X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

ورود سپاه در عرصه مالی و بانکی، برای پاسداری از انقلاب اسلامی لازم است

نبرد در بازار های مالی.

در سامانه زندگی هرکس، مسائل مالی، نوک قله آن است! یعنی شما اگر کار فرهنگی یا اجتماعی و یا حتی: کار های عام المنفعه و خیریه انجام می دهید، به عاقبت آن که: چه مقدار مال یا پول نصیب شما می شود می اندیشید. زیرا با این مال می توانید: برای خود غذا بخرید تا از گرسنگی نمیرید! یا لباس و یا خانه و ماشین.. پس در واقع، همه اهداف زندگی گرچه در ظاهر عنوان نشود، به سوی قله مالی نشانه رفته است. برای همین است که امام جعفر صادق می فرماید: از مال خود محافظت کنید، زیرا آن قوام زندگی شما است. در جامعه نیز همینطور است: ممکن است بگوییم جنگ آینده، جنگ نفت یا آب یا بیوتروریسم است! ولی همه اینها به یک چیز وابسته است: و آن موجودی نقدی خزانه داری هر کشور است. زیرا زمان مبادله کالا به کالا گذشته است، اعتبار فاینانس و بای بک و غیره هم، یک فریب یا دور زدن ملت های عقب مانده است. الان وقتی افغانستان سد بر رودخانه های مشترک بسته، یا ترکیه چنین کاری کرده با چه قدرتی، میتوان جلوی آن را گرفت: و مردم ایران را از بی آبی نجات داد؟ معلوم است که آنها برای دریافت پول نقد، این کار را می کنند. با زبان توصیه و دوستانه، نمیتوان حق خود را گرفت. در همسایگی، جنگ هم مناسب نیست، و راه حل نظامی ندارد. میدان های نفتی و گازی مشترک هم همینطور است، وقتی عراق بزرگترین پالایشگاههایش را، در مرز ایران و در میادین نفتی مشترک برپا کند، تنها راه حل سرمایه گذاری و: یا خرید نقدی است. راه حل دیپلماتیک یا نظامی ندارد! همینطور در مورد قطر و عربستان و : همسایه های دور و نزدیک دیگر.  به همین جهت اگر سازمان یا هرم اجتماعی، و فعالیت های اقتصادی و تولیدی یک کشور را هم، در نظر بگیریم در بالای این هرم موسسات مالی: اعم از پولی و بانکی وجود دارند. امریکا و اسرائیل با شناخت این موضوع، از ابتدای انقلاب اسلامی همین: سرچشمه یا گلوگاه را در دست گرفته اند، که تا کنون توانسته اند در برابر انقلاب اسلامی، زنده بمانند و حتی ضرباتی هم به این انقلاب الهی وارد کنند. نوک بالای این قله همان نرخ ارز: یا اهمیت دادن به کاهش ارزش پول ملی است. وقتیکه رئیس جمهور آمریکا، زمانی هزار تومانی ایران را در دست گرفت، و گفت ارزش هر دلار باید: با این برابری کند، اهمیت موضوع را می دانست! حالا کجاست که ببیند تا: چهار هزار تومان هم رفته است. مرکز این توطئه هم اکثرا، در بازار های مالی همسایگان است، یعنی بنگاههایی در دبی و شارجه و استانبول، ماموریت دارند تا فقط از ایرانی ها دلار مطالبه کنند، ریال را هرچه کمتر خریداری کنند، یا اصلا قبول نکنند. مابه التفاوت این قیمت ها هم، در بودجه سالیانه آمریکا دیده می شود. که بعنوان کمک مالی: برای براندازی جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شود. مدتی ایران سعی کرد با پرداخت سوبسید، قیمت ارز را ثابت و بهره را کاهش دهد. ولی حریف غول های غربی و عبری و عربی نشد. بنا بر این، ورود سپاه در عرصه مالی و بانکی، اگر آنها را هم آلوده نکند!برای حفظ انقلاب اسلامی ، میتواند راه حل این مبارزه باشد. سپاه باید افراد یا موسسات فوقرا،  در کشورهای همسایه، بعنوان ضد انقلاب، شناسایی و نابود کند، در داخل هم با ایجاد بانک ارزی و ریالی، هم نرخ ارز را کاهش دهد و هم نرخ بهره و تورم. والا در نبرد نابرابر فعلی،  نرخ ارز هر روز  بالاتر می رود، و ربا خواری افزایش پیدا می کند. سید  احمد حسینی ماهینی کارشناس ارشد مدیریت مالی مدرسه تربیت مدرس .

Battle in the: financial market.

In the system of everyday life, financial issues are the tip of the summit! That is, if you do cultural or social work, or even: doing general and charitable work, then you think about how much money or money you are getting. Because you can buy food for yourself so you do not go hungry! Or clothes or home and car .. So, in fact, all the goals of life, although not appearing, appear to be heading towards the financial peak. That's why Imam Ja'far Sadeq says: protect yourself, because it is the consistency of your life. It is also in society: we can say that the future war is a war of oil or water or bioterrorism! But all of this depends on one thing: that is, the Treasury's treasury cash in each country. Because the time for goods to go to the goods has passed, the validity of Finance and BAYBACK, etc., is also a deception or bypassing the backward nations. Now that Afghanistan has blocked the dam on common rivers, or with Turkey, how much power can it be prevented from, and saved the people of Iran from desertification? It turns out they do it for cash. With a friendly and friendly language, you can not get your rights. In the neighborhood, war is not appropriate, and there is no military solution. The same is the case for oil and gas fields. When Iraq builds its largest refineries on the Iranian border and in the common oilfields, it is the only investment solution and / or cash purchase. There is no diplomatic or military solution! The same is true of Qatar and Saudi Arabia: neighboring neighbors.

So if we consider the organization or the pyramid, and the economic and productive activities of a country, there is a pyramid of financial institutions above all: money and banking. Understanding the issue, from the beginning of the Islamic Revolution, the United States and Israel have learned the source of the bottleneck, which has been able to survive the Islamic Revolution so far and even hit the divine Revolution. The top of this summit is the same as the exchange rate: or the importance of devaluation of the national currency. When the President of the United States took hold of Iran's one-thousandth anniversary, saying that the value of each dollar should: be equal to that, knew the importance of the issue! Where is where to see: four thousand tomans is gone. The center of this conspiracy is also, in most cases, in the financial markets of its neighbors, that is, firms in Dubai and Sharjah and Istanbul have a mandate to demand only the Iranians to buy the Rial, or not accept at all. The difference in prices is also seen in the annual budget of the United States. Granted as a donation: To overthrow the Islamic Republic of Iran. For a while, Iran tried to reduce the price of currency and subsidize by paying subsidies. But the opponent was not Western, Hebrew and Arab giants. Therefore, the entrance of the IRGC in the financial and banking spheres, if they do not infect them, can be the solution to this struggle to maintain the Islamic Revolution. The IRGC must identify and eliminate individuals or institutions in the neighboring countries as counter-revolution, in addition to establishing a currency and Rial currency, both reduce exchange rates and interest rates and inflation. High in the current unequal battle, the exchange rate is rising every day, and euphoria increases.

Seyed Ahmad Hosseini Master of Financial Management, Tarbiat Modarres School

معرکة فی الأسواق المالیة.

نظم کل من یعیش، والمالیة، ذروتها! هذا یعنی أنه إذا کان العمل الثقافی أو الاجتماعی أو حتى رعایة العمل الخیری والقیام فی نهایة الأمر: کم من المال أو المال کنت تعتقد أنک سوف تمنح. وبسبب هذه الخاصیة، یمکنک: شراء الغذاء لأنفسهم أن یموت من الجوع! أو الملابس أو المنزل والسیارة، لذلک حقا، وبدا کل أهدافه فی الحیاة وکأن هناک لاستهدفوا القمة المالیة. لذلک یقول الإمام جعفر الصادق: حمایة الممتلکات الخاصة بک، لأنه اتساق حیاتک. هو فی المجتمع: من الممکن أن نقول إن الحرب القادمة، والحرب هی النفط أو الماء أو الإرهاب البیولوجی! ولکن کل هذا یتوقف على شیء واحد: الرصید النقدی الخزانة من کل بلد. المقایضة کما مر الوقت، یجب أن یکون التمویل الائتمانی وبیک الخ خدعة أو تحایل على الدول المتخلفة. الآن عندما أفغانستان سد مشترک على نهر مغلقة، أو ترکیا لا علاقة له مدى صعوبة یمکن الوقایة منه: الشعب الإیرانی حفظها من الجفاف؟ اتضح أنهم حصول على النقد، وهی تفعل ذلک. اللغة والنصائح الودیة لا یمکن أن یکون على حق. فی الحی، ولیس الحرب، ولیس الحل العسکری. حقول النفط والغاز المشترکة، أیضا، عندما أکبر مصافی العراق، على الحدود الإیرانیة وإقامة الحقول النفطیة المشترکة، والحل الوحید هو الاستثمار: نقدا أو الشراء. حل دبلوماسی أو عسکری هو لا! کما هو الحال بالنسبة لقطر والمملکة العربیة السعودیة: دول الجوار الأخرى القریبة والبعیدة.

