوزاندند و:دانشمندان را می کشتند. لذا دانشمندان ایرانی سه دسته شدند: دسته اول همراه مردم، به مبارزه پرداختند مانند: شیخ حسن جوری و دیگران، دسته دیگر به دربار مغول ها نفوذ کردند تا: مانع این وحشیگری ها شوند. که خواجه نصیر الدین طوسی از آن جمله بود ، و توانست هلاکوخان را مسلمان کند. و وزیر او شود.و رصد خانه مراغه را ساخت.

 اما دسته سوم فرار کردند و: به فکر جای امن برای خود و کتب خود گشتند. که این دانشمندان سر از اروپای قرون وسطی در آوردند.یکی از آن ها سعدی شیرازی بود ! وی در آغاز کتاب خود می نویسد: آن سال که ما را احوال خوش بود   از هجرت 656بود!

       و این سال سالی است که سعدی ازشیراز  فرار کرده و به شهر حلب در سوریه پناه برده و به کار گل مشغول است یعنی عمله یا فعله و کارگر ساده ساختمانی است. در حالیکه مغول ها در شیراز کشت و کشتار می کنند. سعدی خود می نویسد که در شهر قدس اسیر صلیبی ها شد و بعد که یک نفر او را شناخت با ده سکه ایشان را آزاد کرد!

وجودم‌ به‌ تنگ‌ آمد از جور تنگی ‌
شدم‌ در سفر روزگاری‌ درنگی‌
جهان‌ زیر پی‌ چون‌ سکندر بریدم‌ 
چو یأجوج‌ بگذشتم‌ از سد سنگی‌
چو باز آمدم‌ کشور آسوده‌ دیدم 
‌ز گرگان‌ به‌ در رفته‌ آن‌ تیز چنگی‌
به‌ نام‌ ایزد آباد و پرناز و نعمت 
‌پلنگان‌ رها کرده‌ خوی‌ پلنگی‌

البته دانشمندان به هند و چین و کشور های دیگر هم رفتند. یا برخی از آنان مخصوصا مبتکران و صنعتگران، به زور به مغو لستان فرستاده می شدند. اما روابط ایران با غرب، در زمان هلاکوخان رونق بیشتری داشت. به همین دلیل دانشمندان رفت و آمد بیشتری کردند و: کتب خود را برای حفاظت بیشتر به آنجا بردند. که اکنون در موزه های: اروپا و آمریکا نگهداری می شود.

   اگر این کمک غربی ها نبود، شاید آن کتب و دانشمندان هم اسیر مغول شده، از بین می رفتند. اما این امانت داری آنان باعث شد که: رفتن به اروپا و تعامل فرهنگی با فرنگ ادامه یابد. در زمان مشروطه تقریبا حالت رسمی گرفت. در آغاز حکومت پهلوی، رسما دانش آموزان به اروپا اعزام شدند که: تاکنون نیز ادامه دارد. وهزینه های بورس تحصیلی، ردیف ثابتی را در بودجه سالانه کشور، به خود اختصاص می دهد.

اما امروز پایان این کار اعلام می شود، یعنی ما ضمن تشکر از امانت داری و: مهمان نوازی غربی ها، به آن ها اطلاع می دهیم که قادر شده ایم از: دانشمندان خود و کتب آن ها محافظت کنیم. لذا درخواست داریم کتب و آثار باستانی  ما را، از موزه ها پس بدهند و دانشمندان ما راهم به ایران برگردانند!  

Nous remercions l'Ouest!Mais aujourd'hui , le lendemain de nos scientifiques !Nous en Occident , les scientifiques et accepté nos élèves : ils servent et les installations qu'ils fournissent et développent des connaissances : le soutien moral et financier , nous remercions .Les Iraniens sont accueillants : l'hospitalité comme vous le savez bien . Près d'un siècle , les Iraniens ont cherché refuge en Europe et en Amérique , qui n'ont pas les supprimer , mais ils vivaient ensemble. Sauf pour un cas de H. Abutalebi , passeports iraniens sont respectées: la navette entre l'Iran et l'Occident , n'a jamais été interrompu .
   
Bien sûr, il y avait aussi l'extrême : ils voulaient que le comportement d'utilisation coloniale , mais ils ne sont pas la majorité . Non seulement parce qu'il est soutenu par la science , ils ont également profité de leurs œuvres : De nombreux auteurs de livres et de programmes étaient iranien .
   
Et cette invasion mongole a commencé . , C'est à dire avant que c'était beaucoup de scientifiques qui parlent souvent l'arabe et le grec et le latin étaient familiers et presque peut être dit que les philosophes grecs , les scientifiques doivent leur renommée à relancer l'Iran . Ses effets ont été bibliothèques universitaires du coin !
    
Philosophes grecs , n'étaient pas favorables à l'Occident et souvent académique ou de la classe , il était le seul étudiant de Platon et d'Aristote ...Mais les Perses parlaient aux deux ailes , Pérou interactifs de sorte que si quelqu'un, après la lecture de livres scientifiques iraniens , Aristote ou Platon doit se référer à l'ouvrage original , les voit d'abord complètement.
    
Plus tôt , les imams ont commencé à écrire ce livre . La première grammaire de Hazrat Ali AS a été établi . Coran recueilli dans un volume à régler.
   
Il a terminé son sermon et discours . Après le travail , il a continué jusqu'à ce que le temps de califes abbassides , les doctrines chiites à combattre, ils ont été invités à traduire les œuvres d' autres terres . Et les scientifiques, ils ont été invités à combattre les croyances chiites .Les débats parlementaires de l'Imam Sadiq a commencé , et ont abouti à l'Imam Reza . Tous les livres de juifs, les chrétiens et les autres religions ont été traduits à l'époque, l'étude et l'enseignement dans les universités . Bagdad Nizamiyya Université d'Ahwaz , les centres de ces questions , de sorte que les Mongols ont attaqué .
  
Ils ont brûlé des livres : les scientifiques ont été tués . Les chercheurs ont donc trois catégories : la première catégorie de la population , s'est battu comme Cheikh Hassan connaissait et d'autres qui sont venus à la cour mongole dans les autres catégories: les obstacles à ces monstruosités . Nasir al - Din al-Tusi , telle qu'elle a pu Hlakvkhan musulmans . Et le ministre lui . , Et la construction de l'Observatoire de Maragheh .
 
Mais le troisième s'enfuit et pensent qu'ils sont sans danger pour eux-mêmes et leurs livres . Les scientifiques ont la tête de l'Europe médiévale . Saadi Shirazi a été l'un d'entre eux ! Initialement , il écrit dans son livre : l'année de l'hégire 656 , qui était bon mais nous avons fait !
       
Cette année est l'année Azshyraz Saadi a fui pour se réfugier à Alep en Syrie , et a été mis à l'ouvrier ou journalier ou ouvrier construit . Alors que les Mongols en Iran tuent . Sa'di écrit les Croisés capturé Jérusalem et plus tard l'a reconnu comme un homme avec dix pièces pour les libérer !Entré à moi le genre de sténose serréeJ'ai été une fois sur un retard de voyageDepuis trébuchant sur ​​la coupe suivanteGog B. Cho traversé barrière rocheuseJ'ai vu une ouverture claire de ChowIl est parti de Gorgan TyzchngyAu nom de Dieu et les bénédictions Abad ParnazTempérament léopard léopard a quitté leLes scientifiques sont allés en Inde et de la Chine et d'autres pays . Ou certains d'entre eux , en particulier les innovateurs et les artisans , ont été envoyés de force à la Mongolie . Mais les relations de l'Iran avec l'Occident , était la plus prospère dans Hlakvkhan . Pour cette raison , les scientifiques et les plus fréquents , et des livres pour votre plus grande protection prises là-bas. Maintenant dans les musées en Europe , en Amérique maintenue .
   
Si l'Occident n'a pas aidé, c'était peut-être les Mongols capturé des livres scientifiques et ils partirent . Mais c'est leur intégrité qui continue d'aller en Europe et l'interaction culturelle avec l'Europe . Au moment où la Constitution était presque officiel . Début du régime Pahlavi , officiellement les étudiants ont été envoyés à l'Europe qui continue à utiliser aujourd'hui. Frais de bourse , des lignes fixes dans le budget annuel , est attribué à .Mais a annoncé aujourd'hui l'achèvement de l'œuvre, que nous continuons à remercier et : ​​hospitalité de l'Ouest , nous les informons que nous avons pu les scientifiques eux-mêmes et leurs livres protéger. Par conséquent , nous demandons à nos livres et monuments , les musées et les scientifiques nous donnent la voie à l'Iran !

تاریخ ارسال: 1393/01/27 ساعت 21:00 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

همه تبعیدی ها برگردند

تبعید اباذر به ربذه،  شاید اولین تبعید در تاریخ اسلام باشد! می گویند که اباذر تکه  استخوانی برداشته و بر سر کعب الاحبار زد و ایه: والذین یکنزون الذهب، را خواند عثمان گفت: اباذر آزار تو به مابیش از اندازه شده، از نزد ما برو و بعد ربذه را پیشنهاد کرد.

  البته ازار و اذیت اعراب بدوی و: مردم مکه بر پیامبر و یاران بیش از حد بود. و مهربانی پیامبر، آنان رام کرد ولی، ایمان در قلب آن ها رسوخ نکرد.

در واقع گذشت پیامبر در مقابل رفتار نامناسب آن ها، باعث شرمندگی شان می شد تا دیگر از این کارها نکنند! ولی به دلیل عدم درک صحیح از این گذشت ها، هرگز به عمق ان وارد نمی شدند.

بعد از پیامبر، دیگر این شرمندگی هم کنار رفت! مثلا می بینیم که دختر پیامبر یعنی فاطمه زهرا سلام الله را کتک می زنند. و البته حق خود هم میدانند! چرا که دختر پیامبر به خواستگاری آنان، جواب رد داده و علیرغم داشتن سه خواستگار پیر و ثروتمند و صاحب قوم و قبیله، به یک جوان بله گفته بود.

   جوانی مثل حضرت علی ع که :حتی پول نداشت برای مراسم عروسی خرج کند و: پیامبر زره ایشان را فروخت تا کمی امکانات تهیه کرد. و این غیظ آن سه نفر را بیشتر می کرد. از آن بدتر وقتی شنیدند که خود فاطمه س از حضرت علی سخی تر است. و لباس عروسی را که پیامبر از پول حضرت علی تهیه کرده بود، به یک دختران  جوان فقیری که: از ایشان کمک خواسته بود، بخشیده و با پیرهن کهنه خودشان، بر سر سفره عقد نشسته است!

این گونه رفتار ها در نظر کفار ها ریاکاری بود! آن ها باور نمی کردند یک نفر تا این حد، فداکاری کند که لباس عروسی اش را ببخشد.

  در حالیکه فاطمه س در عالم دیگری سیر می کرد و: نظر به سوی بالا داشت و این پایین را نمی خواست ببیند. همین امروز هم گاهی چنین عقایدی مطرح می شود، در 8 سال دفاع مقدس هم مطرح بود. یعنی هنوز برخی باور نمی کنند که: یک نفر به سادگی لباس رزم بپوشد و: به استقبال مرگ شهادت گونه برود.

  زیرا انگیزه های مادی مانند عسل شیرین است، و پای هر مگسی به آن برسد در آن فرو می ماند. اما عقاب ها بلند پرواز هستند و: پرواز در آسمان خدا را بر: چسبیدن در ظرف عسل ترجیح می دهند.

   همین درک ناقص از خوبی های پیامبر و ائمه، باعث شده بود که اغلب آن ها یا: مهاجرت کردند یا تبعید شدند. اولین گروه مهاجران را، اهالی مکه به همراهی جعفر طیار،عموی پیامبر تشکیل می دادند. آن ها که تاب شکنجه های کفار را نداشتند، به دستور پیامبر به حبشه رفتند.

اما مردم حبشه نیز از این سفر بی بهره نماندند، درست است که مسلمان نشدند ولی؛مجبور شدند به اسلام احترام بگذارند و: فرستاده های کفار قریش را برگردانند. شاید هم مسلمان شدن کشور بزرگ اریتره و اتیوپی، از ثمره همین مهاجرت بود.

     تبعید یا مهاجرت یک سکه دو رویه بودند. اولی به اجبار و دومی به احتیار اما، در هرصورت نباید می ماندند.وجود مقبره دوازده امام در شهرهای مختلف، همین را نشان میدهد. اما وا اسفا که فرزند کعبه را، در کعبه راه ندادند و: ایشان در مسجد کوفه شهید شد . فرزند پیامبر را در مدینه راه ندادند و: ایشان در کربلا، آن هم در مسیر حرکت شهید شد.

فرزندان فلسطین هم امروز چنین هستند، آن ها باید در کشورهای دیگر به صورت آوارگان فلسطینی زندگی کنند، ولی کسان دیگر بیایند و در زمین آن ها برج درست کنند و شهرک سازی نمایند.

   رئیس جمهور های منتخب مردم دنیا هم، باید در جایی  دور هم جمع شوند که به هیچکدامشان تعلق ندارد. سازمان ملل که قبلا به عنوان جامعه ملل، در اروپا بود نزدیک هشتاد سال است: که به آمریکا رفته است. امریکا به دلیل دوری راه، یک تبعید گاه محسوب می شود و: اگر کسی به هواپیما دسترسی نداشته باشد، باز گشت او به وطنش مشکل می شود.

   آمریکا یک زندانی بزرگ است که: مردم آن از نداشتن هواپیما در آنجا مانده اند! و اگر روزی اسلام پیاده شود، خواهند دید که همگی به آغوش وطن های خود باز می گردند.زیرا مردم آمریکا، صد سال هم در آنجا بمانند خود را مهمان حس می کنند. و آرزو دارند روزی به اروپا یا آسیا برگردند.

    مردم اسرائیل هم در یک زندان بزرگ هستند، آن ها هم باید به وطن های خود برگردند، این مردم را با شعار زندگی بهتر و: شرایط موعود به این سرزمین برده اند و: الان مثل سگ پشیمان هستند. ولی زندانبان های صهیونیست، اجازه نفس کشیدن به آن ها نمی دهند

بیایید و با مردم مهربان باشید و: بگذارید همه به سرزمین اجدادی برگردند، حسینی ها به مدینه، زادگاه امام حسین ع بروند. آمریکایی ها به اروپا برگردند و: فلسطینی ها به قدس سرازیر شوند و: یهودیان به کشورهای خود فرستاده شوند. شاید خداوند هم با ما مهربانتر شد و: رهبر جهانی را فرستاد تا بیاید و: حکومت نمونه را بر قرار نماید...


 Tous les exilés de retourRbzh Abazar en exil , peut-être dans l'histoire de l'Islam est banni ! Abazar dire que le morceau d'os est enlevé et appelé Ka'b Alahbar Coran , appelé Osman a déclaré Abazar vous nous ennuyer trop , car avant d'aller , puis offre Rbzh .
  
La persécution des Bédouins et les gens de la Mecque , le Prophète et ses compagnons étaient excessifs . Et la bonté du Prophète , les apprivoiser , mais la foi n'a pas pénétré le cœur.Le Prophète prononcée contre un comportement inapproprié , c'était leur embarras à d'autres de ne pas faire ces choses ! Toutefois, en raison d'un manque de compréhension de ce passage , n'est jamais entré dans ses profondeurs n'étaient pas .Après le prophète , est allé de l'autre côté de l'embarras ! Par exemple , nous pouvons voir que la fille du Prophète Fatima battrait Dieu . Et bien sûr, ils connaissent leurs droits! Pourquoi n'ont-ils pour courtiser la fille du Prophète , rejeté , et malgré trois prétendant ancienne et riche et la tribu , un jeune homme avait dit oui .
   
Les jeunes aiment Hazrat Ali AS qui n'avait même pas d'argent à dépenser pour les mariages et le Prophète a vendu son armure pour être moins abordable . La fureur que trois personnes avaient plus . Pire encore, quand ils ont entendu de son Fatima Zahra Ali est plus généreux . Robe de mariée Prophète Hazrat Ali qui a fourni l'argent pour la pauvre jeune fille qui lui était demandé , et compte tenu de leur vieille chemise , l'homme marié !Un tel comportement des mécréants et les hypocrites ! Ils ne croient pas une personne tellement , que le sacrifice de pardonner sa robe de mariée .
  
Cependant , F. S. , et l'ail dans un autre avis de monde vers le haut et en bas ne veulent pas voir ça. Ces idées sont parfois soulevées ce jour , la défense sacrée de huit ans a été soulevée . Non pas que certains ne croient pas qu'une personne porter simplement tenue de combat et d'accueillir la mort comme elle a témoigné .
  
Incitations matérielles tels que le miel est sucré , et à pied pour rejoindre la volée , il reste en bas . Mais les aigles sont ambitieux : Fly to the Sky Dieu : le bâton de miel dans préféré .
   
Cette compréhension incomplète du bien et du Saint Prophète , avait causé la plupart d'entre eux , soit : migré ou ont été déportés . Le premier groupe d'immigrants , les personnes atteintes de Jafar volez à La Mecque , l'oncle du Prophète étaient . Ils étaient des infidèles qui ont subi la torture , a ordonné le Prophète est allé à l'Abyssinie .Mais les gens de l'Abyssinie ne bénéficient pas du voyage , pas seulement les musulmans , cependant, ont été contraints de respecter l'islam : mécréants de Quraysh a renvoyé . Peut-être le plus grand Érythrée musulmane et l'Ethiopie, le résultat de cette migration .
     
L'exil ou la migration d'une pièce de monnaie avaient deux procédures . L'ancien et ceux-ci sont obligés de Ahtyar Mais , en tout cas, ne devrait pas être suspendue. Malgré les graves douze villes différentes , cela représente . Hélas , ma douleur , mais le fils de la Mecque , la Kaaba , et refusé : il fut martyrisé dans la mosquée de Koufa . Fils du Prophète à Médine et a refusé : leur Karbala , a été martyrisé dans cette voie.Les enfants palestiniens sont aujourd'hui , ils ont besoin de réfugiés palestiniens vivant dans d'autres pays , mais d'autres viennent et le terrain et le bâtiment à droite de la tour .
   
Président élu par le peuple du monde doit se rassembler dans un lieu qui n'appartient pas à pas. ONU anciennement connu sous le nom de la Société des Nations en Europe était presque quatre-vingts ans: les États-Unis est allé. En raison de la longue distance aux États-Unis , est considéré comme un lieu d'exil : Si un aéronef n'est pas disponible , il est difficile de revenir à son domicile .
   
L'Amérique est une grande prison que les gens là-bas ont eu de plan ! Et si un jour l'islam sera mis en œuvre , qui sera de retour dans le giron de leur pays . Parce que le peuple américain cent ans de leur séjour, vous pourrez sentir . Et espérer un jour revenir en Europe ou en Asie .
    
Israéliens sont dans une grande prison , ils doivent retourner dans leur patrie , ces gens ont une vie meilleure avec la devise : conditions promises sont appliquées à la terre : j'aime les chiens sont désolés . Mais les gardiens sionistes , ils ne permettent pas la respirationViennent et les gens aimables et vous : nous allons tous revenir à la patrie ancestrale , Hosseini à Médine , l'Imam Hossein rentrer à la maison . Américains vont vers l'Europe et les Palestiniens sur le bas de Jérusalem et les Juifs d'être renvoyés dans leur pays . Peut-être que Dieu était plus aimable pour nous : Il a envoyé les dirigeants du monde à venir: le gouvernement donnera l'exemple ...

تاریخ ارسال: 1393/01/26 ساعت 23:47 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

دیگر نگران کلاه خود نباشید باد آن را نخواهد برد،

باد ها خوابید

دیگر نگران کلاه خود نباشید باد آن را نخواهد برد، آن را رها کنید و اینهمه محکم و با دو دست نگیرید.طوفان ها به پایان رسید زلزله ها تمام شد، و گرد و غبار ها فرو نشست و: همه چیز واضح و روشن است.

    تا آنجا که میدانیم باد ها موسمی هستند و: معمولا اگر خورشید بتابد و زمین را گرم کند، زمین هم هوای نزدیک خود را گرم می کند و: هوای گرم شده سبک تر شده بالا می رود و: جای آن را هوای خنک تر که معمولا از دامن کوه ها می اید، می گیرد.  در کنار دریا هم همینطور ، معمولا زمین زودتر از دریا گرم می شود، لذا روزها باد به سوی ساحل است و: شب ها به سوی دریا!

 در هنگام وزیدن باد شدید یا طوفان، می گویند کلاه ت را محکم بگیر تا باد نبرد! و این ضرب المثل سیاسی شد و: به برخی مسئولین خط مشی داد که: به کار اروپا و آمریکا و آسیا کار نداشته باشند، و فقط کلاه خودشان را محکم نگهدارند که: باد نبرد.

  متاسفانه فرقی که این باد، با باد های دیگر دارد، هیچوقت تمام شدنی نیست! یعنی همیشه اقایان دستشان به کلاه شان است. و هرچه می گویی باد ها تمام شده، باور نمی کنند و همچنان به ستیز با :باد ادامه میدهند.  نسیم که باد ملایم تری است و بیشتر عمر دارد هم تمام می شود، چه رسد به طوفان و گردباد، که خیلی زود وبا سرعت می آیند و می گذرند. گرد و خاک ها آن ها زود می نشیند و: بعد از چند ثانیه همه چیز ارام می شود. ولی باد آقایان، معلوم نیست از کدام باد ها است که همیشه طوفان است.

حتی کشتی نوح هم با تمام طول و عرض ش، یک روز تمام شد و طوفان نوح هم به پایان رسید! ولی چرا اینها هنوز احتیاط می کنند؟ معلوم نیست.

 مثلا وسط جنگ تحمیلی یک عده ای گفتند: برویم فلسطین، امام ره فرمودند راه قدس از کربلا می گذرد. یعنی اول جنگ را تمام کنید بعد بروید فلسطین، حالا 25سال است که جنگ تمام شده، کربلا  هم آزاد شده (گرچه همه این شعار ها برای پول شده و کربلای میلیونی شده و فقط پولدارها میتوانند بروند.)

   البته مثل زمان جنگ که فقط صدام بود که به گفته امام ره عمل می کرد! و جنگ را راس همه مسائل می دانست .الان هم دشمنان ما دستور العمل های امام را بهتر درک و عمل می کنند: امریکا هرجا که صلاح بداند امر به منکر و نهی از معروف می کند! البته به خیال خودش امر به معروف و نهی از منکر می کند! زیرا در دنیا جایی نیست که آمریکا دخالت نکند اول دخالت زبانی می کند و آن ها را تهدید می کند که حقوق بشر را رعایت کنند! بعد وارد عمل می شود. و آنجا برای آزادی و حقوق بشر اشغال می کند تا ارشاد شوند!

 روسیه هم به خود حق می دهد تا: به عنوان دفاع از اقلیت روس، یا روس تبارها خاک دیگران را ضمیمه خود کند! چین تمام اموال مسلمانان را از بین می برد و یا هواپیمای آنان را نابود می کند تا ارشاد شوند و به ابر قدرتی چین ایمان بیاورند.

این اعمال را در حقوق بین الملل یک رویه می خوانند . زیرا در دولت انگلیس چون پادشاهی است دستور پادشاه قانون است و هر کاری برای یکبار هم اجرا شده باشد بعنوان رویه قانونی می تواند اساس قضاوت دادگاه قرار بگیرد. حالا که به قول اقایان این ابر قدرت ها خودشان راه نشان می دهند چرا نباید از راه آن ها استفاده کرد؟ اگر روسیه و آمریکا یا چین و فرانسه، انگلیس و دیگر اعضای شورای امنیت با پشتیبانی اقلیت مورد حمایت خود، دنیا را اشغال می کنند، چرا مسلمانان نیاید ازاین رویه حقوقی استفاده کنند؟

    چرا مردم مسلمان میانمار یا شیعیان پاراچنار نباید از این رویه استفاده نمایند؟آیا این مردم مستضعف باید مشکلات خودشان را خودشان حل کنند؟ آیا باید هر روز منتظر کشتن و تبعید کردن مسلمانان در اروپا و آمریکا ،آفریقا و اسیا باشیم؟ و تنها با گزارش خبری وجدان خود را تسلی دهیم؟

درست است که  ایران دخالت نمی کند و کلاه خودش را محکم گرفته  و در تار تنیده اقتصاد، خود را گرفتار کرده ولی بالاخره باید یکی این کار را بکند. شاید آرزو می کنیم امام زمان عج ظهور کند، و با دست با کفایت خود این کار را انجام دهد. ولی این ارزو مسئولیت ما را از بین نمی برد.

آیا این پسندیده است ملتی یا ملت هایی هیچ کاری نکنند و: منتظر باشند دست غیبی آن ها را نجات دهد. بهترین راه برای این کار، تشکیل سازمان های مردم نهاد بین المللی است. این سازمان ها وظیفه داشته باشند به: مسلمانان تحت ستم در سراسر دنیا سرکشی کنند و: با رویه های حقوقی و سیاسی از آنان پشتیبانی کنند. و در صورت لزوم ارتباط با دولت های ظالم را زیر ذره بین بگیرند.

والبته اگر مانند روسیه پدر بزرگی کنند و: همه مسلمانان را تحت پوشش قرار دهند، بسیار خوب خواهد شد مخصوصا خود مسلمانان در روسیه باید پیشگام شوند. یا مسلمانان آمریکا.

Dort vent. Ne vous inquiétez pas votre chapeau , il ne se gonfle pas , ne tombe pas si étroitement avec les deux mains séisme de tempête terminé était terminée, et la poussière , et s'assit : Tout est clair .
    
jupes de la montagne , il est . La même chose vaut pour la mer , habituellement le sol est chauffé plus rapidement que la mer , la plage est donc jours de vent et de la nuit de la mer!
 
Au cours d'une forte tempête , ils se fermer hermétiquement le vent de la bataille! C'était un proverbe politique : une politique que certains agents de travailler en Europe et en Asie ne fonctionne pas , et ne garanti son chapeau pour garder la bataille du vent .
  
Malheureusement , la différence entre le vent, le vent , l'autre n'est pas jamais possible ! C'est toujours leurs mains à leurs chapeaux . Et si le vent est plus , ne croyez pas et continuer à lutter avec les vents continuent . Vent brise est douce et a passé la plupart du temps est fini, laissez ouragans et les tornades seul , dès que le choléra viennent et passent rapidement. Ils obtiennent rapidement dans la poussière : Après quelques secondes , tout est calme . Mais le vent messieurs , on ne sait pas quel type de vent est toujours une tempête .L'arche de Noé Même avec toute la longueur et la largeur du W , un déluge de l'époque de Noé était terminée et c'était fini ! Mais parce qu'ils sont encore prudents ? Claire.
 
Par exemple , au milieu d'une guerre certains disent aller à la Palestine , l'imam Khomeiny a dit route de Jérusalem passe par Kerbala . Aller à la Palestine après la guerre terminée, maintenant 25 ans de guerre , libéré Karbala ( la quasi-totalité de ces slogans pour l'argent et Karbala millions et seuls les gens riches peuvent aller . )
   
Mais comme la guerre était que Saddam Selon l'imam Khomeiny a juste travaillé ! . Et la guerre au-dessus de toutes choses considérées heure actuelle, nous sommes les ennemis de la recette comprendre et d'agir de l'Imam : États-Unis sait où le bien et interdit la volonté populaire nier! Mais son imagination et enjoint interdit de nier cela! Vient ensuite en jeu . Depuis l'occupation et pour la liberté et les droits humains doivent être guidée !
 
La Russie est aussi le droit à : une défense des minorités russes ou territoire d'origine russe annexé à d'autres ! Musulmans chinois de tous les enlève de propriété ou détruit leur plan pour être guidé vers la superpuissance chinoise croient .Ceci s'applique en droit international un appel de procédure . Je vous promets que c'est la façon dont ils montrent leurs super pouvoirs en raison de la façon dont il devrait être utilisé ? Si la Russie et de l'Amérique ou de la Chine , la France, la Grande-Bretagne et d'autres membres du Conseil de sécurité , avec le soutien de la minorité privilégiée , occupent le monde , pourquoi les musulmans n'aiment pas cette pratique juridique ?
    
Pourquoi ne pas Parachinar les musulmans chiites du Myanmar ou de l'utilisation de cette procédure ? Ils ont opprimé les gens à résoudre leurs propres problèmes ? Dois-je attendre tous les jours de la mise à mort et l'expulsion des musulmans en Europe et en Amérique , en Asie et en Afrique ont ? Et seulement réconfortant rapport de nouvelles de leur conscience ?Il est vrai que l'Iran n'interfère pas avec son chapeau étroitement chaîne entrelacée et l'économie , mais finalement on a attrapé son faire. Souhaitera peut-être l'Imam Mahdi émergera , et son adéquation avec lequel le faire. Mais notre responsabilité ne détruit pas ce rêve .Il est souhaitable que nation ou n'importe quelle nation de ne pas faire : attendre pour eux de sauver l'occulte . La meilleure façon de le faire sous forme d'ONG internationales . Ces organisations ont le devoir de : musulmans opprimés à travers le monde se sont rebellés , et avec les pratiques juridiques et politiques qui les soutiennent. Et si le contact nécessaire avec les gouvernements oppressifs devrait étroitement .Bien sûr, si vous aimez le grand-père russe et tous les musulmans couvrent , sera très bon , en particulier les musulmans de Russie doivent être le pionnier . Ou les musulmans américains .
تاریخ ارسال: 1393/01/25 ساعت 21:44 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 31 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات