X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

ورزش ارتش است نه ارزش!

بر خلاف تصورات اشتباهی که وجود دارد، ورزش های بین المللی یک ارزش نیست، بلکه یک ارتش است. اولین باری که فوتبال و مسابقات فوتبال مطرح می شود، اردوگاه اسیران آشوئیتز است. یعنی اسیران جنگی که در جنگ شکست خورده، و دراردوگاه آلمان نازی اسیر بودند، با هدف جبران شکست در میدان نظامی، به تشکیل تیم فوتبال در داخل اردوگاه و: درخواست مسابقه با تیم آلمانی اقدام کردند. با برنده شدن در این میدان، توانستند عقده شکست خود را ترمیم کنند. اکنون نیز استفاده از عنوان: ژنرال یا سلطان برای بازیکنان فوتبال، این را ثابت می کند. استفاده از الفاظی مانند جنگندگی و مبارزه در میدان بازی! هم از همین اصطلاحات است. و این نشان می دهد که: برنده شدن تیم فوتبال بالاتر از برنده شدن: یک ارتش در میدان جنگ است. به همین دلیل خشونت و خدعه، چه در زمان بازی توسط بازیکنان، و چه پس از بازی توسط تماشاگران، از اصول قابل قبول همه بازیها است. یک فوتبالیست علاوه بر تمرین با توپ، باید در بدنسازی و رزم های دفاع شخصی نیز مهارت داشته باشد.

  در حالیکه در ذهن ساده اندیشان: فدراسیون فوتبال ایران ، ورزش یک ارزش است، و آنها به دنبال بازیکنان اخلاقی، و تماشاگران رویایی هستند! و البته این هرگز اتفاق نیافتاده، و همه بازیهای ایران چه در دربی های داخلی، چه در بازیهای جام جهانی به خشونت کشیده شده، و هربار فوتبال ایران مغلوب جنگندگی های فوتبال و: البته غیر اخلاقی اعراب و دیگران شده است. البته این هردو یک برون فکنی هم هست. چون ایران با سابقه درخشان تاریخی، یک ملت اخلاقی بوده که حتی در ورزش هم، افرادی مانند رستم یا پوریای ولی، سرمشق ورزشکاران هستند. و این نگاه ایران به ورزش، برخاسته از ورزش باستانی  و کشتی های پهلوانی است. اما در غرب ورزش از همان ابتدا، توسط گلادیاتورها تعریف می شده که: باید رقیب خود را تا سرحد مرگ هدایت می کردند. آنها در میدان جنگ هرگز موفق نبودند، ولی در میدان تمرین های جنگی، یا مشق نظامی موفق به: کشتن افراد مقابل خود می شدند. درواقع ورزش در غرب یا درمیان اعراب و عبری ها، دشمنی با خودی ها است! و به سادگی می بینیم مثلا در: جودو یا در بوکس و امثال آن، تا طرف را برای همیشه پشیمان نکنند، دست بردار نیستند. شکستن عمدی دست و پا و یا: خفه کردن و پیچ دادن گردن، امری است که عامل تضمین کننده پیروزی است. مردم ضد اخلاقی و تماشاگران هم، فقط به کشتن طرف نمره می دهند و: شعارشان این است او را بکش! اما پهلوان ایرانی که با کشتی گیر هندی در گیر است، وقتی صدای ناله مادر او را می شنود، که برای پیروزی پسرش دعا می کند، فداکارانه خود را بازنده می کند! و این بازندگی او برای ایرانیان، بسیار مهم تر از برنده شدن اوست! ولی غرب این را نمی فهمد. وقتی یک ایرانی حاضر نمی شود: در مقابل ورزشکار اسرائیلی وارد میدان شود، برای ملت ایران قهرمان است. زیرا که با یک متجاوز، دست دوستی نداده است، اما غرب این را نمی داند! وقتی در استادیوم صدهزار نفری، تماشاگران ایرانی فریاد یا حسین سر می دهند، غرب ایران را جریمه می کند! ولی نمی داند این جریمه ها، حماقت آنها را می رساند و: هرگز فرهنگ تاریخی و اخلاقی ایران، زیر سوال نمی رود. لذا باید که ایران با کشورهای همسوی خود، سازمان ورزشی و: فدراسیون فوتبال جدیدی را درست کند، تا بتواند در مقابل مافیای ورزش ایستادگی نماید.

 Image result for ‫مونا ماهینی‬‎

 

The military exercise is not worth!

Unlike a wrong conception that there is an international sports value, not an army. The first time it comes to soccer and football games, camp in Nazi Germany. The prisoners of war who failed in the war, and were captured Nazi camp, to compensate for failure in the military field, to form a football team in the camp and request their match against German action. By winning in this field, node failure could repair them. Now, using as: general or king for football players, proves this. Use of words such as fighting and struggling on the playing field! Both of these terms. And this shows that winning football team than winning an army on the battlefield. For this reason, violence and fraud, both during the game by the players, and after the game by the audience, the principles accepted by all game. In addition to practicing with soccer ball in the gym and fighting in self-defense should also have skills.

  While cretins in mind: Iranian Football Federation, the sport is a value, and they are looking for ethical players, and the fans are fantastic! Of course, this never happened, and all of Iran's games in the domestic derby, what turned violent in the World Cup and defeated each time fighting football and, of course, Arabs and others is immoral. It's both a projection. Because Iran with a brilliant record date, a moral nation that even in the sports world, people like Rustam or P. But, athletes are role models. And the look of the sport, from the ancient sport of wrestling is wrestling. But in the West the sport from the beginning, was defined by gladiators that have led to the death of his rival. They never failed on the battlefield, but a training ground for war, or military exercise successful: in front of people were killed. In fact, exercise in the West or among Arabs and Hebrew, is hostile to outsiders! And simply see for example: judo or boxing, etc., to the regret forever not, does not stop. Intentional breaking of the limbs or Shut down and twist of the neck, something that is a guarantee of victory. Immoral people crowd together, just to kill and make the score: the slogan Kill him! But Iranian athlete who is involved Hindi wrestler, he hears the cries of his mother, who prays for her victory, his selfless loser out! And the losers for the Iranians, is much more important than winning! But the West does not understand. Iranian When not in front of the Israeli athletes enters the field, for the Iranian nation champion. For a rapist, not the hand of friendship, but the West does not know it! When a hundred thousand people in the stadium, the Iranian spectators shout or chant Hussein, Iran's West fines! But knows the fines, they got their stupidity and never Iranian historical and moral culture, not questioned. Therefore, Iran with its cooperative countries, organizations and sports: Create a new Football Association so that it can stand against the mafia exercise.