ولذلک، إذا کانت المنظمة أو الهرم الاجتماعی، والنشاط الاقتصادی فی البلاد والإنتاج، ویعتبر فی الجزء العلوی من المؤسسات المالیة الهرم: هناک على حد سواء النقدی والمصرفی. أمریکا وإسرائیل، على أساس أن من بدایة الثورة الإسلامیة: مصدر من عنق الزجاجة التی اتخذت أو کانت قادرة على الإطلاق إلى ما قبل الثورة الإسلامیة، من أجل البقاء وحتى تهب لدخول هذه الثورة الإلهیة. نصیحة قمة الجبل سعر الصرف، إما من انخفاض قیمة العملة الوطنیة. متى یجب أن یقال رئیس أمریکا، عندما استولت إیران دولار، والدولار: أهمیة متساویة هی القضیة! الآن حیث أن لدیه أربعة آلاف دولار توتو. وسط هذه المؤامرة فی کثیر من الأحیان، والجیران فی الأسواق المالیة، وشرکات فی دبی والشارقة واسطنبول، البعثة الإیرانیة لدى الطلب العادل من الدولارات، واشترت العملة أقل، أو مقبولة لا على الإطلاق. الفرق بین هذه الأسعار معا، أمریکا یمکن أن ینظر إلیه فی المیزانیة السنویة. کهبة للإطاحة دفع جمهوریة إیران الإسلامیة. فی حین حاولت إیران الإعانات، وتحدید الأسعار وتبادل لحد. لکن عمالقة الغربیة المرکزیة ولیس العبریة والعربیة. لذلک، ودخول الجیش فی القطاع المالی والمصرفی، إن لم یکن أنهم مصابون! للحفاظ على الثورة الإسلامیة، یمکن أن یکون حلا لهذه المعرکة. یجب حراسا فوق لأفراد أو المؤسسات، فی البلدان المجاورة، وثورة مضادة، وتحدید وتدمیر، فی کل من النقد الأجنبی البنک، سعر الصرف وخفض معدلات الفائدة والتضخم. خلاف ذلک، فإن معرکة غیر متکافئة الحالیة، فإن سعر الصرف هو أعلى کل یوم، وزیادة ربویة.

سید أحمد حسینی ماجستیر فی مدرب مدرسة التدریب الإدارة المالیة

maliyyə bazarlarında Battle.

Hər kəs yaşayan sistemləri, maliyyə, zirvəyə! Bu o deməkdir ki, hətta mədəni və ya sosial iş və ya iş rifah və xeyriyyə bunun sonunda əgər: siz layiq olacaq edirəm nə qədər pul və ya pul. bu əmlakın Çünki, siz bilərsiniz: özləri aclıq ölmək üçün ərzaq almaq! Və ya paltar və ya ev və avtomobil. Belə ki, həqiqətən, kimi baxmayaraq ki, bütün həyat qol maliyyə sammiti hədəf ortaya çıxdı. Sizin həyat ardıcıllıq, çünki sizin əmlak qoruyun: İmam Cəfər əl-Sadiq deyir nə. Bu cəmiyyətdə: bu növbəti müharibə ki, müharibə neft və ya su və ya Bioterrorism demək mümkün deyil! Hər bir ölkənin Xəzinə pul balans Lakin bütün bu bir şey asılıdır. vaxt keçdi kimi Barter, kredit maliyyələşdirilməsi və Beck və s. bir oyun və ya geri xalqları alt olmalıdır. İndi Əfqanıstan çayı üzərində birgə bənd bağlanıb, ya Türkiyə necə çətin mane ola bilər nə var zaman susuzlaşdırma xilas İran xalqını? Onlar pul almaq çıxır ki, onlar bunu. Dil və dostluq məsləhət doğru ola bilməz. məhəllə, müharibə deyil, hərbi həll. Birgə neft və qaz yataqları da İraqın ən böyük neft emalı zavodları, birgə neft yataqları İran sərhədində və yaratmaq, yalnız həll investisiya zaman pul vəsaitləri və ya alınması. Diplomatik və ya hərbi həll deyil! Digər qonşu yaxın və uzaq: Qatar və Səudiyyə Ərəbistanı olduğu kimi.

Buna görə də, təşkilat və ya sosial piramida və piramida maliyyə institutları üst hesab ölkənin iqtisadi fəaliyyət və istehsal əgər: pul və bank həm var. anlayışı ilə Amerika və İsrail ki, İslam İnqilabının əvvəlindən: bottleneck mənbəyi qəbul və ya heç İslam İnqilabının əvvəl bilmişlər, yaşamaq və hətta bu ilahi inqilab daxil etmək zərbələr. dağ Tip üst məzənnəsi milli valyutanın devalvasiya ya. İran dollar ələ Amerika, prezidenti və dollar olması lazım olduğunu söylədi zaman: bərabər əhəmiyyət məsələdir! İndi o dörd min dollar Toto olmasıdır. sui-qəsd mərkəzi çox tez-tez, maliyyə bazarlarında qonşuları, Dubay və Sharjah İstanbul, dollar yalnız tələb İran missiya firmalar, valyuta az alıb və ya bütün məqbul. Bu qiymətlər arasında fərq birlikdə, Amerika illik büdcə görülə bilər. hədiyyə olaraq İran İslam Respublikası ödənişli devirmək. İran subsidiyalar üçün cəhd olsa da, qiymət salan və mübadilə azaldır. Amma mərkəzi qərb nəhəngləri və İvrit və ərəb deyil. İslam İnqilabı qorumaq üçün! yoluxmuş əgər Buna görə, maliyyə və bank sektorunda ordu girən bu mübarizə bir həll ola bilər. Guards müəyyən məhv Bank valyuta, valyuta məzənnəsi, həm də daxilində və faiz dərəcələri və inflyasiya azaltmaq, əks-inqilab kimi, qonşu ölkələrdə, fiziki və ya təşkilat yuxarıda olmalıdır. Əks halda, cari qeyri-bərabər döyüş, məzənnə ali hər gün və sələmçi artmasıdır.

Financial Management Training School müəllimi Seyid Əhməd Hüseyni MSc

 

تاریخ ارسال: 1396/04/30 ساعت 20:03 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاقبت زمین می خورند.

تحولات امیدوار کننده:

علم پیش داوری! یا آینده پژوهی را کسانی به وجود آورده اند که: می خواهند اینده را آنطور که هست، قبول نکنند و به آینده مورد علاقه خود فکر کنند. زیرا کلا دو تئوری در جهان وجود دارد: آینده یا به سوی دینی شدن می رود، یا به سوی بی دینی و سکولاریسم حرکت می کند. تمام آمار ها و علائم و: روند ها و ترند ها و رگرسیون ها می گویند که: آینده به سوی مذهب می رود، و گرایش به آن بیشتر می شود. تا جاییکه همه دنیا را احاطه می کند. ولی عده ای این را دوست ندارند! و میخواهند مثل قرن نوزدهم یا بیستم، شاهد از بین رفتن دین باشند. این تضاد و یا دوگانگی، از ابتدای تاریخ بوده است، و تازگی ندارد. ولی بی دین ها به رهبری شیطان، هر روز تئوری جدیدی ارائه می دهند! و یا سعی می کنند با زبان تازه ای سخن بگویند. آنها از کشتن و نابود کردن هم ناراحت نمی شوند، چنانکه اولین قتل که بین دو برادر: بنام هابیل و قابیل اتفاق افتاد، ابتدا قاتل باور نمی کرد: دچار قتل شده است! اما بعد که فهمید پشیمان شد. ولی کاری بود که شد. در حال حاضر هم داعش و امثال آن، شاید روز اول هیچکدام قاتل نبودند! دوره هم ندیده بودند، ولی عاقبت قاتلان فاجعه باری شدند که: مقتول خود را با دست بسته می کشتند. یعنی حتی حاضر نبودند با آنها دوئل کنند. زیرا برای دوئل باید: به چشم طرف نگاه کرد و به او سلاح داد، و او را در شرایط مساوی قرار داد. ولی اینها به حدی رذل شده بودند، که با مواد منفجره مردمی را که: نمی شناختند می کشتند یا، با تفنگ و شمشیر از پشت سر، آنها را مورد آزار قرار می دادند، تا مبادا چشم در چشم شوند، و وجدانشان بیدار شود. بهر حال ما اکنون شاهد: افزایش مسلمانان و شیعیان علیرغم: کشتار آنها هستیم. آمار ها نشان می دهد که در تمام کشورها، مسلمانان و یا شیعیان بصورت مخفی زندگی می کردند، کسی از وجود آنها اطلاع نداشت، ولی این کشتار ها باعث شد: تا آنها جرات پیدا کنند و: خود رانشان دهند تا خانواده شهدا، احساس تنهایی نکنند و: دشمن فکر نکند آمار کم شده است. یک مقایسه آماری بین تعداد مسلمان در سال 1357و در سال 1397 بخوبی نشان می دهد: که علیرغم کشتار آنان، مسلمان رادیکال تر شده و بیشتر در صحنه حاضر هستند. به تعداد فرزندان و جمعیت خود هم، افتخار می کنند و آنها را افزایش هم می دهند. شاید کمتر کسی فکر می کرد: بیش از 18کشور با اکثریت شیعه وجود داشته باشد. زیرا آل سعود سعی داشت آنها را نابود کند، و به اسم رافضی و به انتقام شیخ اسمعیل صفوی، آنها را از آن زمان تاکنون، زیر تیغ وهابیت نگهدارد. اما امروز می بینیم قطر و عمان از شورای همکاری بیرون می آیند. لبنان و عراق و دارای حاکمیت می شوند، در کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه و بحرین و سوریه هم، گرچه حکومت لاییک است، ولی  علوی ها  اکثریت مطلق هستند. یمن و کشمیر هم به این جمع اضافه شده است. اگر آمار واقعی منتشر شود در: عربستان و افغانستان و پاکستان هم، آمار شیعیان بالاتر از نیمه جمعیت است. هندوستان یا چین با اینکه ظاهرا: کشورهای بودایی می باشند، ولی مسلمانان در انها نقش کلیدی دارند. در اروپا و امریکا هم همینطور،  در مصر می بینیم علیرغم حکومت نظامی، بهترین قاریان قران را دارند و: با اینکه احتمال وجود قبر حضرت زینب، در آنجا کم است، ولی همین موضوع همه مردم مصر را تحت تاثیر داده، که اخیرا حتی خواننده زن معروف آن، گفته که به من اجازه نمی دهند، ولی من حجاب را دوست دارم. همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاقبت زمین می خورند.  

Proactive Developments:

Pre-science! Or futurists have created those who: want to accept the future as they are, and think about their future. Because there are generally two theories in the world: the future goes either to religion, or to secularism. All the statistics and signs and trends and tendencies and regressions say that the future goes to religion and tends to become more. As far as the whole world is around. But some do not like this! And they want to see the disappearance of religion like the nineteenth or twentieth century. This contradiction or duality has been from the beginning of history, and is not new. But devils led by Satan offer a new theory every day! Or try to speak a new language. They do not get upset about killing and destroying, as the first murder happened between two brothers: Abel and Cain, the murderer did not believe first: he was murdered! But then he realized he regretted. But that was what happened. Now ISIS and so on, maybe the first day was not a killer! They did not see the course, but eventually the catastrophic killers were killed: they killed the victim by hand. They were not even willing to duel with them. Because for a duel, he must look at his face and give him arms and put him in equal conditions. But they were so scandalous that they exploded with explosives people who: did not know, killed, or harassed them with a rifle and a sword from behind, lest they wake up, and their conscience awakens. However, we are witnessing now: an increase in Muslims and Shiites despite their killing. Statistics show that in all countries, Muslims or Shiites were secretly hidden, nobody knew about them, but these killings caused them: to make them dare and: to throw they up so that the family of martyrs would feel lonely Do not: The enemy does not think the statistics are low. A statistical comparison between the number of Muslims in 1979 and 1397 shows that, despite their killing, Muslims are more radical and more at the scene. They are proud of the number of their children and their population, and they also increase them. Maybe few people thought: there were more than 18 countries with a majority Shiite. Because Al Saud tried to destroy them, and in the name of Rafezi and to the revenge of Sheikh Esmail Safavid, they would have kept them under the Wahhabi ram since then. But today, we see Qatar and Oman come out of the Co-operation Council. Lebanon and Iraq, and they are in sovereignty, in the countries like Azerbaijan and Turkey, and Bahrain and Syria, although the rule is Laic, but the Alawites are absolute majority. Yemen and Kashmir have been added to this gathering. If real statistics are published in: Saudi Arabia, Afghanistan and Pakistan, the Shiites are above half the population. India or China, although apparently Buddhist, but Muslims play a key role in it. In Europe and the United States, we see in Egypt, despite the military rule, the best Qarians of the Qur'an: Although the probability of Zainab's grave is low there, this same issue affects all the Egyptian people, which have even recently become a singer Her famous wife, saying that she does not let me go, but I love her hijab. All these hearts are beating for the religion of God, and the enemies use whatever force they end up.

التطورات الواعدة:

العلوم المساس! أو الآجلة خلقت تلک التی ترید المستقبل أیضا، لا أعتقد ذلک، ومستقبل المفضلة لدیک. لأن هناک نظریتین فی العالم: دین المستقبل أو ل، أو إلى الإلحاد والعلمانیة الخطوة. جمیع الأرقام وعلامات الاتجاه، والمزید والانحدار ویقول: المستقبل للدین یذهب، وأنه یمیل إلى أن یکون أکثر من ذلک. إلى الحد الذی یحیط العالم کله. ولکن بعض الناس لا یحبون ذلک! وأود القرن التاسع عشر أو شهد القرن العشرین فقدان دینهم. وکان هذا التناقض أو غموض، منذ بدایة التاریخ، ولیس جدیدا. ولکن الکفار الشیطان أدى، کل یوم سوف تقدم نظریة جدیدة! أو محاولة التحدث بلغة جدیدة. إنهم یقتلون وتدمر ولا عناء، وأول جریمة قتل بین الأخوین: قابیل وهابیل کما حدث، والقاتل لا یعتقد انه قتل! ولکن بعد ذلک أدرکت أن تاب. ولکن هذا لم یکن شیئا. الآن على حد سواء ISIS وهلم جرا، وربما فی الیوم الأول، أی لم تکن القاتل! وکانت الفترة الزمنیة لم تر، ولکن کانت العواقب کارثیة القتلة التی قتل فیها المجنی علیه مع یدیک مرتبطة. حتى أنهم رفضوا اتخاذ مبارزة. للمبارزة یجب أن ننظر إلى الجانب وأعطاه السلاح، ووضعه على قدم المساواة. ولکن هذه هی زیارتها بعض وغد الشعب المتفجرات الذین لا یعرفون، قتل، أو بمسدس وسیف من الخلف، والاعتداء علیه، لئلا العین، والضمیر مستیقظا. ومع ذلک، ونحن الآن نرى: صعود والشیعة ضد قتلهم. وتظهر الاحصاءات ان فی جمیع البلدان، مسلمین أو شیعة المخفیة عاش، واحد منهم لم یکن یعلم، ولکن قتل تتکون من الشجاعة والنفس تبین لهم لأسر الشهداء، والشعور بالوحدة لیس العدو لا أعتقد أنه أقل الإحصاءات. مقارنة إحصائیة بین عدد من المسلمین فی 1357 و 1397 تبین بوضوح أنه على الرغم من قتلهم من المسلمین أصبحت أکثر تطرفا وأکثر من هم على الساحة. عدد الأطفال وسکانها، وهم فخورون کل من هذه الزیادة. ربما عدد قلیل من الناس یعتقدون أن أکثر من 18 دولة ذات الغالبیة الشیعیة هناک. لأن السعودیین حاولوا تدمیرها، ویسمى زندیقا للانتقام من الشیخ إسماعیل سافافی منهم منذ ذلک الحین، تحت السکین للحفاظ على الوهابیة. ولکن الیوم نرى قطر وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخلیجی الخروج. لبنان والعراق السیادیة، فی بلدان مثل أذربیجان وترکیا والبحرین وسوریا، على الرغم من أن حکومة علمانیة، ولکن الغالبیة الساحقة هی العلویین. وأضاف الیمن وکشمیر إلى المجمع. إذا نشرت إحصاءات الفعلیة فی المملکة العربیة السعودیة وأفغانستان وباکستان، وأکثر من نصف السکان الشیعة. الهند أو الصین، فی حین تبدو الدول من البوذیین، ولکن المسلمین لدیهم دورا رئیسیا. فی أوروبا وأمریکا، أیضا، فی مصر ترى، على الرغم من حظر التجول، وأفضل قراء القرآن الکریم. ومع إمکانیة قبر زینب، هناک منخفضة، ولکن ذلک لیس کل الشعب المصری تتأثر، ومؤخرا حتى القارئ وقالت امرأة الشهیرة أنها لن تسمح لی، ولکن أنا أحب الحجاب. یدق کل هذا القلب لدین الله، وقوة أعدائهم: نهایة الأرض لتناول الطعام.

Perspektivli inkişaflar:

Elm xurafat! Və ya fyuçers həmçinin gələcək istəyirəm ki, o yaratdıq, mən hesab edirəm ki, və sizin Seçilmişlərə gələcək. Gələcəkdə və ya, və ya ateizm və dünyəvilik hərəkət dini: Dünyada iki nəzəriyyə vardır. din gələcək gedir və daha olmağa çalışır: Bütün rəqəmlər və trend və daha reqressiya əlamətləri deyirlər. bütün dünyanı əhatə dərəcədə. Lakin bəzi insanlar bu kimi deyil! XIX kimi və ya XX əsrin öz dinlərinə zərər şahidi olardı. tarixin əvvəlindən bu ziddiyyət və ya qeyri olmuşdur və yeni bilməz. Lakin Şeytan başçılıq etdiyi kafirlər, hər gün yeni bir nəzəriyyə təklif edəcək! Və ya yeni bir dil danışmaq üçün cəhd edin. Onlar öldürmək və narahat deyil məhv, iki qardaş arasında ilk cinayəti kimi: Cain və Abel bu baş kimi, inanmırdı qatil o qətlə edilmişdir! Amma sonra o, tövbə ki, həyata keçirilir. Amma heç bir şey idi. İndi ISIS həm belə, bəlkə də ilk gün, heç qatil deyil! müddət görmədiyini, lakin nəticələri bağlı əlləri ilə qurban həlak fəlakətli qatillər idi. Onlar hətta duel imtina edib. duel üçün yan baxmaq və ona silah verdi və bərabər şərtlərlə onu qoymaq lazımdır. Lakin bu bir alçaq arxadan silahla və qılıncla həlak, bilmək və ya olmayan partlayıcı adam idi, onlar göz deyə, ona sui-istifadə və vicdan oyaq. Ancaq biz indi görürük: onları qətlə qarşı səbəb və şiə müsəlmanlar. Statistika, təklik bütün ölkələrdə, müsəlman və ya şiələr onlardan biri bilmirdim yaşadığı gizli, lakin cəsarət və özünü təşkil cinayətləri şəhid ailələri onlara göstərmək göstərir ki, Biz düşmən az statistika hesab etmir. 1357 və 1397-ci ildə müsəlmanların sayı arasında statistik müqayisə aydın müsəlmanların onların öldürülməsi daha radikal çox çevrilir baxmayaraq hadisə yerində olduğunu göstərir. uşaq və öz əhalisinin sayı, və onlar həm artım fəxr edirik. Bəlkə bir neçə nəfər bir şiə çoxluğu ilə artıq 18 ölkə edirəm. Səudiyyəlilər onları məhv etmək üçün cəhd, və vəhabiliyi saxlamaq üçün bıçaq altına, çünki Şeyx İsmayıl Səfəvi onları intiqam almaq üçün dönük çağırıb, çünki. Ancaq bu gün biz Qatar və Oman, GCC çıxmaq görmək. dünyəvi dövlət, lakin əksəriyyəti Aleviler baxmayaraq Livan və İraq, belə Azərbaycan, Türkiyə, Bəhreyn və Suriya kimi ölkələrdə suveren var. kollektor Yəmən və Kəşmir əlavə edib. faktiki statistika Səudiyyə Ərəbistanı, Əfqanıstan və Pakistanda nəşr varsa, daha yarım əhali şiə edir. Hindistan və ya Çində, zahirən ölkələr Buddist, lakin müsəlmanlar əsas rol isə. Avropa və Amerikada da Misirdə komendant saatı olmasına baxmayaraq, bax, Quran ən yaxşı reciters. Və Zeynəb məzarı mümkünlüyü ilə, bu yaxınlarda hətta oxucu var aşağı, lakin bütün Misir xalqı təsir və onun məşhur qadın onlar icazə vermədi, amma örtük sevgi bildirib. Bütün bu ürək, Allahın dininə və onların düşmən güc üçün atır: yerin sonunda yemək.

 

تاریخ ارسال: 1396/04/29 ساعت 23:48 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

افرینش شیطان از آتش بیهوده نبوده

کارآفرینان برتر

فلسفه الهی کارآفرینی، قرابت زیادی با آخرین تئوری های کارافرینی دارد. زیرا در مورد کارافرین، دو نوع برداشت وجود دارد: کارافرین دینامیک و استاتیک! یا به اصطلاح فارسی: کارافرین های چالشی و کارافرین های سازشی! درباره فرق این دو باید گفت که: از گذشته نیز علوم بر دو دسته بودند: علوم کاربردی و علوم محض. دانشمندی که در تخیلات خود مسائلی تولید و به حل آنها می پردازد، این علوم بدست آمده را تئوریک، یا علوم محض می گویند. و برعکس : کسانی که نگاه جامعه گرا داشته، و سعی دارند مسائل و مشکلات موجود جامعه را، صورت مسئله خود قرارداده و در حل آن بکوشند. نمونه ای از این تئوری ها در فقه هم وجود دارد: مسئله معرفی است که می گویند: اگر زیر پای شما زمین خاکی نبود، و از جنس مس بود! و آب هم نداشت، برای نماز چه می کنید؟ چون نه وضو می توانید بگیرید و نه تیمم کنید! این سوالات براساس تئوری منطقی: مطرح می شود که می گوید: "فرض محال" محال نیست. اما عکس قضیه در میان فقها جاری است: آنها تحقیقات خود را بنام رساله عملیه منتشر می کنند، یعنی برداشت های فقهی که: عملا به درد زندگی می خورد و: مردم با آن درگیر هستند. البته آن دسته تئوری ها هم، از دو جنبه لازم هستند: اولا اینکه یک تمرین و ممارست ذهنی است، که فقط به نزدیک ها بسنده نمی کند، و سعی دارد دور ها را هم ببیند. دوم اینکه چه بسا این مسائل، در آینده پیش آید. مثلا اگر کسی کره مریخ برود، ممکن است برای وضو و تیمم، این مشکلات برای آنها پیش آید. بهر حال کارافرین، آن مخترع، یا کاشف نیست که: درب اتاق خود را بسته و: با تئوریهای خود خلوت کند. بلکه او باید به میان اجتماع برود و: با مردم زندگی کند و: اگر آنان مشکلاتی داشتند، بسرعت حل کند. در این حالت مشکلات اجتماعی مانند آلودگی هوا، زیاد شدن زباله شهری، کمبود اب و برق، میتواند منشا کار آفرینی باشد. هرچه قدر هوا آلوده تر باشد، نشان می دهد کار های بیشتری وجود دارد! که باید انجام شود. جناب آقای میر.. که یک کار افرن برتر است، پاور پوینتی تهیه و در بین صنعتگران استان تهران مطرح نمود که: در انجا اگر مردم با ناراحتی می گفتند زباله ها زیاد شده! ایشان می گفت: به به طلای کثیف! اگر هوا الوده بود همینطور ..مثلا برای آلوده بودن هوا، میتوان کارگاهی را با هزار کارگر تاسیس کرد که: تولید فن  های تصفیه کننده هوا داشته باشند. این تکنولوژی در برخی مساجد، که بوی پا اذیت می کرد، به کار گرفته شد و نتیجه مثبت بود. دستگاه ها می تواند خانگی یا کارگاهی باشد. بصورت شهری یا کشوری هم عمل نماید. در مرکز ثقل هوای آلوده تهران، یعنی در میدان راه آهن گمرک و شوش، این دستگاهها هوای آلوده را جذب و: مواد اضافی ان را جدا کرده، و تصفیه شده را برگرداند. حتی در شهر های با گردو غبار هم، میتوان این کار را داشت. مواد جدا شده از هوا، خود مرحله بعدی کار افرینی است! از ذرات سرب میتوان به شمش سرب رسید! واز ذرات دیگر، به شمش طلا و آهک و نمک دست یافت. علاوه بر اینکه از این موضوع، میتوان به نقش شیطان در افرینش خدا پی برد! و دانست که افرینش شیطان از آتش بیهوده نبوده، زیرا شیطان و: شیطان صفتان، با عدم رعایت قانون، دنیا را آلوده می کنند و: انسان های فرهیخته سعی می کنند: این آلودگی را از بین ببرند. مثلا اگر همه انسانها، به میزان لازم غذا تهیه کنند، دور ریز غذا و اسراف نخواهیم داشت، و زباله کاهش خواهد یافت. برای همین است خداوند می فرماید: اسراف کار برادر شیطان است. (ان المسرفین کانو اخوان الشیاطین یا: هم اصحاب النار)

Top Entrepreneurs

The Divine Philosophy of Entrepreneurship is closely related to the latest entrepreneurial theories. Because there are two kinds of impressions about the entrepreneurs: dynamic and static entrepreneurs! Or the so-called Persian: Challenging Entrepreneurs and Compromisers! About the difference between the two, we must say that from the past, science was divided into two categories: Applied Sciences and Pure Sciences. A scientist who produces and solves problems in his imagination, these sciences are called theoretical or pure sciences. And vice versa: those who have a society-oriented look, and are trying to solve the problems and problems of society, solve their problem and solve it. There is also an example of these theories in jurisprudence: it is a matter of introduction that they say: "If under your feet was not earth, it was made of copper!" And there was no water, what would you do for prayer? Because you can not take ablution and not your team! These questions are based on rational theory: "The unconditional assumption is impossible." But the picture of the case is in the midst of the jurists: they publish their research in the name of the operative treatise, that is, jurisprudential perceptions: they are practically in pain and people are involved with it. Of course, those theories are also necessary from the two sides: firstly, it is a mental practice and practice, which is not just close to the end, and it seeks to see the rounds. Second, this may happen in the future. For example, if anyone goes to Mars, it may be a problem for them to perform ablutions and their team. However, the entrepreneur is not the inventor, or the discoverer: closes the door of his room and: to rest with his theories. Rather, he has to go to the community and live with people: if they have problems, they will quickly solve. In this case, social problems such as air pollution, urban waste spills, and lack of water and electricity can be the source of entrepreneurship. The more polluted the air shows, the more there is! Which should be done. Dear Mr. Mir .., which is one of the best works of Efran, Power Pointy was prepared and argued amongst the artisans of the province of Tehran: "If people were sad, the garbage would be raised!" He said: To the dirty gold! If it was airborne too. For example, to infect air, you could build a workshop with a thousand workers: to produce air purifiers. This technology was used in some mosques, which was offensive to the scent, and was a positive result. Devices can be home or workshop. Either in a city or in a country. In the center of Tehran's polluted air, the Customs and Shush railways, these devices absorb contaminated air and remove extra material and refine it. Even in cities with dust in dust, it can be done. The material that is separated from the air is the next stage of your work! Lead ingots can lead to lead ingots! And from other particles, it reached gold bullion, lime and salt. In addition to this, one can understand the role of the devil in the realization of God! And he knew that Satan's deposition was not in vain, because Satan, by failing to comply with the law, infects the world and: The cultivated people try to: eliminate the pollution. For example, if all humans do not eat enough food, we will not waste food and waste, and waste will be reduced. For this reason, the Lord says: "Wisdom is the work of the devil's brother."

أعلى رجال الأعمال

فلسفته ریادة الأعمال، تقارب کبیر مع أحدث النظریات ریادة الأعمال. لصاحب المشروع، وهناک تفسیران: رجل أعمال والدینامیة! أو ما یسمى الفارسی: صاحبة أصحاب المشاریع التحدی والتسویة! حول الفرق بین الاثنین لا بد من القول أن آخر من مجموعتین: العلوم والعلوم البحتة التطبیقیة. باحث فی خیاله إلى حل قضایا الإنتاج والتعامل معها الحصول على العلوم النظریة أو تقول العلوم البحتة. على العکس من ذلک: أولئک الذین نظروا فی المجتمع المنحى، وتحاول المشاکل القائمة فی المجتمع، لوضع هذه القضیة ومحاولة حلها. مثال على هذه النظریة فی الفقه هناک: مقدمة هو أن نقول: إن لم یکن التراب تحت قدمیک، وکان النحاس! ولا ماء، للصلاة، ماذا کنت تفعل؟ لا الوضوء لا یمکن أن فریقک! هذه الأسئلة على أساس نظریة منطقیة: هناک واحد أن یقول: "على افتراض المستحیل" لیس مستحیلا. ولکن هذا هو بین العکس الفقهاء: تنبعث الاطروحه العملیة تسمى تحقیقاتها، المفاهیم القانونیة التی یأکل فعلا من آلام الحیاة والأشخاص المتورطین معه. بالطبع، تلک النظریات معا، هی الجانبین اللازمة: أولا، وهی ممارسة ذاتیة، لیس فقط قریبة بما فیه الکفایة، ومحاولة الابتعاد لرؤیتها. ثانیا، ربما هذه القضایا تنشأ فی المستقبل. على سبیل المثال، إذا کان شخص یذهب المریخ، فمن الممکن أن تؤدی والفریق، وتنشأ هذه المشاکل بالنسبة لهم. ومع ذلک، فإن رجل الأعمال، مخترع أو مکتشف أن: غرفته وأغلق الباب مع نظریاته یجری. لکنه یجب أن تذهب فی المجتمع ومع الناس، وإذا لم تحل هذه المشاکل بسرعة. المشاکل الاجتماعیة مثل تلوث الهواء وزیادة القمامة ونقص المیاه والکهرباء، ویمکن أن تکون مصدرا لخلق فرص العمل. هو أکثر من ذلک بکثیر تلوثا من الهواء، والمزید من العمل هناک! التی ینبغی القیام به. السید میر .. غیر أن شبکة الاستجابة المتقدمة الأولى متفوقة، باور بوینت أعد وقدم فی طهران بین الصناعیین أن هناک إذا کان الناس غیر مریحة قائلا الکثیر من القمامة! وقال للذهب القذر! إذا کان تلوث الهواء الهواء أیضا. على سبیل المثال، لإصابتها، مع الآلاف من العمال تأسست ورشة عمل حول إنتاج أجهزة تنقیة الهواء لدیها المشجعین. التکنولوجیا فی بعض المساجد، ورائحة القدمین إغاظة، وقال انه کان یعمل، وکانت النتیجة ایجابیة. یمکن للأجهزة أن یکون منزل أو ورشة عمل. بمثابة المدینة أو البلد. فی وسط تلوث الهواء طهران، وبالتحدید فی مجال الجمارک وسوسة السکک الحدیدیة، والهواء الملوث وتمتص هذه الأجهزة: مواد إضافیة، معزولة، والمکرر الظهر. حتى فی المدینة بالتراب، فإنه یمکن القیام به. مادة معزولة عن الهواء، وتنظیم المشاریع هو الخطوة التالیة! جسیمات الرصاص یمکن الوصول سبائک! والجزیئات الأخرى، للحصول على سبائک الذهب والجیر والملح. وبالإضافة إلى ذلک، یمکننا أن نفهم دور الشیطان فی خلق الله! والنار لیست وحدها فی خلق الشیطان، للشیطان، مع عدم الامتثال للقانون، ویصیب العالم ورجل متعلم وهذه محاولة للقضاء على التلوث. على سبیل المثال، إذا کان کل الرجال، بالقدر اللازم لتوفیر الغذاء وفضلات الطعام ولن تضیع، ویتم تقلیل النفایات. لذلک یقول الرب: العمل الفخم شقیق الشیطان.

Top sahibkarlar

Sahibkarlığın Onun fəlsəfə, sahibkarlığın son nəzəriyyələr ilə böyük bir yaxınlıq. sahibkar, iki şərhlər var: statik və dinamik sahibkarlıq! Və ya qondarma fars: Sahibkar sahibkarlar problem və kompromis! elmləri və təmiz elmləri tətbiq: arasında fərq haqqında iki qrupa son bildirib ki, olmalıdır. istehsal məsələləri həll və onlara ilə məşğul, onun təsəvvür Scientist nəzəri elmlər əldə və ya təmiz elmləri deyirlər. Əksinə: icma yönümlü baxdı və cəmiyyətin mövcud problemlərin üçün çalışırıq edənlər məsələ qoymaq və onu həll etmək üçün cəhd. orada hüquq bu nəzəriyyənin misal: əgər kir ayaqları altında və mis idi: giriş demək deyil! Və heç bir su, namaz üçün, siz nə edərdiniz? Not dəstəmaz sizin komanda almaq bilməz! Bu suallar məntiqi nəzəriyyəsi əsasında: mümkün deyil "qeyri-mümkün etsək" deyir bir var. Amma bu hüquqşünas əks arasında Onlar Practical traktatı istintaqı, həqiqətən həyat və onunla məşğul olan insanların ağrısını yeyir hüquqi konsepsiyalarını adlı buraxmaq. Əlbəttə ki, birlikdə bu nəzəriyyələr, iki aspektləri lazımdır: Birincisi, subyektiv təcrübə, yalnız kifayət qədər yaxın və uzaq almaq üçün çalışırıq görmək deyil. İkincisi, bəlkə bu məsələlər gələcəkdə yaranır. Kimsə Mars gedir Məsələn, bu çıxış və komanda etmək mümkündür, bu problemlərin onlara yaranır. Lakin, sahibkarlıq ki, ixtiraçı və ya kəşf onun otaq və onun nəzəriyyələr olan qapını bağladı. Lakin o, icma və insanlar ilə getmək lazımdır, və bu problemlər tez həll edilmişdir. sosial problemlər belə hava çirkliliyi, artan zibil, su və elektrik olmaması, iş yerlərinin yaradılması mənbəyi ola bilər. hava daha çox murdardır, orada daha çox iş! Bu edilməlidir. O, çirkli qızıl dedi hava həmçinin hava çirklənmiş Əgər işçi minlərlə azarkeşləri hava purifiers istehsalı üzrə seminar təsis ilə. Məsələn, üçün, yoluxmuş olunur. Bəzi məscidlərdə texnologiya, feet zəhlətökən iy, o işə və nəticə müsbət olub. Cihazlar ev və ya seminar ola bilər. Bir şəhər və ya ölkə kimi fəaliyyət göstərir. yəni gömrük və Susa dəmir yolu, çirkli hava sahəsində Tehran hava çirkliliyi mərkəzində və bu cihazların udur: əlavə material, bu təcrid və geri emal. Hətta toz ilə bir şəhərdə, bu edilə bilər. hava təcrid Material, sahibkarlıq növbəti addımdır! Qurğuşun hissəciklər külçə əldə edə bilərsiniz! Və digər hissəciklər, qızıl külçə və əhəng və duz əldə etmək. Bundan əlavə, biz Allahın yaradılması şeytan rolunu dərk edə bilər! Və yanğın qanuna riayət ilə Şeytan üçün, çirklənmə aradan qaldırılması üçün bu cəhd dünya və insan təhsil sirayət, Şeytanın yaradılması tək deyil. lazımi dərəcədə bütün kişilər, qida, tullantıların ərzaq təmin etmək və sərf, və əgər Məsələn, tullantılar azalır. Rəbb belə deyir Buna görə də: Şeytanın qardaşı bol iş.

 

تاریخ ارسال: 1396/04/28 ساعت 20:28 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

که این نوع ادبیات، یا سبک های دیگر ادبی، در ایران سابقه هزاران ساله دارد

رئالیسم جادویی، دارای سابقه هزارساله در ایران است.

گابریل گارسیا مارکز را موجد مکتب رئالیسم جادویی می دانند، که حدود چند سالی است ادبیات جهان را تسخیر کرده است. وی با نوشتن کتاب صد سال تنهایی در دوسال، توانست تا 200میلیون تیراژ و ترجمه به بیش از 20زبان در دنیا را بدست آورد. داستانی که به سادگی رژیم های ستمگر را، از درون به چالش می کشد و: سیستم حکومتی مبتنی بر ترور و وحشت را عریان نشان می دهد. اما این فقط او نیست که این روش را برگزیده است، بلکه در ایران معاصر، میتوان غلامحسین ساعدی و رضا براهنی را هم صاحب این سبک دانست. شاید وقتی که مارکز برای اولین بار، در حال رانندگی به سوی مرزهای مکزیک، این ایده را در سال 1965به ذهنش می سپرد، فکر نمی کرد بعد از مرگش در سال ،2014به چنین شهرتی دست پیدا کند.

 رئالیسم جادویی در مکاتب ادبی، مفهومی است که در آن ساختارهای واقعیت دگرگون می‌شوند، دنیایی واقعی اما با روابط علت و معلولی خاص خود آفریده می‌شود. در داستان‌هایی که به سبک واقع‌گرایی جادویی نوشته شده‌اند، همه چیز عادی است، اما یک عنصر جادویی و غیرطبیعی، در آن‌ها وجود دارد.(ویکی پدیا)

 با این تعریف، رئالیسم جادویی در ایران، هزار سال و یا بیشتر سابقه دارد! حداقل مدارک موجود در مورد: کتابت شاهنامه به هزار سال می رسد. در این کتاب ما با واقعیت های اجتماعی، که در همه جا اتفاق می افتد روبرو هستیم، اما فن جادویی فردوسی در این است که: واقعیت های عادی را با عنصر جادویی بیان می کند. خودش در این مورد می گوید: یلی بود در سیستان، منش کردمش رستم دستان. یعنی واقعیتی در جریان بوده و: یک سرباز یا فرمانده مرزی در ایران، بر علیه تجاوزات همسایگان ایستادگی می کرده است. همسایه شرقی آن موقع که تورانیان نام داشتند، ترک تبار بودند و به رهبری: اسفندیار نامی قصد سرنگونی و یا کودتا، برعلیه مرکزیت داشتند. مرکزیت هم در خواب غفلت بود! و نمی دانست که آنها بارها، به مرزها تجاوز کرده اند. اما رستم این را می دانست! جالب ترین قصه شاهنامه، این است که این دو همسایه، یعنی ایران و توران! قبلا ملک یک پادشاه بودند، که بنام دو دختر خود آنها را نامگذاری کرده بود. ولی اسفندیار توانسته بود با جذب: فرزند رستم در سپاه خود، پدر را به چالش بکشد. همه داستانها در شاهنامه اتفاق می افتد! از مبارزه سیاسی تا مبارزه نظامی، تا جاییکه پدر بدون اطلاع از هویت پسر، او را با دست خود زخمی می کند! سهراب در آخرین لحظه بازوبند خود رانشان می دهد، تا پدر بیشتر زجر بکشد. ولی اینهمه مانع نمی شود وی: دست از مبارزه با تجزیه طلبان بردارد. در همین حال مبارزه او را با اکوان دیو می خوانیم، که عنصر جادویی: این داستان های واقعی است. جالب تر این است که بدانیم: فردوسی یک گرد آورنده بوده! یعنی شاهنامه های زیادی، در کشورهای مختلف، در سال های قبل تر نوشته شده است، ولی هنر فردوسی همین بوده که: با مکتب رئالیسم جادویی، آنها را جمع آوری و ساماندهی کرده، و در قالب اشعاری ماندگار سروده است. لذا میتوان گفت که این نوع ادبیات، یا سبک های دیگر ادبی، در ایران سابقه هزاران ساله دارد: گات ها و یسناها های زرتشتی، به قبل از اسلام برمی گردد. و نخستین ترجمه ها هم در زمان: بزرگمهر وزیر ساسانی انجام شده، که مهمترین آن: کتاب کلیله و دمنه، یا قصه های کوتاه از زبان حیوانات، از هندی به پارسی می باشد.

Magical realism has a thousand years history in Iran.

Gabriel García considers Marquez to be the magical realism school, which, for some years, has conquered the literature of the world. By writing a 100 year lonely book for two years, he was able to get up to 200 million copies and translations into more than 20 languages ​​in the world. A story that simply challenges tyrannical regimes from within and reveals a system of governance based on assassination and panic. But this is not just him who chose this method, but in contemporary Iran, Gholamhossein Sa'edi and Reza Barahani can be considered the owner of this style. Perhaps, when Marquez was moving for the first time to the Mexican frontiers, he thought of this idea in 1965, he did not think he would have such a reputation after his death in 2014.

 Magical realism in literary schools is a concept in which factual structures are transformed, a real world but created by its own causative relationships. In stories written in the style of magical realism, everything is normal, but there is a magical and abnormal element in it (Wikipedia).

 By definition, magical realism in Iran has a thousand years or more! Minimum Evidence on: Your book of Shahnameh reaches to a thousand years. In this book, we are confronted with social reality, which occurs everywhere, but Ferdowsi's magical fanfare is that it expresses ordinary facts with a magic element. He says: Yale was in Sistan, I made a rustum of my hands. That is, there was a reality: a border guard soldier or commander in Iran stood up against the aggressions of his neighbors. The eastern neighbor, when they were called Turanians, were Turkic, led by Esfandiyar, who intended to overthrow or coup against the central government. The centrality was in neglect! And he did not know that they repeatedly violated the borders. But Rustam knew this! The most interesting story of Shahnameh is that these two neighbors, Iran and Turan! Previously, they were the property of a king, whom they called two of their own daughters. But Esfandiar has been able to challenge his father by recruiting Rostam's son in his army. All stories happen in Shahnameh! From political struggle to military struggle, where the father wounds him with his hand without knowing the boy's identity! Sohrab gives his armband at the last moment, so that the father will suffer more. But it does not prevent him from stopping the fight with the separatists. Meanwhile, we read the fight with Aquarius, the magic element: these are real stories. It's even more interesting to know: Ferdowsi is a collector! Many Shahnamehs have been written in different countries in the previous years, but Ferdowsi's art was that: with the magical realism school, they collected and organized them, and wrote poetry in the form of a persistent poem. Therefore, it can be said that this kind of literature, or other literary styles, has a thousand-year history in Iran: Zoroastrian poetry and lyrics are pre-Islamic. And the first translations also took place: Bassemar, the Sassanid minister, the most important of which is Keulah and Damnah's book, or short stories from animal language, from Hindi to Persian.

الواقعیة السحریة، لدیها تاریخ من آلاف السنین فی إیران.

سبب المدرسة الواقعیة السحریة غابرییل غارسیا مارکیز انهم یعرفون ان بضع سنوات واستولت على الأدب العالمی. ومائة عام من العزلة من خلال کتابة الکتب فی غضون عامین، إلى 200 ملیون نسخة، وترجمت إلى أکثر من 20 لغة فی فازت العالم. القصة ببساطة الأنظمة القمعیة، من الداخل إلى التحدیات: نظام الحکم على أساس الإرهاب تظهر عاریة. ولکن هذا لیس مجرد أسلوب الذی اختاره، ولکن فی إیران المعاصرة، یمکن غلام حسین سعیدی ریزا باراهینی أیضا یعتبر صاحب هذا النوع. ربما عندما مارکیز للمرة الأولى، ویقود سیارته عبر الحدود إلى المکسیک، والفکرة فی عام 1965 التی منحت له، وأنا لا أعتقد أنه بعد وفاته فی عام 2014 لتحقیق هذا الاعتراف.

 مدرسة الواقعیة السحریة فی الأدب، یتم إنشاء مفهوم أن یتم تغییر الهیاکل الواقع، فی العالم الحقیقی ولکن علاقتها السببیة. تتم کتابة القصص فی أسلوب الواقعیة السحریة، کل شیء طبیعی، ولکن العنصر السحری وغیر عادیة فی نفوسهم. (ویکیبیدیا)

 بحکم التعریف، الواقعیة السحریة فی إیران، لدیها تاریخ من آلاف السنین أو أکثر! ما لا یقل عن أدلة حول: کتابة الشاهنامة ألف سنة. فی هذه الحالة یقول فی سیستان ییلی، شخصیتی رستم الیدین. وقد واقع مستمرة وجندی أو قائد الحدود الإیرانیة، یمکن أن یقف ضد انتهاکات الجیران. فی ذلک الوقت، وکانت تسمى الجار الشرقی توران والترکیة وبقیادة اسم اسفندیار الإطاحة أو الانقلاب ضد المرکز. وکان مرکزه فی أعقاب! ولم یکن یعلم بها عبر الحدود قد انتهکت. ولکن رستم یعرف هذا! القصص الأکثر إثارة للاهتمام من الشاهنامة، هو أن الدول المجاورة، وهما إیران وتوران! سابقا ملکا للملک، الذی دعا ابنتیه وکان اسمه منها. لکن اسفندیاری تمکنت من جذب: ابن رستم فی جیشه، التحدی الأب. جمیع القصص فی الشاهنامه یحدث! النضال السیاسی إلى الکفاح المسلح، حتى الأب دون معرفة هویة الرجل، وقال انه أصیب بیدیه! سهراب اظهار شارة لهم فی آخر لحظة، للأب یعانی أکثر من ذلک. ولکن کل هذا لا یمنع یدیه من معرکته ضد الانفصالیین. وفی الوقت نفسه، نضاله ضد دیف یقول: هذا العنصر السحری: هذه القصة حقیقیة. ومن أکثر إثارة للاهتمام أن تعرف: کان الفردوسی مترجم! الکثیر الشاهنامة، فی مختلف البلدان، وکتب فی السنوات التی سبقت، ولکن هذا فن الفردوسی: مدرسة الواقعیة السحریة، وجمع وتنظیمها، وقصائد مکتوبة قابلة للحیاة. لذلک، یمکننا أن نقول أن هذا النوع من الأدب، وأسالیب أدبیة أو أخرى، فإن إیران لدیها تاریخ من آلاف السنین: قصائد والزرادشتیة یاسنا، التی یعود تاریخها إلى ما قبل الإسلام. والترجمات الأولى فی الوقت المناسب: وزیر الساسانیة القیام به، أهمها: کتب کلیلة ودمنة أو القصص القصیرة لغات الحیوانات، من الهندیة إلى الفارسیة.

Magical realizm İranda minlərlə illik bir tarixi var.

Gabriel Garcia Marquez-in sehrli realizm məktəb səbəb onlar bir neçə il dünya ədəbiyyatı əsir ki, bilirik. O, 200 milyon nüsxə, iki il kitab yazmaq və dünya qazandı 20-dən çox dilə tərcümə edilib ilə Solitude Yüz il. sadəcə hekayəəridən problemlər zalım rejimlər: terror çılpaq şou əsasında idarəetmə sistemi. Amma bu yalnız o seçdiyi üsul deyil, lakin müasir İranda, Qulamhüseyn Saeedi Reza Baraheni də bu janrın sahibi hesab etmək olar.

 ədəbiyyat sehrli realizm məktəbi, strukturları reallığı dəyişdirilə anlayış, real dünya lakin onların causal əlaqələr yaradılmışdır. hekayələr sehrli realizm üslubunda yazılmış, hər şey normal, lakin onlara bir sehrli və qeyri-adi element. (Wikipedia)

 müəyyən İranda sehrli realizm ilə, il və ya daha minlərlə bir tarixi var! Şahnamə min il yazılı: haqqında ən sübut. Bu kitab ictimai reallıq, ki, hər yerdə üz olur, lakin sehrli texnologiya Firdovsi sehrli elementləri ilə fakt normal dövlətlərin edir. o Sistan Yili, mənim xarakter Rüstəm əlində deyir ki, bu halda. reallıq davam edir və bir əsgər və ya İran sərhədinə komandiri, qonşuları pozulmasına qarşı dayana bildi. O dövrdə şərq qonşu mərkəzi qarşı Turan, Türk və İsfəndiyar adı aşması və ya zərbə rəhbərlik çağırıldı. Bu sonra mərkəzi oldu! sərhəd pozulub üzərində və onlara bilmirdim. Amma Rüstəm bu bilirdi! Şahnamə ən maraqlı hekayələr, iki qonşu, yəni İran və Turan edir! Əvvəllər onun iki qızı adlı bir padşah, mülkiyyətidir onları adına idi. Amma Esfandiari çəkməyi bacardı: Rüstəm oğlu ordusu Ata problem var. Şahnamə Bütün hekayələr baş! silahlı mübarizəyə siyasi mübarizə, oğlan şəxsiyyətini bilmədən atası qədər, o, öz əlləri ilə şikəst! ata daha əziyyət Söhrab, son anda onların pazıbent off göstərir. Amma bütün bu separatçılarına qarşı mübarizədə onun əllərini mane olmur. Eyni zamanda, Akvan Dave qarşı mübarizə deyir ki, sehrli element: Bu hekayə doğrudur. Bu bilmək daha maraqlıdır: Firdovsi bir compiler idi! Şahnamə çox müxtəlif ölkələrdə, illər əvvəl yazılmış, lakin bu Firdovsi sənəti idi sehrli realizm məktəbi, toplamaq və onları təşkil və şeirlər səmərəli yazılı. geri İslama əvvəl dating, şeirlər və Zərdüşt Yasna: Ona görə də biz ədəbiyyat, ədəbi və ya digər üslub bu cür İran minlərlə illik tarixi var ki, demək olar. Və zaman ilk tərcümə: Hindi-dan fars Panchatantra kitab və ya heyvan Dil qısa hekayələr, BOZORGMEHR.BRANCH naziri Sasani ən əhəmiyyətli varlıq edilir.

 

تاریخ ارسال: 1396/04/28 ساعت 00:23 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

بیایید یکبار هم شده جرات کنید: از بانکها شکایت کنید. بانکها حداقل 6جرم اساسی را مرتکب می شوند

اعلام جرم علیه بانکها

بانکها در ایران نقش ضد انقلاب را دارند که: انقلاب را از درون به کام مرگ می کشد. زیرا در هر حرکت ضد انقلابی، نقش آنها در درجه اول است: تعطیلی کارگاهها، تورم و گرانی، دستگیری مدیران عامل شرکت ها، و مصادره کارخانه ها در: سال اشتغال و تولید از این دست است. براساس گفته مهندس مرتضوی، بانک مرکزی بهره 26درصد از بانکها می گیرد، بانکها را مجبورند از مردم 22درصد بگیرند! وی که در جمع صنعتگران استان تهران، به مناسبت گرامیداشت روز صنعت، صحبت می کرد با بغض و گریه گفت: بانکها در روز روشن می آیند: کارخانه ها را پلمپ می کنند و: مدیر عامل را دستگیر و اموال آن را مصادره می کنند! فقط برای جریمه دیرکرد و بهره مرکب، که از نظر همه فقها حرام است. وی گفت کار را به جایی رسانده اند که: مرتضوی سرمایه دار بزرگ قبل از انقلاب، امروز برای ازدواج نوه اش، باید دنبال اجاره واحد مسکونی باشد! وی همچنین از همه صنعتگران خواست: بهره مرکب و جریمه دیرکرد بانکها را نپردازند. این تنها ایشان نیست که از دست بانکها، خون گریه می کند بلکه وزیر صنعت و معدن و: همه تولید کنندگان شاکی هستند. آنها می گویند هزینه حقوق های نجومی و: پاداشهای کهکشانی مدیران بانکها را، باید تولید بپردازد که این منصفانه نیست. ما قصد داریم به این آقایان بگوییم: چشم در برابر چشم! آنها اینهمه شما را اذیت می کنند، شما فقط ناله می کنید! بیایید یکبار هم شده جرات کنید: از بانکها شکایت کنید. بانکها حداقل 6جرم اساسی را مرتکب می شوند: مهمترین آن اخلال در سیستم اقتصادی و: ضربه به تولید و اشتغال است. یکی دیگر از جرائم مشهود بانکها، عمل برخلاف فتواوای صریح مراجع است. آنها جریمه دیرکرد و بهره مرکب را حرام میدانند، ولی اینها کار خودشان را می کنند. جرم سوم آنها عمل خلاف قانون است: قانون راسا موارد تعطیلی کارگاهها را به علت: بدهی به بانکها رد می کند، ولی آنها هیچگونه همکاری را بموقع نمی پذیرند، تا کار به تعطیلی کارگاهها بکشد! هزاران کارگر  بیکار شوند، اجناس کمیاب شود و گرانی بالا رود.این اخلال در سیستم اقتصادی، در حد محاربه با خدا و: مفسدین فی الارض هستند. حقوق های نجومی مخفی و اشکار و: خارج از دستورالعمل های صادره، اخذ نزول به عنوان کارمزد یابهره ، عدم رعایت قانون بودجه در: کاهش سالانه نرخ بهره، خیانت در امانت سپرده گذاران، حتی بی توجهی به قوانین و عرف بانکداری بین المللی، از جرایم مشهود  دیگر بانک ها است. البته منظور از بانکها، شخصیت حقوقی آن مورد نظر است، یعنی سیستم ایراد دارد. لذا باید سیستم به چالش کشیده شود: در دیوان عدالت اداری و سازمان های قضایی، مجتمع های اقتصادی بر علیه آنها شکایت شود، تا سیستم اصلاح شود. مثلا در عرف بین الملل، بهره ای به وام تعلق نمی گیرد، و اگر هم باشد، یک تا 4درصد است، ولی سیستم بانکی ایران، تا 26درصد بهره مصوب دارند! و خدا می داند غیرمصوب چه ها که نمی کنند. در قانون اقتصاد بین المللی، بانک امانت دار است و: فقط وظیفه دریافت سپرده و نگهداری از آن را دارد، بابت این نگهبانی هزینه هم دریافت می کند! ولی در ایران بانکها در کار بورس هم دخالت می کنند، بعنوان وکیل خود خوانده، سپرده های مردم را سهام می خرند! حتی در کار بیمه هم دخالت می کنند: یعنی سود را تضمین هم می کنند! و اینها همه جرایم مشهود است که: اگر یک فرد انجام دهد، اعدام کمترین حکم اوست! ولی بانکها هر روز بیشتر ظلم می کنند. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.

Announcing a crime against banks

Banks in Iran have a counter-revolutionary role: they kill the revolution from within. Because in every counterrevolutionary move, their role is primarily: the closing down of workshops, inflation and gravity, the arrest of corporate executives, and confiscation of factories in: the year of employment and production. According to Mortazavi, the central bank benefits from 26% of banks, compelling banks to get 22% of the population! Speaking with industry arts in Tehran, he spoke on the occasion of the industry day, crying, "The banks come to light on the day: they close the factories and seize the CEO and seize the property!" Only for late punishment and compound interest, which is prohibited for all jurists? He said that the work was done to: Mortazavi, a great capital before the revolution, must now seek to rent a residential unit today to marry his granddaughter! He also urged all industrialists not to pay compound interest and fines for late banks. It is not only that he is crying at the banks, but the minister of industry and mining: all the producers are complainants. They say that the cost of astronomical salaries and: the galactic rewards of bank managers should produce, which is not fair. We're going to say to the gentlemen: eye to eye! They're all annoying you, you just cry! Let's get courage once and for all: complain about the banks. Banks are committing at least six basic crimes: the most important is the disruption to the economic system and: the impact on production and employment. Another obvious crime of the banks is the practice, contrary to the direct fatality of the authorities. They are late for fines, and compound interest is forbidden, but they do their job. Their third offense is contrary to the law: Rossa's law dismisses workshops due to: debt to banks, but they do not accept any cooperation in time, so as to close down the workshops! Thousands of workers are unemployed, commodities are scarce and expensive. This disturbance in the economic system is at the mercy of God and: corruptors on earth. Hidden and explicit salary; and: out of the issued instructions; the receipt of a payback fee; the failure to comply with the budget law in: annual interest rate cuts, treason in depositors' lending, even disregard for the rules and conventions of international banking; Another obvious crime is the banks. Of course, in the case of banks, its legal personality is intended, that is, the system has an objection. Therefore, the system must be challenged: In the Administrative Justice Court and judicial organizations, economic complexes will be used against them, so that the system will be reformed. For example, in international law, interest is not paid on loans, and if so, one to four percent, but the Iranian banking system has up to 26 percent interest! And God knows what non-approved people do. In the international economy law, the bank is trustee and: It is only the duty to receive the deposit and hold it, it also receives a fee for this guard! But in Iran, banks also interfere in the work of the stock exchange, they call themselves lawyers, they buy stocks of people! They even interfere in insurance: they also guarantee dividends! And these are all evident crimes: if a person does, his execution is his lowest sentence! But banks are more oppressive every day.

کتب الاتهام

کتب فی الثورة المضادة، تلک الثورة من داخل یقتل. لکل ثورة مضادة، ودورها هو فی المقام الأول: ورش عمل عطلة والتضخم وارتفاع الأسعار، وإلقاء القبض على کبار المدیرین التنفیذیین ومصادرة المصانع فی الإنتاج والعمالة فی یده. وفقا للسید مرتضوی، والفائدة للبنک المرکزی هو 26٪ من البنوک، فتضطر البنوک إلى اتخاذ 22 فی المئة من الناس! وقال متحدثا فی تجمع للحرفیین فی طهران لاحیاء ذکرى هذه الصناعة، وتحدثت مع الدموع والبکاء البنک فی وضح النهار و: مصانع مغلقة والرئیس التنفیذی للاعتقال ومصادرة الممتلکات من ذلک! فقط من أجل الرسوم المتأخرة والفائدة المرکبة، الذی حرمه الفقهاء. وقال ان لدینا حتى الآن: مرتضوی قطب قبل الثورة، تزوج الیوم حفیده یجب أن تبحث لاستئجار وحدات سکنیة! کما طلب من الصناعة: البنوک تدفع الفائدة المرکبة والعقوبات فی وقت متأخر. هذا لا تضیع فقط بنوکها، یبکی الدم، ولکن وزیر الصناعة والمناجم وجمیع الشرکات المصنعة تشکو. یقولون الرواتب والنفقات الفلکیة: المکافآت المجرة مدیری البنک، یجب المنتجین دفع هذا لیس عدلا. ونحن فی طریقنا إلى هؤلاء السادة یقولون: العین بالعین! أنهم جمیعا یزعجک، لا یمکنک فقط أنین! دعونا لا تجرؤ کان ذات مرة: البنوک تشکو. لا یقل عن ستة بنوک کبرى ترتکب جریمة: هو أکثر الأنظمة المزعجة والاقتصادیة وأثرها على الإنتاج والعمالة. بنوک آخر جرائم واضحة، والتصرف یتعارض مع إشارات واضحة فتوى. وهم یعرفون الرسوم المتأخرة غیر القانونیة والفائدة المرکبة، ولکن لدیهم أعمالهم الخاصة. الفصل الثالث هو جریمة ضد القانون: القانون نفسه بسبب إغلاق ورشة العمل: الدیون للبنک ینکر، ولکنها لم تقبل العمل فی الوقت المحدد، والعمل على إغلاق المحل! الآلاف من عمال عاطلون عن العمل، والسلع الشحیحة وارتفاع معدلات التضخم تعطیل النظام الاقتصادی، ومحاربة الله: هم فسادا فی الأرض. حقوق الفلکیة خفیة واضحة: من التعلیمات الصادرة، مع نزول کرسوم وعدم الامتثال للمیزانیة فی تخفیض معدل سنوی للفائدة وخیانة الثقة المودعین، حتى بغض النظر عن قوانین وأعراف المصرفیین الدولیین، و الجریمة هو واضح فی البنوک الأخرى. بطبیعة الحال، فإن البنوک والکیان القانونی الذی هو المطلوب، وهذا النظام هو الخاطئ. ولذلک، ینبغی الطعن فی النظام فی المحکمة والقضائیة والمجمعات الاقتصادیة شکاوى ضدهم، حتى یتم إصلاح النظام. على سبیل المثال، فی الممارسة الدولیة، لا یحق الفائدة على القرض، وإذا کان کذلک، ما یصل إلى 4 فی المئة، ولکن النظام المصرفی الایرانی، وتصل إلى 26 فی المئة من وافق بهم! غیر المعتمدة والله وحده یعلم ما الذی لا. فی الاقتصاد الدولی، ومصرف الودیع والمهمة الوحیدة هو الحصول على الودائع وصیانة، لأنه یتلقى الحارس ایضا رسوم! لکن البنوک الایرانیة متورطة فی الصرف، کما قرأ محامیه ودائع الناس لشراء الأوراق المالیة! حتى فی أعمال التأمین وتشارک، لیست مضمونة الأرباح IE! وجمیع هذه الجرائم هو واضح أنه إذا کان الشخص لا، عقوبة الإعدام هی الأقل! لکن البنوک قمعیة على نحو متزاید.

iddianamədə Books

əks-inqilab Books, öldürsə ərzində ki, inqilab. hər əks-inqilab, onların rolu ilk növbədə: bayram seminarlar, inflyasiya və yüksək qiymətlər rəhbərləri və əl istehsalı və məşğulluq fabriklərin kamulaştırma həbs. Cənab Mortazavi sözlərinə görə, Mərkəzi Bankın faiz bankların 26% edir, banklar insanların 22 faizini almaq məcburiyyətində qalır! Sənaye xatirəsinə Tehranda biznesmen bir araya danışan göz yaşları ilə danışıb və ağlayan, gündüz bank deyib: fabrikləri qapalı və həbs və mal CEO onu müsadirə! Yalnız mərhum haqları və İslam hüquqçuları ilə qadağan mürəkkəb faiz, üçün. O qədər ki, dedi: Mürtəzəvi maqnat İnqilabdan əvvəl, bu gün onun nəvəsi yaşayış ədəd icarəyə axtarır edilməlidir evli! O, həmçinin sənaye soruşdu: banklar mürəkkəb faiz və gec cərimələr ödəmək. Bu yalnız onların banklar itirilmiş qan ağlayır, lakin sənaye naziri mina və bütün istehsalçıları şikayət deyil. Galactic mükafatlar bank müdirləri, istehsalçılar ki, ədalətli deyil ödəməlidir: Onlar astronomik əmək haqqı və xərcləri deyirlər. Biz demək bu cənablar olacaq: göz bir göz üçün! Onlar bütün narahat, yalnız ağlayıb-sızlamaq bilməz! Bizə bir dəfə deyil cəsarət edək: bankları şikayət. Ən azı altı əsas banklar cinayət törətmək olunur: ən narahat və iqtisadi sistemləri: istehsal və məşğulluq təsir. Başqa bir aşkar cinayətlər bankların açıq istinadlar fətva zidd hərəkət. Onlar qanunsuz mərhum haqları və mürəkkəb faiz bilirik, lakin onlar öz iş var. işçilərin Minlərlə işsiz, qıt mal və yüksək inflyasiya Rvd.ayn Allaha qarşı düşmənçilik kimi, iqtisadi sistem pozmağa: onlar yer üzündə Pornoqrafiya var. gizli astronomik və açıq-aydın hüquqları: verilmiş təlimat Out, əmək haqqı və ya faiz, faiz illik azalma faiz büdcə riayət, inam əmanətçilərin pozulması, hətta beynəlxalq bank qanunları və gömrük nəzərə kimi sertifikat azalması, cinayət digər banklardan müəyyəndir. Əlbəttə ki, banklar, istənilən hüquqi şəxs, sistem səhv edir. Sistem islahatlar qədər Buna görə də, sistem, məhkəmə və onlara qarşı məhkəmə, iqtisadi kompleksləri şikayət etiraz edilməlidir. Məsələn, beynəlxalq təcrübədə, kredit üzrə faiz adlı deyil, o, 4 faiz, lakin əgər onların təsdiq 26 faizədək İranın bank sistemi! Qeyri-təsdiq və Allah yoxdur ki, nə bilir. beynəlxalq iqtisadiyyat, depozit bank və yalnız vəzifə qarovul də haqları qəbul çünki, depozitlər və onun saxlanılması almaq üçün! vəkili fond almaq üçün insanların əmanətləri oxumaq kimi İranın bankları mübadiləsi cəlb var! Hətta cəlb olunur sığorta, yəni dividendlər zəmanət deyil! Və bütün bu cinayətlərin bir şəxs əgər, ölüm hökmü ən az ki, göz qabağındadır! Amma banklar getdikcə zalım var.

 

تاریخ ارسال: 1396/04/27 ساعت 00:00 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 28 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات