X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

پایان بحران اقتصادی جهان، با روش عاشورایی.

روز حسین ع یا عاشورا، فقط غمنامه نیست، کتاب زندگی است آن هم زندگی: آزادانه و جوانمردانه. امام حسین ع فرمود:اگر دین ندارید لا اقل آزاده باشید. و همچنین فرمود: مرگ با عزت از زندگی با ذلت بهتر است. یکی از شقوق زندگی با ذلت، استعمار اقتصادی و داشتن زندگی سخت معیشتی است. آیا این ذلت نیست که یک قاره ای مثل آفریقا، مرکز طلا و اورانیوم جهان باشد، ولی مردمش قحطی زده و گرسنه ، محتاج کمک های دیگران باشد؟ هیچ کشوری در جهان نیست که: منابع بیشمار اقتصادی چندین برابر: جمعیت خود نداشته باشد، ولی چه چیزی باعث شده تا افغانستان، یا میانمار در گرسنگی باشند، و یا مردم مکزیک و پرو شب گرسته بخوابند؟

چرا باید در امریکا و اروپا، همیشه نوانخانه ها شلوغ باشند و: حداقل غذا هم به خیلی ها نرسد؟ چرا آلمان، قوی ترین اقتصاد اروپا از پذیرش: چند صد نفر آواره سوری هراس دارد؟ و چرا اروپا دروازه خود را به فقرا بسته اند؟ آیا این زندگی ذلت بار نیست که: در استرالیا و کانادا، مهاجرین مانند بردگان کار کنند و: بعد هم شب را گرسنه بخوابند؟ا در شیلی و نیکاراگوئه با داشتن آنهمه منابع مس و نیشکر، مردم فقیر و کپر نشین و برای: روشنایی کپر خود برق دزدی کنند؟

آیا این ذلت نیست که درعربستان و بحرین، یمن و کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس، با وجود منابع سرشار نفتی، برای گذران زندگی باید کودک فروشی، و تن فروشی کنند؟ در چین بعنوان اقتصاد اول جهان، مردم سوسک و خرچنگ ، گوشت سگ و میمون بخورند، و برای رفع گرسنگی، حتی به موش ها هم رحم نکنند؟ اینست که امام حسین می گوید: (هیهات مناالذله)

ازما ذلت و خواری و خفت باید دور شود. خداوند ما را آزاد آفریده و: همه امکانات رفاهی را برای ما گذاشته. فقط مواد مغذی دریا، هشت برابر جمعیت فعلی روی زمین را سیر می کند، و یا معادن نفت و گاز برای: صد ها سال انرژی را تامین می کند، چرا مردم باید در سختی زندگی کنند؟

فرمول عاشورا برای این گره های کور، یک راه حل ساده دارد: مشکل اصلی تمام این گرفتاریها، حاکمان ظالم و ستم پیشه هستند. آن ها جلوی کار و کشاورزی مردم را می گیرند، و همه محصولات را هم برای خود برمی دارند، و مردم گرسنه می مانند. لذا باید آن ها ازبین بروند، قران هم همین را می گوید: (فقاتلو ائمه الکفر) سران کفر و نفاق را بکشید! این ها همان هایی هستند که: ثروتشان برابر تمام دارایی های مردم خودشان است.

   آل سعود اگر پول های نفت را بین مردم تقسیم می کرد، و همه را برای خود برنمی داشت، آیا چنین ثروتی داشت؟ خلیفه بحرین یا فطر و امارات، از همین راه به ثروت رسیده اند. زیرا حاصل دسترنج کارگران را می فروشند، به دلار تبدیل می کنند و به خزانه خودشان واریز می کنند. در حالیکه دستور اسلام و خدا این است که: هرنوع در امد عمومی باید به نسبت مساوی، بین همه تقسیم شود. همه ثروت ثروتمندان هم باید تقسیم شود. امام حسن برادر بزرگتر ، چند بار تمام ثروت خود را تقسیم کرد.

روز عاشورا این ثروت تقسیم می شود، وهمه ثروتمندان خوب برای: مردم خودشان غذا و امکانات، می خرند و تقسیم می کنند. غذای نذری یعنی همین . به عبارت بهتر، اگر ثروتمندی به دلیل فکر اقتصادی قوی تری، توانست در آمد بیشتری داشته باشد، باید تا آنجا که می تواند، با اختیار خود، آن را بین مردم تقسیم کند. اما اگر با اختیار تقسیم نکرد، باید او را مجبور به این کار کرد. (خذ من اموالهم صدقه)

درواقع ثروتمندانی که از: توزیع ثروت خود جلوگیری می کنند، یزید های کوچکتری هستند که: باید با آن ها مبارزه کرد. زیرا مشخصه عمده آل ابو سفیان، در ثروت نامشروع آن ها بود . آن ها هرگاه می خواستند که: کسی را فریب بدهند، و از اردوگاه امام حسین ع خارج کنند، به او پیشنهاد پول و ثروت و: کیسه های پر از طلا می دادند.

   کاری که امروز بانک های جهانی می کنند. برای فریب مردم، به یکی دو نفر آنان پول زیاد می دهند، تا بقیه پولهایشان را به بانکها بیاورند، و بانک ها با این پول ها، اقتصاد مردم را قبضه کنند و: آن ها در فقر و محرومیت و: بی پولی بمانند تا همیشه محتاج باشند!

پایان بحران اقتصادی جهان،  با روش عاشورایی.

Aşura küresel ekonomik kriz.

Özgür ve adil: Hüseyni veya Aşure günü değil, sadece trajedi, yaşam yaşayan bir kitaptır. En azından özgür değil, din değil, eğer İmam Ali, dedi. Ve ayrıca dedi ki: onuru ile ölüm utanç hayattan daha iyidir. Alternatiflerden biri aşağılanma, ekonomik sömürgecilik ile yaşamak ve zor bir hayat yaşıyor. Afrika'ya, dünyanın altın ve uranyum, ancak insan gibi bir kıta açlıktan ve aç olduğu bir rezalet değil midir, başkalarının yardımına ihtiyacınız var? Nüfusu değil, ama ne açlık, Afganistan ya da Myanmar yapar, ya da Meksika ve Peru insanlar geceleri aç uyumak: Dünyada hiçbir ülke nereye ekonomi birçok kez birçok kaynak nedir?

Neden Amerika ve Avrupa, her zaman kalabalık barınaklar ve en az sayıda gıda değil ki? Neden Almanya, Avrupa'nın en güçlü ekonomisi korkulan bir kaç yüz Suriyelileri kabul etmek? Ve neden Avrupa yoksul kapılarını kapatmış? Avustralya ve Kanada'da yaşayan aşağılanma değil midir, göçmenler? Her gece aç uykudan sonra köle gibi pek çok yoksul insanların sahip Şili ve Nikaragua ve baston bakır kaynakları çalışmak ve Aydınlatma döken razı döken elektrik çalmak?

Suudi Arabistan ve Bahreyn, Yemen ve Basra Körfezi'nde diğer ülkelerde, sahip olduğu zengin petrol kaynaklarına rağmen, toptan çocuklara yaşam değil, fuhuş yapmak için bir utanç değil mi? Çin'de dünyanın ekonomisi, insanların böcekler ve yengeçler, köpekler ve maymunlar fareler kurtulmuş değil bile, et yemek ve çalmak için? Diyor İmam Hüseyin ()

Aşağılama ve rezalet bizden olmalıdır. Tanrı bizi özgür yarattı ve tüm olanaklar kurulacak. Insanlar sıkıntı yaşıyor neden, yüzlerce yıldır enerji sağlamak: Yalnızca denizi, topraklama, sarımsak ve petrol ve gaz yataklarının üzerinde sekiz kez şimdiki nüfus besinleri?

Kör düğümleri için Aşure formülü, basit bir çözüm: bütün bu sorunların temel sorun, cetveller baskıcı vardır. Onlar ön ve tarımsal insanlar ve tüm ürünlerini kaldırmak için, ve insanlar açlıktan ölürlerdi. Aldatma ve münafıklık sürükle başkanları: Bu nedenle, imha edilmeli, Kur'an aynı şeyi söylüyor! Bu zenginlik, kendi halkının tüm varlıkları eşit olduğunu olanlardır.

   Suudi petrol karşılığı insanlar arasında bölünmüş ve kendileri için take it all değildi, bu buna değer mi? Bahreyn veya Birleşik Arap Emirlikleri Halife Bayramı, aynı şekilde servet var. Elde edilen ücretli işçilerin dolar ve Hazine satmak Çünkü kendilerini yatırmak. İslam'ın ve Allah'ın komutu tüm bölünmüş arasında kamu eşit tüm gelirleri olması gerektiğini iken. Bütün zengin servet bölünmüş olmalıdır. İmam Hasan'ın ağabeyi, birkaç kez tüm mallarını ayırdı.

Aşure Bu zenginlik bölünür ve insanlar kendilerini ve tesisleri satın alınan ve bölmek beslemek için tüm zengin iyidir. Gıda uzağa olduğunu. Bir başka deyişle, varlıklı takdirde vadesi daha güçlü ekonomik düşünceye olarak yapabildiğiniz kadar, kendi takdirine bağlı olarak, insanlar arasında bölmek gerekir, daha fazla olabilir. Bölünme olmasaydı Ama, bunu yapmak zorunda olmalıdır.

Aslında, zengin Yezid küçüktür, onların servetlerini önlemek dağıtmak için: Onlar mücadele edilmelidir. Ebu Sufyan ana karakteri Çünkü zenginlik, gayri meşru oldu. Onlar isterse kimse aldatmaya ve İmam Hüseyin'in kamptan dışarı sav, ona para teklif ve çantalar altın doluydu.

   Dünya Bankası bugün nelerdir. Para ile bankalara para geri kalanını getirmek için bir ya da ikisi çok para cevaplamak için, insanları kandırmaya ve bankalar için, ekonomi ve insanlar yoksulluk ve yoksunluk içinde ele: parasızlık sonsuza kadar kalmak ihtiyaç duydukları!

تاریخ ارسال: 1394/07/30 ساعت 20:02 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

حل چالش های اقتصادی با: الگوی محرم و صفر.

حل چالش های اقتصادی با: الگوی محرم و صفر.

بسیاری از اشخاص ساده اندیش به: محرم و صفر فقط یک نگاه ترحم آمیز دارند! که چرا امام حسین ع خودش را به کشتن داد، تا اینهمه مردم در عذاب باشند، و هرسال برایش عزاداری کنند! اما این احمق ها نمی دانند که: امام قتیل العبرات است، یعنی یک اسوه همه جانبه: برای همه نوع عبرت پذیری. آن هم فقط برای گریه کردن نیست. البته برخی ها بزرگوارانه! به امام حسین حق می دهند که: در مسائل سیاسی هم دخالت کند، و می گویند که برای مبارزه با: حاکم ظالم قیام کرده است . ولی اگر قیام امام حسین ع تک بعدی بود، نمی گفتند عبرات می گفتند عبرت!

عبرت های عاشورا هم، فقط سیاسی نیست. یعنی امام مبارزه نکرد که فقط: مسائل سیاسی و یا دینی و اخلاقی حل شود. به نظر ما بزرگترین مبارزه امام حسین ع، مبارزه با ابعاد پنهان حاکمیت جور، اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ، نظامی و حتی مدیریتی است. و از این ظلم بالاتر نیست که: ما گرفتاری اقتصادی داشته باشیم، و راه حل آن را از امام حسین ع، نخواهیم و به دیگر کوتاه بینان تاریخ، که نامشان را دانشمندان اقتصادی گذاشته اند! امید داشته باشیم تا مشکلات ما را حل کنند. البته مردم این را قبول دارند که: حتی در مشکلات اقتصادی و سیاسی هم، به ائمه پناه می برند. بسیاری از خواسته های زائران مخصوصا در حرم امام رضا ع، خواسته های اقتصادی و معیشتی و: مشکلات بیکاری و بدهی است. ولی دولتی ها و روشنفکران، بهتر می بینند که به آدام اسمیت و کینز! پناه ببرند و آنها را از گورشان بیرون بکشند.

    لذا ما دونوع اقتصاد داریم: یکی اقتصاد سنتی یا مذهبی و دیگری: اقتصاد لیبرالی یا دولتی .این دونوع، دو تفکر نیستند بلکه عملکرد و حل چالش ها هم هستند. مثلا دولتی ها با شادمانی از اصل: تحریک تقاضا در اقتصاد ایران حرف می زنند، و به خیال اینکه مطلب جدیدی کشف کرده اند، تئوری های مصرف گرایی کینز را، برای ما سخنرانی می کنند. در حالیکه اقتصاد ایران بطور سنتی، چهار مرحله تحریک تقاضای فصلی، و چندین مرحله تحریک تقاضای گردشی دارد. مردم ایران بطور سنتی، یک سال کار می کنند و پس انداز می کنند، تا در شب عید آن را خرج کنند. لذا نوروز یکی از ابزار تحریک تقاضا، و مصرف گرایی درایران است. که درماه اسفند به اوج خود می رسد، و مقایسه آن با رکود فرودرین ماه، بخوبی رونق اقتصادی را نشان میدهد.

    یکی دیگر موضوعات، باز شدن مدارس است که شهریور ماه را به ماه شکوفایی اقتصادی می رساند. در آغاز تابستان نیز این موضوع وجود دارد: تعطیلات بزرگترین حامی رونق: صنعت گردشگری در ایران و جهان است. و بالاخره شب چله و: ورود به زمستان هم بازار گرمی خود را دارد.

علاوه بر مصرف گرایی و تحریک تقاضا، در اول هر چهار فصل، ما موارد گردشی هم داریم که: نمونه آن محرم و صفر است. در این دوماه همه اقتصاد ایران، به میدان می آید از صنایع غذایی و: نذری های همه گیر تا صنایع پوشاک و منسوجات، حتی الکتریکی و الکترونیکی. غیر از محرم و صفر ایام عزادار و شهادت هست، به ماه شعبان و رمضان می رسیم، یاعید قربان و عید غدیر،  که ایام شادیها هستند و تولدها، که توصیه فراوان شده برای همدیگر، هدایا بخرند و به همدیگر عیدی بدهند.

    شاید اقایان بگویند اینها علمی نیست! و مثلا احساسی است . ولی بدانند همین رفتار های اقتصادی است که: ایران را هزاران سال است که برپا نگهداشته، و نگذاشته مستعمره کسان دیگر بشود، و یا دست نیاز به سمت دیگران درازکند. ما در روایات داریم که امام صادق فرمود: خداوند جهان را در ایام نوروز خلق کرد، و به انسان ها گفت همه ساله آن را جشن بگیرند، و از نعمت های خدا استفاده کنند، امام صادق تاکید می کند که: ایرانی ها آن را گرامی داشتند، ولی اعراب آن را ضایع کردند!

اگر بپذیریم که ادیان الهی، یک ریشه دارد، و ایران اسلامی همیشه توحیدی بوده است، لذا می بینیم که همین ها، باعث اقتدار و پایندگی آن شده، چه در آن زمان که می گفتند: فر ایزدی نگهدار ما است، چه اکنون که می گویند خداوند نگهدار ما است.

Ekonomik zorluklar: Muharrem ve Safer desen.

Naif Birçok kişi: Muharrem ve Sefer sadece şefkatli bir görünüm var! İşte o İmam Hüseyin'i neden öldürdüğünü, barış azap tüm insanlara, onun üzerine olsun ve her yıl onun için yas var! Ancak bu salaklar o imamın dersleri her türlü kapsamlı bir model bilmiyorum. Bu sadece ağlamak değil. Bazı cömert! Katılan siyasi meseleleri ve bu mücadele demek: İmam Hüseyin bu doğru cevap zorba dirildi. Ancak, tek boyutlu İmam Hüseyin'in ayaklanma olarak ise, Brat öğrendikleri yok dedi!

Aşure Dersleri, sadece siyasi değil. İmam, sadece mücadele etmedi: politik ya da dini ve ahlaki sorunlar giderilmiştir. Bizim görüşümüze, İmam Hüseyin büyük mücadelede, siyasal, ekonomik, kültürel, askeri ve hatta yönetimi de dahil olmak gizli boyutları, üstünlüğü ile zulmünden mücadele. Ve biz İmam Hüseyin türbe ekonomik sorunlar ve çözümleri adaletsizliğe daha yüksek olmayan, kısa ve ekonomik bilim isimlerini sahip olan diğer vakıflara değil! Bizim sorunları çözmek için umut. Tabii ki insanlar, hatta ekonomik ve siyasi sorunlar imamların sığınak olduğunu kabul ediyorum. Özellikle İmam Rıza'nın taleplerinin tapınakta Birçok hacı, ekonomi ve yaşam koşulları, işsizlik ve borç sorunlarının talepleri. Ancak hükümetler ve aydınlar Adam Smith ve Keynes görmelisiniz! Barınma ve mezarın dışına götürün.

    Birlikte tek bir dini ve geleneksel ekonomi ve ekonomi ya da hükümet liberal diğer Bu iki tip, ancak iki düşünce ve sorunları çözmek. Bu yüzden ekonominin iki tür var. Bu tür prensip sevindirici olarak Hükümetler: ekonomideki talep konuşmak teşvik etmek ve yeni bir şey keşfettim düşünmek, tüketim Keynes'in teorileri, onlar bize konuşmak. Iken ekonomi Geleneksel dört mevsimsel talep uyarımı ve çok fazlı elektrik talebinin uyarılır. İranlılar geleneksel bir eserin yılı ve bunun arifesinde harcamak tasarruf. Yeni Yıl İran'da talebi ve tüketimi teşvik etmek için araçlarından biridir. Hangi Frvdryn ay, yanı sıra ekonomik refah gösterileri Mart ayı başında zirveye ulaşır ve durgunluk ile karşılaştırın.

    Başka konular, Eylül ayında okulların açılması aya refah getirecektir. İran ve dünya turizm: yaz tatili başında meselesi büyük gelişme destekçisi de var olmasıdır. Ve nihayet Poly gece: Kış pazarına sıcaklık.

Tüketiminin yanı sıra her sezon başında, talebi canlandırmak, biz hala Muharrem ve Safer olan numune ziyaret etmek zorunda. Bu iki ay, İran'ın ekonomisinin tümünde, saha gıda sanayi geliyor: hatta elektronik Adak pandemik giyim ve tekstil sektörlerinde. Apart Şaban ve Ramazan ayında, Muharrem ve Sefer ve tanıklık dönemi yas birbirine hediyeler vererek bayramlar ve doğum günleri, birbirlerine pek tavsiyeler, satın almak ve ödemek için, Yayd Bayramı ve Ramazan-Gadir, geliyor.

    Belki de Bay Bu bilim değil ki! Ve böyle bir duygu. Ancak ekonomik davranış İran diğer insanların bir koloni, ya da başkalarını uzatmak için gereğini binlerce yıl boyunca muhafaza değil, olduğunu biliyoruz. Biz İmam Sadık dedi gelenekleri var: Tanrı Yeni yılı boyunca dünyayı yarattı ve adam her yıl kutlamak dedi, ve Allah'ın nimetlerine, İmam İranlılar bunu kutlamak ısrar sırasıyla ancak Araplar bunu yok!

Ilahi dinler, bir kök ve İran İslam Cumhuriyeti'nin her zaman tek tanrılı olmuştur kabul edersek, biz bu gücü kalıcı neden olacağını görebilir ve onlar fırın bizim koruyucu tanrısı o zaman söylediklerini ne olduğunu Tanrı bizi korusun diyorum.

تاریخ ارسال: 1394/07/29 ساعت 20:04 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

نقطه ضعف اقتصاد ایران کجاست؟

براساس آمار های موجود، ایران از لحاظ بسیاری از منابع اقتصادی، دارای مزیت های نسبی و: برتری های بی رقیب است. نفت و گاز ایران و معادن آن بسیار زیاد، و دارای ارزش فراوانی است، مخصوصا نیروی انسانی تحصیلکرده و: باهوش آن در سطح جهان حرف اول را می زند، موقعیت ژئو پلیتیک آن هم، بسیار موقعیت مناسبی است. اما چرا اقتصاد ایران رشد منفی نشان می دهد؟ و تورم در ان بسیار بالا است؟ صادرات آن در ردیف 51از 229کشور است.

شاید  مهمترین مسئله این است که: اصلا اقتصاد ایران مشکلی ندارد. بلکه این بحران سازان و: متحصصین بحران سازی هستند که: چنین سیاه نمایی و تبلیغات منفی می کنند. دلیل آن این است که اقتصاد ایران هم، مانند جنگ تحمیلی آن، چهل سال است یک تنه به مبارزه: با جهان رفته و پیروز هم هست. اگر اقتصاد ایران قوی و کار امد نبود، جنگ تحمیلی هم پیروزی نداشت. تحریم هم باعث فروپاشی نظام ایران می شد. لذا باید گفت: اولین نکته این است که به حرف آن ها گوش ندهیم.

برای روشن تر شدن موضوع، ما باید اقتصاد روشنفکری یا دولتی را، از اقتصاد مردمی و اسلامی جدا کنیم. اقتصاد دولت در ایام جنگ، زیر صفر بود و نخست وزیر وقت، بارها به همین دلیل استعفا داد! و این امر تا کنون هم ادامه دارد، یعنی هر دولتی روی کار می آید، می گوید خزانه خالی را تحویل گرفته، یا یک مخروبه ای به نام ایران را! به او تحویل داده اند.

 هیچگاه نشده در این چهل سال، دولتی آمده و بگوید خزانه پر است! و همیشه هم این سوال مطرح بوده: اگر خزانه خالی است چرا پس اینهمه جوش می زنند، حق و ناحق می کنند و تبلیغات وسیع به راه می اندازند که: صاحب دولتی شوند که خزانه اش خالی، شهر هایش ویران و اقتصادش نابود شده است؟ یا حرفهایشان دروغ است یا عملکرد شان صادقانه نیست. اما شق سومی هم وجود دارد که: اقتصاد ایرانی اسلامی را نمی فهمند!

     زیرا که اقتصاد ایرانی اسلامی، یک اقتصاد منحصر به فرد است، و قابل قیاس با هیچکدام از اقتصاد ها نیست، و اصلا نمی خواهد مثل آن ها هم باشد. زیرا اگر مثل آن ها بود، یک روزه شیرازه را می کشیدند، و کشور را نابود می کردند. مانند همین موشک ها یا پادگان های: عمق 500متری که شبیه هیچکدام از: پادگان ها نیست! زیرا اگر شبیه بود، و یا از قدرتی کمک گرفته شده بود، اطلاع آن ها، همیشه مانند شمشیر داموکلس بود که: بر گردن ما آویزان می شد، و جلوی پیشرفت را می گرفت.

   اگر در سازمان اطلاعاتی دوران انقلاب اسلامی مطالعه کنیم،می بنیم  که این سازمان اطلاعاتی، شبیه هیچکدام نیست و همه را هم دور می زند! و آن ها را بی خبر می گذارد. والا انقلاب اسلامی به پیروزی نمی رسید. اگر از الگوی کا گ ب استفاده می کرد، اسرائیلی ها آن را فوت آب بودند، و اگر از الگوی موساد استفاده می کرد، روسها پدافند آن را می دانستند، و اگر از انتلیجنت سرویس یا سیا الگو می گرفت، زودتر از این افشا می شد و نابود می گشت.

لذا می بینیم که نوار های امام خمینی، به سرعت برق و باد در همه خانه ها توزیع می شد، و در هر راهپیمایی میلیونها نفر حاضر می شدند! در حالیکه غرب و شرق، برای این کار میلیارد ها دلار خرج می کردند، و عاقبت هم یک تظاهرات فرمایشی از آب در می امد. اقتصاد ایران هم قوی است و هم متعادل، فقط چشمان کور، باید خودشان را علاج کنند تا: این واقعیت را درک کنند.   نفت ایران طوری است که: اگر نفت همه کشورها تمام شود، تازه آغاز می شود! گاز ایران منابع بی انتهایی است که: با اینکه همسایگان از آن دزدی می کنند، ولی اضافه می شود که: کم نمی شود. اینهمه می گویند شهریه ها گران است، و مردم را نا امید می کنند، ولی هرسال بیش از سال های قبل، فارغ التحصیل و متخصص داریم!

    با ندادن مجوز و: سخت گیریهای دولتی، تولید را به بن بست می کشند! ولی می بینیم که همه چیز در ایران تولید می شود، و حتی مارک خارجی می خورد، که از دست این گیر بازار ها خلاص شود.

 Nerede ekonominin zayıflığı nedir?

Mevcut istatistiklere göre, İran, birçok ekonomik kaynaklara sahip avantajları vardır: mükemmellik rakipsizdir. Petrol ve gaz ve madencilik çok yüksek ve özellikle işgücü eğitimli büyük bir değere sahiptir: onun zeki kelime önce gelir de, jeopolitik konumu, çok iyi bir konuma sahiptir. Ama neden ekonomisi negatif büyüme gösterdi? Ve enflasyon çok yüksek? 229 ülkeden satır 51 Onun ihracat.

Belki de en önemli şey ekonomisi hiç sorun olmasıdır. Ama bu kriz yapımcıları: uzmanlar kriz gibi iftira ve propaganda çalışmaları bulunmaktadır. Nedeni ekonomi, savaşta olduğu gibi, yalnız kırk yıl da, dünya ile savaşmak ve kazanmak olduğunu. Ekonomi güçlü değildi ve çalışma ise, savaşı kazanmak değildi. Arıza İran rejimini boykot edildi. Bu nedenle, söz konusu olmalıdır: ilk şey onları dinlemek değil etmektir.

Konunun açıklığa kavuşturulması için, entelektüel ya da ekonominin devlet var, halkın ekonomi ve ayrı. Savaş sırasında ekonominin durumu, sıfırın altında ve Başbakan, bu nedenle istifa etti! Ve bu iktidara gelen herhangi bir hükümet, yani devam etti, hazine eli boş ya da İran'ın adında bir harabe olduğunu söyledi! O uzattı. Her zaman bu kırk yıl içinde, gel ve kamu hazine dolu anlatmak için! Hazine boşsa, çünkü o zaman onlar doğru ve yanlış ve onun hazine boş, kendi kenti kasıp kavuran ve ekonomisi tahrip olan bir hükümetin o büyük bir kampanya başlatmak için tüm kaynatın: Ve her zaman soru ortaya çıkar olmuştur? Onların performansı, dürüst, profesyonel ya da yanlış değildir. Ama üçüncü bir alternatif yoktur: İslam İran ekonomisi anlamıyorum! İslami İran ekonomisi için bir ekonominin benzersiz ve herhangi bir ekonomiye karşılaştırılabilir değildir, ve onlar gibi olmayacak. Ne gibi olsaydı, bir gün kafa bandı düşünce ve ediyorum çünkü ülke yıkıldı. Bu tür füzeler ya da kışla olarak: kışla hayır herhangi birine benzer 500 metre derinlikte,! Hoşunuza veya güç her zaman bizim boyunlarına asılı Demokles'in Kılıcı gibi, onları bilgilendirmek, yardımcı oldu ve ilerleme Çünkü eğer. Biz istihbarat İslam Devrimi çalışırsanız, Vtryf istihbarat ajansları yanı sıra her türlü bypass! Ve onlar bunu biliyorlar. Aksi takdirde, İslam Devrimi'nin zaferi değildi. KGB deseni kullanılmış ise, İsrailliler su ayak ve Mossad tarafından kullanılan desen varsa, Rus savunma bunu biliyordu, ve CIA modeli ise Antlyjnt veya servis daha önce ifşa oldu ve yıkıldı.

Bu nedenle, biz İmam Humeyni'nin bandı bakın, rüzgar hızı ve gücü her evlerde dağıtıldı ve milyonlarca insan yürüyen edilmiştir! Batı ve harcanan milyarlarca dolara Doğu, ve nihayet bir sahne protestolar sudan gelirken. İran'ın ekonomisi gerçeği anlamak için kendilerini tedavi etmek, sadece kör gözler, güçlü ve dengeli. İran petrol yağı biterse, sadece bir başlangıç ​​olduğu tüm ülkelerde ki! Komşuları çalmak rağmen, ancak yavaşlatmak olmadığını ekledi: İran'ın gaz kaynaklarının sonsuz. Ama ders pahalı olduğunu söylüyorlar, ve insanlar hayal kırıklığına, ancak önceki yıllara göre her yıl daha, biz mezun uzman var! Lisans eksikliği: Hükümet kesintilerle, üretim kilitlenme öldürmek! Ama biz her şeyi İran'da üretilen ve tüketen pazar kurtulmak olduğu orada bile yabancı markalar, görüyoruz.

تاریخ ارسال: 1394/07/28 ساعت 22:11 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

شکایت بر علیه سازمان های حقوق بشری:

ریاست محترم سازمان ملل متحد!

 با سلام و احترام به اطلاع  میرساند که: اینجانب شکایتی بر علیه سازمان های حقوق بشری دارم، که نشان می دهد آن ها از بودجه عمومی ساز مان، و حق عضویت همه کشورها استفاده می کنند، ولی فقط  گزارش های دروغ می دهند، و بسیاری از گزارش هایی هم که باید بدهند، از دادن آن خود داری می کنند. خواهشمند است دستور فرمایید این شکایت، در دادگاه بین المللی لاهه مطرح گردد، و نامبردگان به اشد مجازات برای: دروغ گویی و پوشاندن حقایق، محکوم گردند با تشکر.

مواردی که نشان می دهد دروغ گویی کرده اند:

در مورد گزارش های حقوق بشری در ایران، همگی از ابتدا دروغ بوده است. زیرا که قانون اساسی ایران و قوانین موضوعه آن، بر اساس شرع مقدس اسلام است، و حقوق عمومی این آزادی را برای هرملت داده است، که براساس قوانین داخلی خود، که از مجاری قانونی تصویب شده اقدام نماید.

در قانون مجازات اسلامی که: به تایید مجلس و شورای نگهبان نیز رسیده، براساس ایات قران، کسانی که در زمین فساد کنند، مفسد فی الارض شناخته می شوند، و باید از بین بروند و اعدام شوند.. کسانی که اقدام به قتل یا سرقت مسلحانه، یا قاچاق مواد مخدر می کنند، از این نوع مجرمان هستند. لذا شرع مقدس اسلام نمی پذیرد، اینگونه افراد در روز زمین باشند، زیرا وجود آنان مانند میکرب است، و سریع سرایت کرده ودیگران را هم معتاد می کنند .

 یکی دیگر از احکام اسلام، این است که دست سارق را ببرند، زیرا دزد ممکن است از یک خانه، یا یک مغازه دزدی کرده باشد، ولی با شنیدن این خبر، همه مغازه دار ها و همه خانه دار ها، دچار ترس و ناامنی می شوند که: شاید فردا نوبت آن ها باشد، واین امر یک جرم و یا یزه فردی و ساده نیست، بلکه با امنیت عمومی سر و کار دارد، لذا باید دزد را دست برید تا در بین مردم،  این عادت از بین برود.

مواد مخدر نیز سالیانه باعث: از بین رفتن میلیون ها جوان، در سراسر جهان می شوند. و باعث این مرگ و میر ها، کسانی هستند که برای سود آوری و پرکردن جیب خود، با علم به مرگ آور بودن آن، اقدام می کنند لذا اینگونه افراد هم نباید، در بین مردم زنده بمانند. و همه این ها با طی مراحل قانونی اثبات جرم، و اهمیت آن اقدام می شود. لذا گزارش این امور به عنوان خلاف قانون بشر، تخلف محسوب می شود.

 میتوان گفت حمایت از جانیان و خیانتکاران هم هست! یعنی سازمان حقوق بشر، با انتشار گزارش های حمایتی، ثابت می کند که با آن ها همدست است، و یا حداقل دوست دارد که آن ها، زنده بمانند و به عملیات مجرمانه خود ادامه دهند! و این امر همان معاونت در جرم است، که گزارشگران حقوق بشر، باید به مجازات مقرر در آن برسند، و همگی اعدام شوند.

مواردی که نشان می دهد: آن ها کتمان حقایق کرده اند:

کشتار مردم فلسطین در سرزمین های اشغالی، همه روزه اتفاق می افتد و سازمان های: حقوق بشری هیچ گزارشی منتشر نمی کنند، و این به معنی آن است که با اشغالگران، همکاری دارند و معاونت در جرم کشتار مردم فلسطین، اتهام آن ها است و باید به این اتهام، رسیدگی و آن ها را که در روز روشن، از جنایکاران حمایت می کنند با خود: جنایتکاران جنگی در پشت یک میز محاکمه کرد.

ساز مان های حامی جنایتکاران، که بنام حامی حقوق بشر! خود را معرفی کرده اند، در عربستان نیز کتمان حقایق می کنند، و با مزدوران آل سعود دست به یکی هستند. زیرا آل سعود از ابتدای حکومت، حداقل 5 بار مردم مکه و مدینه را قتل عام کرد، تا توانست بر ان ها حکومت کند! روش اسرائیل و عربستان، در اشغالگری همانند خود آمریکا، جنایت بار است یعنی افرادی از: سرزمین های دیگر آمدند و با: کشتار مردم بومی بر آن ها حاکمیت پیدا کردند.

 سازمان های حقوق بشر با آگاهی کامل به: ماهیت این سه رژیم از آنان پول گرفت، و حمایت کرد. لذا این سازمان ها به دلیل دریافت رشوه و: معاضدت در کشتار مردم عربستان ، فلسطین و بومیان آمریکا باید محاکمه و اعدام شوند.

İnsan hakları örgütlerine karşı şikayetler:

BM Başkanı!

 Saygılı selam bilgilendirmek için birlikte: Ben kamu finansman kuruluşlarını da anlaşılacağı insan hakları örgütlerine karşı bir şikayet, ve katılmak için tüm ülkelerin hakkı, ancak sahte raporlar ve birçok var Raporları da sana vermek, vermek zorunda. Ceza Uluslararası kabul Adalet Divanının, ve bireylerin talimatlar şikayet başvurun: yalan ve gerçekleri örtbas, mahkum teşekkürler.

Bu gösterileri yalan:

İran'da insan hakları raporu, baştan yalan oylandı. İran anayasa ve yasalarının için, İslam hukuku dayalı ve kamu hukuku kendi iç hukukuna göre, Macar mevzuat yerine getirildiği, her ulus için özgürlüktür.

Kuran'a dayalı parlamento ve Guardian Konseyi tarafından onaylanan Ceza Kanunu, yeryüzünde bozgunculuk yapmak yeryüzünde fitne ve olanlar elimine ve idam edilmelidir. Cinayet ya da soygun olanlar Silahlı ya da uyuşturucu kaçakçılığı, bu tip suçlu. Onların varlığı mikropların gibi ve hızlı bir şekilde de bağımlısı başkalarına yaymak, çünkü İslam'ı, Dünya'da bu tür insanları kabul etmez.

 Hırsızlar bir evden olabilir veya bir dükkan soydular, ancak haber duyulur, tüm esnaf ve ev kadınları, tüm korku ve güvensizlik nedeniyle başka bir İslam hukuku, hırsızın elini yapmaktır belki onları yarın, bu bir suç veya bireysel Ödüller ve basit, ama kamu güvenliği ile ilgili olduğunu, hırsız insanlar gitmek için gereken, bu alışkanlık ortadan kalkacaktır.

Yıllık ilaçlar neden: Dünyada gençlerin milyonlarca kaybıdır. Ve ölüm, kar ve eylemin ölüm bilgisiyle, ceplerini dolduracak olanların neden bu kadar bu insanlar insanlar arasında yaşamak gerekir. Ve delil süreci ve eylemin önemine bütün bu. Bu nedenle, insan hukukuna aykırı olarak rapor ihlalidir.

 Biz suçluların ve hainlerin desteği olduğunu söyleyebiliriz! İnsan hakları örgütü, destek raporları ile, onları hayatta kalmak ve onların suç faaliyetlerine devam görmek istiyorum en azından ile suç, ya da kanıtlıyor! İnsan Hakları Muhabirler, reçete cezayı ulaşmalıdır Aynı yataklık, ve tüm ölüm.

Ne zaman göstermek: Onlar gerçekleri gizlemek zorunda:

Işgal altındaki topraklarda Filistin halkının katledilmesi, her gün ve organizasyonlar olur: İnsan Hakları raporu yok ve bu işgal, işbirliği ve Filistin halkının öldürülmesinin yataklık, şarj anlamına gelir ve Bu suçluların taktikleri desteğiyle, güpegündüz onlarla ele, şarj edilmelidir: savaş suçluları aynı masada çalıştı.

Organizasyonlar insan hakları adına suçluları destek! Suudi Arabistan gerçekleri gizleyerek, kendilerini tanıttı ve Suud Evi ile paralı askerlerdir mı. Suudiler Çünkü hükümet bu yana, Mekke ve Medine halkı, onlara hakim olabilir kadar en az 5 kez öldürme! İsrail ve Suudi Arabistan, Amerika kendisi gibi meslek, suç ki, diğer toprakların insanların egemenliği vardı yerli insanları öldürmek için geldi.

 Paralarını ve destek üç rejimlerin doğası tam bilgiye sahip İnsan hakları örgütleri. Bu nedenle, çünkü rüşvet, bu organizasyonlar: Suudi Arabistan, Filistin ve Yerli Amerika'da öldürülmesi yardım denedim ve idam edilecek.


تاریخ ارسال: 1394/07/27 ساعت 22:16 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

آمریکا سالاری یا مردم سالاری؟

بنظر می رسد که دوران: آمریکا سالاری در ایران، بپایان خود نزدیک می شود. گرچه مردم ما روزی که قیام کردند، همراه شعار مرگ بر شاه،  مرگ بر آمریکا هم می گفتند، ولی در میان اورکادر ها و یقه سفید ها، هنوز آمریکا سالاری جای: مردم سالاری را حفظ کرده بود. تقاوت عمده مردم سالاری، با آمریکا سالاری فقط در: همین شعار مرگ بر آمریکا نهفته است. زیرا مردم سالاری یعنی احترام به: نظرات و آرا مردم ایران ، ولی آمریکا سالاران می گفتند: ما این حرف ها حالیمان نمی شود، مرگ بر آمریکا نباید گفته شود!

یکی از ابعاد آمریکا سالاری در ایران، بحران سالاری یا ایجاد بحران، و خلق تنگناها و یا تبلیغ آن ها است. تا به اینوسیله بگویند که: اگر آمریکا برگردد، همه این مشکلات و بحران ها حل می شود. در راس این بحران سازی ها، بحران اقتصادی یا دلار سالاری وجود دارد. دلار سالاری یعنی اینکه به هرقیمتی شده، دلار باید سالار پول جهان باشد. در ایران این تئوری تحقق پیدا کرده، یعنی با اینکه چهل سال است، دلار در مقابل ارزهای دیگر کاهش پیدا می کند، در ایران نمی گذارند حتی ثابت بماند!

مجموعه عواملی که در پی: افزایش قیمت دلار و یا دلار سالاری هستند، ما را به عوامل آمریکا سالار، یا ایران ستیز راهنمایی می کند. این عوامل در بانکها مخصوصا در: بانک مرکزی فراوان هستند، و سپس نوبت به صرافی ها می رسد، ممکن است در ظاهر لشکر کوچکی به حساب بیایند، ولی با این مظلوم نمایی، چهل سال است که به قیمت ورشکستگی اقتصاد ایران، و نابودی زیر ساخت های آن، نگذاشته اند دلار ثابت بماند، یا کاهش پیدا کند!

در زمان جنگ تحمیلی ،کارتر یک هزار تومانی را در یکدست ، و یک دلار را در دست دیگر گرفت، و گفت باید ارزش ریال، آنقدر کاهش پیدا کند که ده هزار آن، یک دلار شود! حالا کجاست که ببیند از مرز: سی هزار ریال هم گذاشته، و امید دارند بالاتر هم برود. آن ها کاری کرده اند که هیچ اقتصاد دانی، جرات ندارد به محدوده شان، سر بزند و سوالی بکند!

ما در بسته اقتصادی دولت جدید هم، می بینیم با اینکه تمام بیماری اقتصاد ما، از این سرطان است ولی، هیچ اشاره ای به آن نمی کنند! وسعی دارند مسئله را، از راه های دیگر حل کنند! سخنگوی دولت گویا در کلاس درس اقتصاد درس می دهد! نه اینکه برنامه اجرایی می دهد. همه کلماتی که در حسن این برنامه به کار برده، در این چهل سال همه گقته اند، و بقول ضرب المثل فارسی، هیچ ماست فروشی نمی گوید: ماست من ترش است!

آن وقت ها هم، همه دولت ها و همه سخنگوها می گفتند: می خواهند تورم را یک رقمی بکنند! هیچ کدام نگفتند که ما می خواهیم: بیکاری زیاد شود! وابستگی دولت به نفت افزایش یابد، و یا از این قبیل تحلیل ها. پس باید بین اقتصاد تخیلی و: اقتصاد واقعی مرزی قائل شد. این مرز همان شکستن هیمنه و قدرت دلار است.

هدف آمریکا سالاران، که اغلب نیز دکترای خود را، زیر نظر سازمان سیا گذرانده، و از انان مجوز دفاع از پایان نامه دریافت نموده اند، برپا نگهداشتن آمریکا و: جلوگیری از سقوط آن می باشد. همه شاخص های اقتصادی از زمان: آدام اسمیت تا کینز و غیره، نشان می دهد که آمریکا در حال سقوط است، ولی آمریکا سالاران ایران، به زور چوب از افتادن این مترسک، جلوگیری می کنند.

آمریکا سالاران را باید: آمریکا سازان جدید هم نامید، چرا که آمریکایی که این ها در ذهن مردم ایران می سازند، اصلا وجود خارجی ندارد. آمریکای اصلی، مجموعه از غرب وحشی است که: یک مشت جنایتکار اروپایی، با کشتن مردم بومی آنجا، زمین های ان ها را تصاحب کردند، و هنوز هم حاضر نیستند: با رنگین پوستان اعم از سرخپوستان و :سیاهپوستان و زرد پوستان، خود را برابر بدانند. در واقع آمریکا یک اسرائیل بزرگ است، که به زور اشغالگری برای خود، دولت خود ساخته ایجاد کرده. دلیل حمایت بی چون وچرا از: اسرائیل هم بی ریشه بودن هر دو است. ولی از نظر آمریکا سالاران، آنجا کشور رویاها است که: دویست سال است دموکراسی و: حقوق بشر در ان موج می زند! وباید با انها به زبان التماس، گفتگو کرد.

Amerika demokrasi ya da demokrasi?

İran'da Amerika'nın demokrasi, sona yaklaşıyor: Bu dönemin görünüyor. Demokrasi tutuldu: Ancak, halkımız Shah sloganı 'Ölüm ile Amerika'nın ölümünü anlattı, ama kazaklar kutu ve beyaz yakalı, halen Amerika'nın demokrasi arasında, o gün yükseldi. Amerika'da demokrasi ile demokrasi büyük farklılıklar: Amerika'ya sloganı 'Ölüm yatıyor. Demokrasi görüş ve İran halkının görüşlerine saygı anlamına gelir, ama Amerika savaş ağaları bizim sözler değil, dedi ama Çünkü Amerika'ya Ölüm söyledi olmalıdır!

Amerika'nın demokrasi, demokratik kriz veya kriz ve darboğazları oluşturarak veya onları reklamını biri. Amerika giderse, tüm sorunlar ve krizler çözülebileceğini söyleyerek bu kadar. Bu krizin başında, ekonomik kriz veya dolar demokrasidir. Demokrasi herhangi bir fiyat dolar dolar dünyanın baş döviz olması gerektiği anlamına gelir. Teoride bir araya İran, kırk yıl, dolar hatta aynı kalmaz İran, diğer para birimleri karşısında düştü demektir!

Aşağıdaki faktörler ayarlayın: rehber karşı dolar veya dolar demokrasiyi, Amerika biz lideri, ya da İran. Bunu alışverişinde sonra bol ve özellikle merkez bankası bu bankalar, küçük bir ordu çıktı düşünülebilir, fakat kırk yıllık mağduriyeti ekonomisi için iflas, takip eden inşaat, sabit dolar kalmıştır ya da reddetmek değil!

Savaş zamanında, Carter bir elinde doları, diğer taraftan, bir dolar oldu ve para biriminin değerini dedi ki onun düşüş, dolar onbinlerce! Nerede şimdi otuz bin birlikte sınır görmek ve hatta daha yüksek gitmek için umut. Onlar hiçbir ekonomi, kendi alanında cesaret olduğunu biliyor musunuz, dışarı baş ve soru sormak!

Yeni hükümetin ekonomik paket, kanserden tüm hastalıkların, o bizim ekonomiyi görmek ama o söz değil! Çalışıyorum başka yollarla sorunu çözmek-! Sınıfta rasyonel hükümet sözcüsü ekonomi öğretim! Değil eylem planı söyledi. Hassan bu programı kullanılan tüm kelimeler, bu kırk yıl içinde belirtilen ve İran atasözüne göre, her birimiz diyor satmaz: Benim yoğurt ekşi!

Sonra da, tüm hükümetler ve tüm hoparlörler onlar enflasyonun tek haneli rakamlara istediğini söyledi! Hiçbiri istediğimiz demek değildir: İşsizlik yüksek! Petrol, ya da böyle bir analize Artan devlet bağımlılık. Bilim ve ekonomi arasındaki Yani: sınırın reel ekonomi izin verildi. Bu sınır kıran prestij ve doların güç.

Amerika savaş ağalarının amacı, sık sık CIA gözetiminde doktora geçti ve onlar Amerika'yı uydurarak, tez savunmak için izin aldı ve çökmesini engellemek var. Keynes ve diğerleri Adam Smith bu yana tüm ekonomik göstergeler, Amerika düşüyor, ama Amerika'nın savaş ağaları, önlemek, Korkuluk düşmesini ahşap zorlamak için olduğunu göstermektedir.

Amerika'nın savaş ağaları var: Amerika denilen yeni üreticileri, Amerikan halkı bu akılda izin, çünkü yok. North Main, Vahşi Batı'da ayarlanır: Kızılderililer ve renkli insanlar da dahil olmak üzere: Avrupa suçluların bir avuç, onların topraklarını almak ve hala mevcut değildir, orada yerli insanları öldürmek, siyah ve sarı cildi sizin bilmek. Aslında, Amerika'nın Büyük İsrail, kendisi için işgalci güç, onun hükümetinin yapmış olduğunu. Her iki köklü olmadan İsrail'in arsız ciro çünkü. Dalga darbelere demokrasinin iki yüz yıl ve insan hakları: Amerika, ancak, savaş ağaları, rüyalar ülkesi var! Kendi dili ile yalvarıyorum gerekir konuştu.

تاریخ ارسال: 1394/07/26 ساعت 23:46 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 31 )
   1      2     3     4     5      ...      7   >>
صفحات