المناورات العسکریة لا یستحق!

على عکس المفهوم الخاطئ بأن هناک قیمة الریاضیة الدولیة، ولیس جیشا. وهی المرة الأولى التی یأتی لکرة القدم ومباریات کرة القدم، معسکر فی ألمانیا النازیة. أسرى الحرب الذین فشلوا فی الحرب، وتم القبض على معسکر النازی، للتعویض عن الفشل فی المجال العسکری، لتشکیل فریق لکرة القدم فی المخیم، وطلب مباراته ضد العمل الألمانی. من خلال الفوز فی هذا المجال، یمکن أن فشل العقدة إصلاح نفسها. الآن، وذلک باستخدام ما یلی: عام أو ملک لاعبی کرة القدم، یثبت هذا. استخدام کلمات مثل القتال والنضال على ارض الملعب! کل من هذه الشروط. وهذا یدل على أن الفریق الفائز لکرة القدم من الفوز على الجیش فی ساحة المعرکة. لهذا السبب، العنف والتزویر، على حد سواء خلال المباراة من قبل اللاعبین، وبعد المباراة من قبل الجمهور، ومبادئ مقبولة من کل لعبة. بالإضافة إلى ممارسة مع کرة القدم فی صالة الألعاب الریاضیة والقتال فی الدفاع عن النفس یجب أن یکون لدیک أیضا المهارات.

  فی حین المشوهون فی الاعتبار: الاتحاد الایرانی لکرة القدم، والریاضة هی قیمة، ویبحثون عن لاعبین الأخلاقی، والجماهیر هی رائعة! بالطبع، هذا لم یحدث أبدا، وجمیع الألعاب إیران فی الدیربی المحلی، ما تحولت إلى أعمال عنف فی نهائیات کأس العالم، وهزم کل وقت القتال لکرة القدم لکرة القدم، وبطبیعة الحال، العرب وغیرهم أمر غیر أخلاقی. انها على حد سواء الإسقاط. لأن إیران مع تاریخ سجل لامع، أمة أخلاقیة أنه حتى فی عالم الریاضة، والناس مثل رستم أو P. لکن والریاضیین هم قدوة. ونظرة الریاضة، من هذه الریاضة القدیمة من المصارعة تصارع. ولکن فی الغرب هذه الریاضة منذ البدایة، تم تعریف من طرف المصارعین التی أدت إلى وفاة منافسه. هم لم یقصر قط فی ساحة المعرکة، ولکن ملعب التدریب للحرب، أو تدریبات عسکریة ناجحة: قتل أمام الناس. فی الواقع، وممارسة فی الغرب أو بین العرب والعبریة، معاد للأجانب! وببساطة انظر على سبیل المثال: الجودو أو الملاکمة وغیرها، لالأسف إلى الأبد لا، لا تتوقف. کسر متعمد للأطرافه أو إیقاف وتطور الرقبة، وهو الأمر الذی یشکل ضمانا للفوز. الفساق الحشد معا، لمجرد القتل وتصبح النتیجة: شعار قتله! ولکن اللاعب الإیرانی الذی یشارک الهندیة مصارع، وقال انه یسمع صراخ أمه، الذی یصلی لانتصار لها، له الخاسر نکران الذات خارجا! والخاسرین للإیرانیین، هو أکثر أهمیة من الفوز! ولکن الغرب لا یفهم. الإیرانی عندما لا أمام الریاضیین الاسرائیلیین دخول هذا المجال، لبطل الأمة الإیرانیة. لالمغتصب، ولیس ید الصداقة، ولکن الغرب لا یعرف ذلک! عندما مائة ألف شخص فی الملعب، ومتفرج الإیرانی یصرخون أو یهتفون حسین والغرامات الغربیة إیران! لکنه یعرف الغرامات، وحصلت على غبائهم والثقافة التاریخیة والأخلاقیة أبدا الإیرانیة، ولیس موضع تساؤل. لذلک، إیران فی الدول المتعاونة والمنظمات والریاضة: إنشاء رابطة جدیدة لکرة القدم بحیث یمکن أن یقف ضد ممارسة المافیا.

 

تاریخ ارسال: 1395/09/27 ساعت 22:27 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

پیروزی در حلب، و ضرورت پیمان های نظامی منطقه ای.

پیروزی در حلب، و ضرورت پیمان های نظامی منطقه ای.

پیروزی چشمگیر در سوریه و: آزادی حلب از دست داعش، امید ها و آرزو ها یی را بدنبال دارد و: آن اینکه این پیروزی دائمی باشد،  و دشمن نتواند آن را از بین برده، یا باغث آزار و اذیت مردم آنجا شود. این آرزوی همه شهروندان جهان است که : خواهان محیطی امن برای زندگی شرافتمندانه است. حتی در عراق نیز پیشروی در شهر موصل، این نیاز را گوشزد می کند. زیرا با تمام کوشش هایی که شده است، فقط یک سوم استان الانبار در دست نیروهای عراقی است. و مردم عراق از این جنگ فرسایشی به ستوه آمده اند. آرزوی مردم عراق یکپارچه و درحال سازندگی و پیشرفت است اما ، سالهاست که دشمنان در لباس القاعده یا داعش، آن را به فراموشی سپرده اند. در فلسطین اشغالی نیز هر روز، شهرک های جدیدی ساخته می شود و: مردم بیشتری از مقاومت فلسطین کشته می شوند. 80سال است که مردم عرب در آنجا، به دست صهیونیست ها کشتار می شوند، خانه های آنان تخریب و زمین هایشان مصادره می شود. آنها تبدیل به نقطه اوج آزار و اذیت های طول تاریخ و جغرافیای جهان شده اند. البته رهبر انقلاب اسلامی فرمودند تا چند سال دیگر ، اثری از این غده سرطانی نخواهد ماند. در یمن وضع از ان بدتر است: هر 7 دقیقه یک کودک براثر گرسنگی می میرد. و ترس از بمباران همه مردم آنجا را آواره کرده است. مردم یمن که روزگاری مستعمره آل سعود بودن، امروز به قهرمان مبارزه با این خاندان کثیف بدل شده اند. قلبهای همه مردمان جهان جایگاه آنان است. زیرا با دشمنی در افتاده اند که ادعای: خادم الحرمین دارد ولی در ماههای حرام، کشتار خود را بیشتر می کند. و یا در لبنان هر روز شاهد: یک بازی جدید برای در هم شکستن حزب الله هستیم. سید حسن نصرالله به قهرمانی بدل شده که: هزاران بار از ترور اسرائیلی ها فرار کرده، و هزینه های امنیتی آنها را بالا برده است. خداوند او را برای مردم جهان حفظ کند.  در افغانستان و پاکستان، اعمال تروریستی مردم را از آینده هراسناک کرده است. در بحرین قهرمان هم، مردم با 8سال مبارزه مسالمت آمیز، هنوز دستاوردی نداشته اند. لذا به نظر می رسد برای مبارزه با ارتش های سازمان یافته، همچون داعش و القاعده، و مقابله با پیمان های نظامی منطقه ای حامی آنها مانند ناتو، اسلام و مسلمانان هم نیاز به اینگونه پیمان های نظامی دارند، تا در برابر حملات دشمنان، از یکدیگر دفاع کنند. و چون اغلب این حملات بخاطر انتقام از: ایرانی ها و شیعه ها است لذا باید: این اقدام از سوی ایران آغاز و حمایت شود، و اعضا آن از کشورهای سوریه و عراق و یمن شروع شود، و به فلسطین و لبنان و بحرین برسد و: بقیه کشورهای اسلامی را در بر بگیرد. کشورهای عضو میتوانند دارای یک ارتش واحد باشند، یا در ابتدا به صورت، فدراتیو ارتش مستقل داشته و: یا اینکه ستاد هماهنگی و یا ستادمشترک تشکیل دهند. اگر ارتش واحد تشکیل دهند، مرزهای همه این کشورها بطور مساوی، از امکانات دفاعی برخوردار خواهد شد. واین از ارکان تئوری شیعه است ، زیرا باید که( اشدا علی الکفار و رحما بینهم) باشند یعنی با یکدیگر مهربان و در مقابل دشمنان، سخت و نظام یافته عمل کنند. اما ممکن است این عمل، با استقلال کشورها مغایرت داشته باشد، لذا بهترین شکل در حالت فعلی، تشکیل اتحادیه ارتش های جهان اسلام است. که میتواند زیر نظر : سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی قرار بگیرد. اما در این حالت باید از قبول: عضویت دولت های خود فروخته مانند: آل سعود و آل خلیفه جلوگیری کرد. زیرا آنان موظفند اسرار و اطلاعات این ارتش را، به سازمان های جاسوسی آمریکا و اسرائیل گزارش دهند.

Victory in Aleppo, and the necessity of regional military alliances.

Sweeping victory in Syria: Aleppo freedom of Isis, hopes and dreams Yi followed and it is this permanent victory, and the enemy can destroy it, or is there tends to harass people. It is the wish of all citizens of the world that is demanding a safe environment to live in dignity. Even in the city of Mosul in Iraq leader, this needs to be told. Because with all efforts, only a third of Iraqi forces in Anbar province. And the Iraqi people are tired of this war of attrition. The desire of the Iraqi people and are integrated reconstruction and development, but, for many years the enemies of al-Qaeda or Islamic dress, have forgotten it. In occupied Palestine every  day, new settlements will be built: the more people are killed by the Palestinian resistance. 80 years, the Arab population there, the Zionists are slaughtered, their homes destroyed and their land will be confiscated. They have become the culmination of the history and geography of the world have been persecuted. The Islamic Revolution Leader said a few years, will be no trace of the cancer. In Yemen, the situation is worse: Every 7 minutes a child dies because of hunger. And fear of bombardment has displaced all the people there. Yemenis who once colonized Al Saud of today to champion the fight against this family have become dirty. The hearts of everyone in the world is their position. Because they have fallen enemies on the claims, but the servant shrines sacred months, you’re killing more. Or see every day in Lebanon: Hizbullah's a new game to break. Sayyed Hassan Nasrallah became the hero that thousands fled Israeli terror, and has increased security costs. God bless him for the world. In Afghanistan and Pakistan, people from future terrorist acts is frightening. In Bahrain hero, peaceful people 8 years of struggle, have not yet achieved. So it looks to fight organized army, such as ISIS and al-Qaeda, and deal with regional military alliances such as NATO support them, Islam and Muslims are required to have such military alliances, until the attacks of enemies, defend each other. And because most of these attacks to avenge the Iranians and the Shia, so must the action initiated and supported by Iran, Syria, Iraq, Yemen and its member countries start to reach Palestine, Lebanon and Bahrain the rest of the Muslim countries embrace. Member States cannot have an army unit, or in the first case, the Federation of Independent Army and either the Joint Chiefs of Staff coordination or form. If the army unit, the borders of all the countries equally, the defense will have facilities. This is the principle of the Shia theory; it should be kind to each other and against enemies, hard and systematic work. However this may be, is incompatible with the independence of countries, so the best way in this case, the Union armies in the Muslim world. That can be monitored: Organization of the Islamic Conference to be. But in this case should take: Register your government sold like Al Saud and Al Khalifa prevented. They are required because of the military secrets and information, to America and Israel intelligence agencies report.

النصر فی حلب، وضرورة تحالفات عسکریة إقلیمیة.

فوزا کاسحا فی سوریا: حریة حلب إیزیس، آمال وأحلام یتبع یی وهذا هو الفوز دائما، والعدو یمکن تدمیره، أو أن هناک یمیل لمضایقة الناس. وهذه هی رغبة جمیع المواطنین فی العالم التی تطالب بیئة آمنة للعیش بکرامة. حتى فی مدینة الموصل فی الرئیس العراقی، وهذا یحتاج إلى أن یقال. لأنه مع کل الجهود، سوى ثلث القوات العراقیة فی محافظة الانبار. والشعب العراقی تعبوا من هذه حرب الاستنزاف. رغبة الشعب العراقی وتتکامل إعادة الإعمار والتنمیة، ولکن، لسنوات عدیدة أعداء تنظیم القاعدة أو اللباس الإسلامی، نسوا ذلک. فی فلسطین المحتلة کل یوم، وسیتم بناء مستوطنات جدیدة: والمزید من الناس الذین قتلوا على ید المقاومة الفلسطینیة. 80 عاما، والسکان العرب هناک، یتم ذبح الصهاینة، دمرت منازلهم وتتم مصادرة أراضیهم. فقد أصبحت تتویجا لتاریخ وجغرافیة العالم قد تعرضوا للاضطهاد. وقال قائد الثورة الإسلامیة بضع سنوات، لن یکون هناک أثر للسرطان. فی الیمن، فإن الوضع أسوأ: کل 7 دقائق یموت طفل بسبب الجوع. والخوف من القصف إلى نزوح کل الناس هناک. أصبحت الیمنیین الذین استعمروا مرة واحدة آل سعود الیوم إلى بطل الکفاح ضد هذه العائلة القذرة. قلوب الجمیع فی العالم هو موقفهم. لأنهم وقعوا الأعداء على المطالبات، ولکن العبد الأضرحة الأشهر الحرم، الخاص بک مما أسفر عن مقتل أکثر من ذلک. أو نرى کل یوم فی لبنان: حزب الله هو لعبة جدیدة لکسر. أصبح السید حسن نصر الله البطل الذی فر آلاف الإرهاب الإسرائیلی، وزادت تکالیف الأمن. رضی الله عنه للعالم. فی أفغانستان وباکستان، والناس من الأعمال الإرهابیة فی المستقبل مخیف. فی بطل البحرین، شعب مسالم 8 سنوات من النضال، لم یتحقق بعد. دفاع عن بعضها البعض. ولأن معظم هذه الهجمات للانتقام من الإیرانیین والشیعة، لذلک یجب الشروع فی العمل وبدعم من إیران وسوریا والعراق والیمن وبلدان الأعضاء فیها بدایة للوصول إلى فلسطین ولبنان والبحرین بقیة الدول الإسلامیة احتضان. لا یمکن للدول الأعضاء لدیها وحدة من الجیش، أو فی الحالة الأولى، والاتحاد من الجیش المستقلة وإما التنسیق أو شکل هیئة الأرکان المشترکة. إذا کانت وحدة الجیش والحدود من جمیع البلدان على قدم المساواة، والدفاع لدیها مرافق. هذا هو مبدأ نظریة الشیعة، فإنه یجب أن یکون نوع من بعضها البعض وضد الأعداء، والعمل الجاد والمنظم. ولکن هذا قد یکون، لا یتفق مع استقلال الدول، وبالتالی فإن أفضل وسیلة فی هذه الحالة، فإن جیوش الاتحاد فی العالم الإسلامی. التی یمکن رصدها: منظمة المؤتمر الإسلامی أن یکون. ولکن فی هذه الحالة یجب أن تأخذ: التسجیل حکومتکم باعت مثل آل سعود و آل خلیفة منعها. کانت مطلوبة بسبب أسرار عسکریة والمعلومات، لأمریکا وإسرائیل تقریر وکالات الاستخبارات.

 

تاریخ ارسال: 1395/09/25 ساعت 18:59 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

طب رایگان

انسان نیازمند طبیب است، همانطور که نیازمند معلم یا کارگر است. ولی متاسفانه در عصر حاضر، فراموشی عجیبی دنیا را گرفته و سوگند های جالینوس و بقراط و ابوعلی سینا.. اصلا به حساب نمی آید، بلکه ساده اندیشی هم هست. بهترین جراحان دنیا، جراحان پلاستیک هستند که زیبایی بینی عمل می کنند! و بهترین پزشکان دنیا کسانی هستند که: از قاچاق اعضا بدن به نفع ثروتمندان بهره برداری کنند. و زیرکترین طبیب ها، کسانی هستند که به شغل غیر پزشکی! از جمله ساخت و ساز ، سیاست و.. بپردازند.

در چنین وانفسای غریبی که هست، اسلام بهترین پزشک بشریت است، رایگان هم هست! زیرا پیامبران همگی می گفتند: ما برای راهنمایی شما اجرت نمی خواهیم، مزد ما را خداوند از خزانه غیب می دهد. اسلام نه تنها درمان دردهای روانی و روحی است، بلکه طبیب جسم نیز هست. در خطبه 108نهج البلاغه علی ع پیامبران را، مخصوصا پیامبر اسلام را طبیب دوره گرد معرفی می کند. یعنی هم دارو و شفا دارد، و هم سراغ مریض  می رود، و این هر دو در عصر حاضر منسوخ است: اطبا اصلا سراغ بیمار نمی روند، بلکه مریض با آن حالت مریضی! باید دنبال آنها بگردد. آنهم اگر پیدا کرد و توانست از پس: هزینه های ان بر آید. لذا در اسلام برخلاف قرن 21، بیمار نه تنها هزینه ای نمی دهد، بلکه پزشک باید به بالین او بیاید! لذا طب رایگان مطرح است:

دریکی از روزها طبیب مسیحی، به پیامبر مراجعه کرد و  از ایشان اجازه خواست: تا در مدینه طبابت کند چند روزی گذشت، و کسی مراجعه نکرد نزد پیامبر رفت و: علت را پرسید پیامبر فرمود: من به مردم گفته ام تا گرسنه نشدند، چیزی نخورند و تا کامل سیر نشدند، از دست از غذا بکشند. طبیب آستان بوسید و برفت! و گفت رمز سلامتی همین است که گفتی. لذا می بینیم که در اسلام پیشگیری هم راحت است و هم رایگان.

قصد داریم راههای طب رایگان را، برای شما بیان کنیم یکی از آنها فشار درمانی است: فشاردرمانی بر کدام اصل استوار است؟

فشاردرمانی تنها یکی از انواع درمان‌های بدنی: آسیایی است که ریشه در طب سنتی چین دارد. یکی از دیگر انواع این درمان چی‌گانگ و تویینا هستند. شیاتسو نیز مدل ژاپنی فشاردرمانی است.

روش انجام فشاردرمانی چگونه است؟

اطبائی که فشاردرمانی انجام می‌دهند، از نوک انگشت، کف دست، آرنج یا پا یا هر وسیلۀ خاص دیگری برای اعمال فشار به: نقاط و مجاری انرژی بدن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات فشاردرمانی شامل: کشش یا ماساژ فشاردرمانی همراه با: اعمال روش‌های دیگر است.

http://footofan.com/?p=3858

  مثلا شما می توانید با فشار: استخوان بالای بینی با دو انگشت، به مدت یک دقیقه جلوی اب ریزش بینی را بگیرید.! یا با فشار دادن وسط پیشانی، به تقویت حافظه کمک کنید. درد سیاتیک چون فقط خشکی عصب است، با گرم نگهداشتن و روغن مالیدن و: فشاردادن نقاط مخصوص کاهش پیدا می کند.

از دیگر روشهای رایگان طب، ورزش است! باکمی پیاده روی در روز سلامت بدن خود را تضمین کنید. اصولا بی تحرکی منشا بسیاری از بیماری ها است .

نفس عمیق کشیدن و اکسیژن را به بدن رساندن هم، بهترین دارو است! زیرا وقتی شما فعالیت می کنید، سوخت و ساز بدن افزایش می یابد. اما هوا به اندازه کافی نمی رسد، لذا سوخت ناقص انجام می شود. اما اگر با هر فعالیت تعداد تنفس های خود را هم، افزایش دهید این تعادل ایجاد می شود.

آب درمانی هم در این خصوص ذکر شده است، قبل از هر غذا کمی آب خوردن بهتر از آب زیاد خوردن در: بین غذا یا بعد از ان است. آب گرم بدن را لاغر می کند و: آب سرد آن را چاق. درمان ریزش مو هم این است که: با آب بسیار داغ حمام نکنید! زیرا بسیاری از چربیهای بدن مفید است، و شما با آب جوش و مواد شیمیایی، آنها را از بین می برید! اصولا مواد شوینده مستقیم نباید با پوست در تماس باشد. مخصوصا اینکه در حمام دوشی، همه فشار ها بر فرق سر است، لذا خشک شدن پوست، باعث ریزش مو و از بین رفتن پیاز آن می شود.

Free medicine

Man is in need of a physician, as required teacher or worker. Unfortunately, at present, the world has a strange forgetfulness of Galen and Hippocrates and Avicenna. I did not count, but it is naivety. The best surgeons in the world, rhinoplasty plastic surgeons who act! And the best doctors in the world are those that exploit the rich in favor of organ trafficking. And wisest doctor, those that are non-medical job! Including construction, policy and pay ...

It is strange that Islam is the best doctor humanity, free! For all prophets are saying: We will not pay for your guidance, our reward is the unseen Lord of the Treasury. Islam is not only the emotional and psychological pain, but the doctor's body. Sermon 108 Nahj al-Ali prophets, especially the Prophet of Islam defines itinerant physician. There's also medicine and healing, and he is sick, and this both in the present era is obsolete: physicians do not know the patient, but also with their sick! Must look after them. However, if found and could Then comes the cost of it. In Islam, unlike the 21st century, not the disease not only costly, but the physician must come to her bedside! Therefore, medicine is free:

In one of the days of the Christian physician, came to the Prophet and asked him: Medina practice in a few days passed, and he did not see the Prophet went: He asked why the Prophet said: I have told people to not hungry, something garlic not eat until full, stop eating out. Doctor kissed and went doorstep! And said this is the passport to me. So we see that in Islam, prevention is easy and free.

We're going to free medicine ways, to tell you that one of them is pressure therapy Pressure therapy on what principle?

Pressure therapy is just one of a variety of body treatments: Asian is rooted in traditional Chinese medicine. One of the other types of treatment are Chygang and Tvyyna. Shiatsu is a Japanese model pressure therapy.

The method of pressure therapy like?

Do therapy Atbayy pressure, the tip of the fingers, palms, elbows or feet or any other specific means for applying pressure to points and energy channels of the body. Sometimes pressure therapy including stretching or massage therapy pressure along with other procedures.

  For example, you can press the bones of the nose with two fingers, stop for a minute to get a runny nose.! Or by pressing the middle of the forehead, to help improve memory. Sciatic nerve pain since it is dry, rub with oil and keeping warm: Pressing for points is reduced.

The free methods of medicine, exercise! Bow day hike to secure the health of your body. Basically, inactivity is the origin of many diseases.

Deep breathing and oxygen to the body bringing together the best medicine! Because when you work, the metabolism increases. But air is not enough, the incomplete combustion is performed. But if at any time your respiratory activity, this balance will increase.

Hydrotherapy is also mentioned in this regard, a little water before eating any food better than eating too much water in between meals or after that. Hot water and lean body: fat cold water. Hair loss treatment is that: Do not shower with very hot water! Because a lot of body fat is useful, and you with boiling water and chemicals, they ruin! Basically, place detergent should not be in contact with the skin. Specifically, in the bathroom shower, all the pressure is on the top of the head, so dry skin, hair loss and loss of the bulbs.

الدواء مجانا

الرجل هو فی حاجة إلى طبیب، ومعلم أو عامل المطلوبة. لسوء الحظ، فی الوقت الحاضر، والعالم لدیه النسیان غریب جالینوس وأبقراط وابن سینا. لم أکن العد، ولکن من السذاجة. أفضل الجراحین فی العالم، جراحی التجمیل تجمیل الأنف الذین یتصرفون! وأفضل الأطباء فی العالم هی تلک التی تستغل الأغنیاء لصالح الاتجار بالأعضاء. وأحکم الطبیب، وتلک التی هی وظیفة غیر الطبیة! بما فی ذلک البناء والسیاسات والأجور ...

ومن الغریب أن الإسلام هو أفضل طبیب الإنسانیة، مجانا! لجمیع الأنبیاء یقولون: لن ندفع لقیادتکم، مکافأة لدینا هو الرب الغیب من وزارة الخزانة. الإسلام لیس فقط الألم العاطفی والنفسی، ولکن الجسم الطبیب. عظة 108 الأنبیاء نهج البلاغة علی، خصوصا نبی الإسلام یحدد الطبیب المتجولین. وهناک أیضا دواء وشفاء، وکان مریضا، وهذا على حد سواء فی العصر الحاضر قد عفا علیه الزمن: الأطباء لا یعرفون المریض، ولکن أیضا مع مرضاهم مریضة! یجب أن ننظر من بعدهم. ومع ذلک، إذا وجدت ویمکن بعد ذلک یأتی تکلفة ذلک. فی الإسلام، على عکس القرن ال21، ولیس المرض مکلفة، لیس فقط، ولکن الطبیب یجب أن یأتی إلى جوار سریرها! لذلک، والطب حرة:

فی أحد الأیام من الطبیب المسیحی، جاء إلى النبی وسأله: الممارسة المدینة المنورة فی غضون أیام قلیلة مرت، وانه لا یرى ذهب النبی: وسأل لماذا قال النبی: لقد قال الناس لم یکن جائعا، شیء الثوم لا یأکل حتى الشبع، والتوقف عن تناول الطعام فی الخارج. طبیب القبلات وذهب عتبة! وقال ان هذا هو جواز السفر بالنسبة لی. لذلک نرى أن فی الإسلام، الوقایة سهلة ومجانیة.

ونحن فی طریقنا لتحریر طرق الطب، لأقول لکم أن واحدا منهم هو العلاج العلاج ضغط الضغط على أی مبدأ؟

علاج الضغط هو مجرد واحدة من مجموعة متنوعة من علاجات الجسم: متجذر الآسیویة فی الطب الصینی التقلیدی. واحد من أنواع أخرى من العلاج هی شیاتسو هو الیابانی العلاج ضغط نموذج.

طریقة العلاج ضغط یحبون؟

هل العلاج الضغط، وغیض من أصابع، والنخیل، المرفقین أو القدمین أو أی وسیلة أخرى محددة لممارسة الضغط على نقاط وقنوات الطاقة فی الجسم. أحیانا علاج الضغط بما فی ذلک التمدد أو الضغط العلاج بالتدلیک جنبا إلى جنب مع غیرها من الإجراءات.

  على سبیل المثال، یمکنک الضغط على عظام الأنف مع اثنین من اصابعه، ووقف لمدة دقیقة للحصول على سیلان الأنف.! أو عن طریق الضغط على منتصف الجبهة، للمساعدة فی تحسین الذاکرة. ألم العصب الورکی منذ أن یجف، وفرک مع النفط والحفاظ على الدفء: الضغط للحصول على نقاط یتم تخفیض.

الطرق خالیة من الدواء، وممارسة! انحنی اجلالا واکبارا ارتفاع الیوم لضمان صحة الجسم. فی الأساس، والخمول هو أصل الکثیر من الأمراض.

التنفس العمیق والأکسجین إلى الجسم الجمع بین أفضل دواء! لأنه عندما کنت فی العمل، وزیادة التمثیل الغذائی. ولکن الهواء لا یکفی، یتم تنفیذ الاحتراق غیر الکامل. ولکن إذا کان فی أی وقت النشاط التنفسی الخاص بک، وهذا التوازن زیادة.

یذکر المعالجة المائیة أیضا فی هذا الصدد، وقلیل من الماء قبل تناول أی طعام أفضل من تناول الکثیر من الماء بین الوجبات أو بعد ذلک. الماء الساخن والجسم النحیل: الماء البارد الدهون. علاج تساقط الشعر هو ما یلی: لا الاستحمام بماء ساخن جدا! لأن الکثیر من الدهون فی الجسم هو مفید، وکنت مع الماء المغلی والمواد الکیمیائیة، والخراب! فی الأساس، لا ینبغی أن یکون مکان المنظفات فی تماس مع الجلد. على وجه التحدید، فی دش الحمام، کل الضغط على الجزء العلوی من الرأس، والجلد الجاف، لذلک، تساقط الشعر وفقدان المصابیح.

 

تاریخ ارسال: 1395/09/24 ساعت 21:31 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

واتیکان اسلامی

وقتی در اروپا حوزه یا ناحیه بخصوصی را برای پاپ پل اعظم تعریف می کنند چرا در اسلام برای مدیریت مکه و مدینه حوزه ای منظور نمی شود و یک حکومت خود را آنچنان مالک اسلام می داند که حتی نام سرزمین تاریخی و بزرگ اسلام و مبدا وحی الهی را بنام خود عربستان سعودی نامگذاری می کند. دست انداز او به همین جا ختم نمی شود با متحد کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس در صدد ادامه تصرفات خود بر ایران بر آمده بعد از بحرین سراغ سه جزایر را می گیرد و نام خلیج فارس را به خلیج العربی بر می گرداند.

تاریخ ارسال: 1395/09/22 ساعت 21:35 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

لاتاخذ بهما رافة فی دین الله

در اسلام، مجرم و متهم دارای برخوردهایی متفاوتی هستند: با متهم باید خوب برخورد کرد ولی با مجرم سخت، اما در اجرای قانون مجازات های اسلامی، کاملا قضیه برعکس است! وقتی قران می گوید: در کار یکدیگر تجسس نکنید و برعلیه یکدیگر سخن نگویید( لاتجسسوا و لایغتب) قانون افسر تجسس و دادیار تحقیق پیش بینی می کند!

در واقع آقایان فکر کردند، این آیه مربوط به خاله زنک ها می شود و بس! در حالیکه قانون قرآن قانون ازلی و ابدی و: همه جا و همه مکانی است: قاضی باید بین متهم و شاکی هیچ فرقی نگذارد، حتی در نگاه کردن نباید متفاوت باشد، در حالیکه در دادگاههای ما کافی است: یک نفر متهم شود، از همان ابندا اشد مجازات را برایش اجرا می کنند! مثلا در سرقت چنان به متهم سختگیری می کنند ، که چند فقره دیگر را هم گردن می گیرد! در حالیکه ما می دانیم حتی در موضوع زنا، تا کاملا علنی نباشد، قانون اسلام در مورد آن سکوت می کند. لذا تجسس در امر شخصی و آشکار نمودن: گناهانی که خداوند آنها را پنهان نموده،یکی از گناهان کبیره است . حتی اقرار نباید با عنف همراه باشد، و اقرار آشکار هر فردی، چند بار در محیطی کاملا آرام باشد. حتی نباید نام او افشا شود. علاوه بر آن یکی دیگر از ابزار تحقیر متهم، بازجویی از او برعلیه دیگران، یا همان غیبت است که در اسلام حرام است! این امر تا زمانی است که جرم اثبات نشده، اما وقتی جرم اثبات شد، آن هم از راه ادله و مستندات شرعی ، در اجرای حکم نباید رافت داشت. مثلا کسی که 80ضربه شلاق دارد، نباید با خط کش یا دو انگشت او را زد! و یا کسی که باید سنگسار شود، نمی تواند او را مثلا با سم یا شوک الکتریکی اعدام نمود! در حالیکه اکنون در زندان ها هم برعکس عمل می کنند، دلشان به حال اعدامی ها و زیر حکمی ها می سوزد! و او را دربهترین شرایط قرار می دهند، و امکان دفاعیات زیاد به او می دهند. اما متهم را تا می بینند، به زندان می اندازند، و بلاهای زیادی را سرش می اورند، تا توبه کند و دست از مقاومت، و نپذیرفتن اتهام بردارد. در حالکه در اسلام باید متهم را فراری داد، در قوانین و آئین دادرسی مدنی، فرار دادن متهم از فراری دادن مجرم بالاتر است! در حالیکه در صدر اسلام، هر گناهکار یا مجرمی سراغ پیامبر می آمد و: می خواست اعتراف کند، پیامبر او را منع می کرد و می فرمود: برو توبه کن خدا تو را ببخشد! اصلا دادگاه نداشتند زندان نداشتند! و خیلی کم افراد مجازات می شدند. بعدا با ورود فرهنگ ایرانی و رومی، زندان و متهم و بازداشت و این طور چیزها داخل اسلام شد. مانند همین اعتراف که کشیش ها می گیرند. اما در اسلام اعتراف فقط در تاریکی شب و در مقابل خداست. مثلا روزی به پیامبر گزارش دادند: یک زن بد کاره خانه فساد دارد، برای بار چندم، یک نفر آن را در مسجد و در حضور همه مطرح کرد! و گفت همین الان هم سوار کار هستند، اگر کسی را بفرستید آنها را بگیرد خوب است! پیامبر حضرت علی ع را فرستاد، و ایشان با سرو صدای زیاد به محله رفت، تا آنها متوجه حضورش شوند، آنها ابا نکردند، ولی حضرت، چشمان خود را بست و تا انتهای خانه رفت و: دستش را به دیوار زد و برگشت، و به پیامبر عرضه داشت: من کسی را ندیدم! اصلا به رخ آوردن گناه دیگران، خود مایه اشاعه فساد است (شیخ گفتا «شوخ پنهان کردن است

پیش چشم خــــلق نا آوردن است» ابوسعید ابی الخیر)، که در قرآن از ان منع شده است: (ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره و الله یعلم و انتم لا تعلمون (47) . حالا چطور همه چیز برعکس شده، و بنام اسلام به خورد مردم می دهند! الله اعلم

With compassion and rigor charged with criminal

In Islam, are criminals and suspects has a different approach: the accused must be treated well, but with hardened criminals, but in the implementation of the Islamic Penal Code, it is the other way around! When it says do not spy on each other's work against each other and do not speak () the investigation officer and assistant research predicts!

In fact, Mr. Thought, this verse related to Aunt Woman gets it! While the Quran and eternal law: everywhere and in all places: the judge must not make any distinction between the accused and the complainant, even on the lookout should be different, but in our courts is enough: one has been charged, the beginning to apply the severest punishment for him! For example, as the accused in the theft crackdown, which also mocked several other counts! While we know that even in the case of adultery, to be quite openly that Islamic law is silent about it. The investigation into the personal and revealing: the sins that God hid them, is one of the major sins. Even the confession should not be associated with rape, and revealing each person's confession, several times a quiet environment. Even his name should not be disclosed. In addition, another tool being humiliated, interrogated him against another, or the absence of which is forbidden in Islam! That is until proven guilty, but when the crime was proved, it is also evidence of legal documentation, the execution was no tenderness. For example, someone who is 80 lashes or two fingers with a ruler should not hit him! Or who should be stoned he could not be executed for example by spraying or electric shock! However, in contrast to act now in prison, they had executed under a decree of burns! And put him at best conditions, and allowing the defense a lot to him. But to see the accused, thrown in jail and many disasters bring him to repent and cease resistance, and refusing to take charge. While in Islam should be charged with escape, in law and Civil Procedure, accused of fleeing criminals escape higher! While in the early days of Islam, the Prophet would come and go every sinner or a criminal: he confesses, he forbade the Prophet and said: Go and repent, God will forgive you! I do not court did not prisoners! And very few people were punished. Later, with the arrival of Iranian culture and Roman prison, accused and arrested, and it was stuff inside Islam. Admit that priests are like that. But the Islamic confession, only at night and in front of God. For example, one day the Prophet reported: Universal Home corruption is a bad woman, a couple of times; someone put it in the mosque and in the presence of all! Already riding is saying, if you send someone to catch them is good! Prophet Hazrat Ali sent, and they went to the neighborhood with noise, until they found him, they did not refuse, but the Prophet, his eyes closed and went to the house: he ran to the wall and back, and the Prophet said: I did not see anyone! The sins of others does occur, it is a source of spreading corruption (Sheikh Speech "is a witty hide

People's eyes get bad before "Abbey Abu al-Khair), which is prohibited in the Quran: (). Now, how everything is reversed, and the name of Islam to the audience the day!

مع الرحمة والصرامة تهمة جنائیة

فی الإسلام، مجرمون والمشتبه فیهم لدیه مقاربة مختلفة المتهم یجب أن یعامل بشکل جید، ولکن مع عتاة المجرمین، ولکن فی تنفیذ قانون العقوبات الإسلامی، بل هو على العکس من ذلک! عندما تقول لا تجسس على عمل کل منهما ضد الآخر ولا یتکلمون () وضابط التحقیق والبحث مساعد یتوقع!

فی الواقع، السید الفکر، هذه الآیة تتعلق العمة امرأة تحصل علیه! فی حین أن القرآن والقانون الأبدی: فی کل مکان وفی کل الأماکن: یجب على القاضی لا تجعل أی تمییز بین المتهم والمشتکی، حتى على البحث یجب أن تکون مختلفة، ولکن فی محاکمنا ما یکفی: واتهم واحد، بدایة لتطبیق أشد العقوبة بالنسبة له! على سبیل المثال، کما اتهم فی حملة القمع والسرقة، والذی سخر أیضا عدة تهم أخرى! فی حین أننا نعلم أنه حتى فی حالة الزنا، لیکون بکل صراحة أن الشریعة الإسلامیة هی صامتة حیال ذلک. التحقیق فی الشخصیة والکشف: خطایا أن الله أخفى لهم، هی واحدة من الکبائر. لا ینبغی أن تترافق حتى الاعتراف بالاغتصاب، وتکشف اعتراف کل شخص، عدة مرات فی بیئة هادئة. یجب أن لا یتم الکشف عنها حتى اسمه. وبالإضافة إلى ذلک، أداة أخرى یتم إذلال، استجوبوه ضد آخر، أو یمنع منعا غیاب أی فی الإسلام! أی حتى تثبت إدانته، ولکن عندما ثبت الجریمة، بل هو أیضا دلیل على وثائق قانونیة، وتنفیذ أی الحنان. على سبیل المثال، شخص 80 جلدة، أو إصبعین مع الحاکم لا ینبغی أن تصل إلیه! أو الذی یجب رجم انه لا یمکن تنفیذها على سبیل المثال عن طریق الرش أو صدمة کهربائیة! ومع ذلک، فی المقابل أن نعمل الآن فی السجن، کانوا قد أعدموا بموجب مرسوم الحروق! ووضعه فی أفضل الظروف، والسماح للدفاع الکثیر له. ولکن لنرى المتهم، وألقی به فی السجن، والعدید من الکوارث تجلب له إلى التوبة والکف عن المقاومة، ورفض تحمل المسؤولیة. بینما فی الإسلام یجب متهم بالهروب، وقواعد الإجراءات المدنیة، فر هاربا المتهمین المجرمین أعلى! فی حین أنه فی الأیام الأولى للإسلام، فإن النبی یأتی ویذهب کل الخاطئ أو مجرم: انه یعترف، نهى النبی وقال: اذهب والتوبة، والله سوف یغفر لک! أفعل لم یکن المحکمة لم السجناء! وعوقب جدا قلیل من الناس. وفی وقت لاحق، مع وصول الثقافة الإیرانیة وسجن الرومانی، المتهم والقبض علیه، وکان الاشیاء داخل الإسلام. أعترف أن الکهنة هم من هذا القبیل. لکن اعتراف الإسلامی، فقط فی اللیل وأمام الله. على سبیل المثال، یوم واحد من النبی وأفاد: العالمی الفساد الرئیسیة هی امرأة سیئة، بضع مرات، شخص ما وضعها فی المسجد، وبحضور کل شیء! رکوب بالفعل والقول، إذا قمت بإرسال شخص لالقاء القبض علیهم أمر جید! أرسلت النبی الإمام علی، وذهبوا إلى الحی مع ضجیج، حتى وجدوه، إلا أنها لم ترفض، ولکن النبی، أغلق عینیه وذهب إلى المنزل: رکض إلى الحائط والظهر، و قال النبی: لم أکن أرى أحدا! خطایا الآخرین لم یحدث، بل هو مصدر لنشر الفساد (الشیخ خطاب "هو إخفاء بارع

عیون الناس الحصول سیئة قبل "دیر أبو الخیر)، وهو أمر محظور فی القرآن الکریم: (). الآن، کیف أن کل شیء یتم عکس، واسم الإسلام للجمهور الیوم

 

 

تاریخ ارسال: 1395/09/22 ساعت 21:16 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر