X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

تاریخ تفکر التقاطی

برخی ها تصور می کنند تفکر لیبرالی،  فقط به دوران انقلاب اسلامی محدود می شود، که گروهی عقاید لیبرالی را با اسلام تفسیر می کنند. اما این نوع تفکر در طول تاریخ بوده است. لیبرالیسم یا آزادی فردی انسانی، بزرگترین خطر برای این تفکر است . در قران گفته شده که اکراهی در قبول دین نیست، ولی بعد از قبول دین، اگر بازهم اکراه داشته یا در نیمه راه، از دین روی برگرداند، مجازات شدیدی تحت عنوان مرتد، برای او در نظر گرفته شده است . پس ازادی انسان در ابتدای انتخاب است، بعد از انتخاب باید تا انتهای راه را برود. و هیچگونه آزادی برای خود قائل نباشد. 

    این موضوع به عنوان رضوان الهی، یا راضی بودن به رضای الهی تعبیر شده است . مثلا حضرت یوسف می توانست: زلیخا را از خود راضی کند، ولی مانند هزاران برده دیگر، بلافاصله نابود می شد. اما او خود آگاهانه این کار را انجام نداد. بنابر این از آزادی عمل خود استفاده نکرد، و حتی از آن به خدا پناه برد. امام حسین ع هم ، می دانست که شهید می شود. داستان شهادت ایشان از همان بدو تولد، ورد زبان پیامبر و دیگران بوده، ولی مهم آن بود که آخرین لحظه می فرماید:( الهی رضا بقضائک) خدایا به آنچه تو دوست داری، من راضی هستم! زیرا خداوند می خواست که: حسین ع را کشته ببیند(ان الله شاء ان یراک قتیلا)

بنابر این تفاوت لیبرالیزم اسلامی، با اسلام ناب محمدی در همین است: آزادی انسان فقط در دوران تکلیف، و قبل از آن است با رسیدن به سن تکلیف، و آگاهی از حقیقت دین و پذیرفتن آن، باید با ازادی خداحافظی کند. آن هم با اراده و خود آگاهی تمام.. در حالیکع لیبرالیزم اسلامی با عقب نشینی در برابر: توهمات غرب زدگی، آزادی را برای تمام عمر معنی می کند.اگر انسان بخواهد از ازادی که: حق اوست همیشه استفاده کند، سنگ روی سنگ بنا نمی شود. یعنی هیچ چیزی قابل پیش بینی نبوده، و زندگی اجتماعی بشر از هم می پاشد . زیرا انسان موقعی اجتماعی محسوب می شود که: قید و بند هایی را بپذیرد، و آن را همیشه رعایت کند.

     فرض کنید در لباس پوشیدن، اگر قرار باشد واقعا هرکس، هر طور می خواهد لباس بپوشد، خیلی ها اصلا دوست ندارند لباس بپوشند. در حالیکه قرارداد های اجتماعی، چه بصورت نوشته و قانون مدون، و چه بصورت نانوشته و سنت رایج، لباس برای انسان تعریف کرده، حتی نوع آن را هم معین کرده، بطوریکه اگر کمی در آن تغییرات بدهند، وارد سنت یا قانون اجتماعی دیگری می شوند.

اگر کسی چادر سر کند، در یک گروه اجتماعی واقع می شود، که افرادی که بی چادر هستند، از آن مشخص می شود. و اگر کسی هر روز لباس متفاوت بپوشد، به معنی تعویض جایگاه و: گروه اجتماعی خود است، و لذا هیچ گروه  اجتماعی، او را نمی پذیرد. افراد ملون و هرزه پوش را، معمولا به افتاب پرست تشبیه می کنند! گرچه حیوانی به نام افتاب پرست هم، برای خود حیازت یا محدوده ثابتی دارد. یعنی آفتاب پرست خود را با رنگ آفتاب تطبیق می دهد، و بازهم معیاری دارد که از آن پیروی می کند، ولی انسان های ملون یا منافق، به هیچ صراطی مستقیم نیستند.

به گفته قران: منافق کسی است که وقتی با مومنان است، حرف آن ها را تایید می کند ولی، وقتی به سوی دشمن مومنان یعنی کافران هم، می رود می گوید من آن ها را مسخره می کردم! یعنی با هر گروهی بنا بر مقتضیات آن گروه رفتار می کند.

بدیهی است اینگونه افراد، تا موقعی نفوذ یا مقبولیت دارند که: راز آن ها فاش نشده باشد، به محض اینکه معلوم شود: آن ها خود محور هستند و: به هیچ گروهی احترام نمی گذارند، حتی گروه ه کافر هم آن ها طرد می کنند. زیرا: مومنین که میدانند او منافق است، او را به خود راه نمی دهند. کافران نیز اگر اطمینان پیدا کنند: او واقعا کافر است با او معاشرت می کنند، واگر بفهمند که او، کمی هم ایمان دارد رهایش می کنند.

بنابر این لیبرال اسلامی درواقع یک جاسوس دو جانبه بین خدا و شیطان است نه خدا او را می پذیرد چون شرک در دل او است نه شیطان زیرا شیطان بزرگترین ادعایش این است که من شما را مجبور به گناه نکردم فقط وسوسه کردم.

İslami liberalizm veya liberal İslam

Bazı liberal düşünce, sadece İslam Devriminin, İslam'ın kendi yorumu ile çok liberal bir grubu ile sınırlı olduğunu düşünüyorum. Ama düşünce bu tür tarih boyunca olmuştur. Liberalizm veya insan kişiliğinin özgürlüğü, bu fikre en büyük tehdit. Kuran'da din kabul isteksiz olduğunu, ancak isteksizlik din adına hala varsa kiliseden sonra, o kabul edilir mürtedler gibi ciddi cezayı getirmek söyleniyor. seçimden sonra başında seçme özgürlüğü yolun sonuna kadar gitmek gerekir. Ve onun özgürlüğü için umursamıyor.

    Bu Rizwan Elahi gibidir, ya da ilahi rıza rıza yorumlanmıştır. Joseph söyleyebilirim: O ukala, ama diğer köleler gibi binlerce, derhal imha edildi. Ama bilinçli yapmadım. Bu onların özgürlük faydalanmak ve hatta Allah'a sığındı vermedi. İmam Hüseyin, hem de şehit olduğunu biliyordum. İfadesinde, Peygamber ve diğerlerinin kelimenin doğum hikayesi, ama Allah, ne gibi, ben memnunum) :( son anda diyor önemliydi! (Tanrı İmam Hüseyin bkz öldürdüğünü istedim çünkü

İslam liberalizm ve İslam arasındaki fark aynı: insan özgürlüğü sadece atama sırasında ve o, dini gerçeğin anlaşılması ve onu kabul ediyorum ne yaşına gelmeden, sen veda etmek özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca herkes için irade ve bilgidir Halyk İslami liberalizm olarak geri.:. Batı oksidasyon, tüm insan hayatı için özgürlük halüsinasyonlar o her zaman haklı özgürlük demektir, kaya kaya değil. O bir şey ama öngörülebilir ve insan sosyal yaşam patlama olduğunu. Çünkü adam kabul etmek köstek bir sosyal fırsat olduğunu ve her zaman uymak oluyor.

     Herkes gerçekten, her nasılsa giysiler giymek istiyorsa, birçok kişi giysiler giymek sevmiyorum, elbise düşünün. Sosyal sözleşme, ya yazılı ya da tüzük, yazılı olmayan ve gelenek nedir ve iken bu değişikliklerin bazıları, farklı bir gelenek veya sosyal yasayı girmek olduğunu eğer öyleyse, adam, ayarladığınız bile tür üniforma tanımlamıştır olacak.

Giydiğiniz takdirde, toplumsal bir grupta yer alan, çadırda insanlar, bu tespit edilecektir. Her gün farklı kıyafetler giymek ve araçlar geçerseniz ve: sosyal grupları ve bu nedenle hiçbir sosyal grup, o kabul etmez. Mellon'un ve Halk temsilcisi gömlek, genellikle güneşe tapanların benzetti! Hayvan sabit sınırı bukalemun, denilen rağmen. Bukalemun takip edecek güneşin rengini ve hatta bir ölçü maç, ama Mellon erkek veya ikiyüzlü, düz yol yok.

Kuran'da, müminler ki onlar doğruladı, ikiyüzlü göre ise, müminlerin düşmanları, kafir de gittiğinde saçma olduğunu söylüyor! Bu, her bir grup, grubun davranış ihtiyaçlarına göre anlamına gelmektedir.

Açıkçası, bu tür insanlar ortasına kadar kabul edilir ya da sırrı ortaya olmadığını, en kısa sürede netlik kazanabilir: Onlar, kafir reddetmek hatta gruplar bencil ve herhangi bir grubu saygı için vardır . O ikiyüzlü biliyorum müminler Çünkü onlara bilmiyor. Onlar onların teslimat küçük inanç olduğunu anlamak onlar gerçekten onunla ilişkilendirmek emin olun eğer kâfirler kâfirler, ve.

تاریخ ارسال: 1394/04/30 ساعت 22:47 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

جای دوست و دشمن را عوضی گرفتند

عده ای می گویند چه اشکال دارد که: از مراکز نظامی ایران بازدید سرزده شود، مگر منظور ما شفاف سازی با جهان نیست؟در این جمله کوتاه هم مسئله شرک، مطرح است و هم  خیانت.  شرک نسبت به خدا و خیانت نسبت به وطن . حضرت علی ع می فرماید: که اندیشه شرک نسبت به خدا، مانند راه رفتن  مورچه ای در شب تاریک، بر روی سنگ است یعنی آنقدر ظریف، و آهسته است که کمتر کسی متوجه آن می شود.

در دوران انقلاب اسلامی عده ای بنام التقاظی، که برای غرب زدگان ترکیبی از سرمایه داری و اسلام بود، و برای شرق زدگان ترکیبی از مارکسیسم و اسلام بود! که ملی گراها نماد گروه اول، و مارکسیستهای اسلامی نماد گروه دوم بودند.

در دوران ما هم برای خوش آمد: شرق و غرب عده ای لیبرالیسم اسلامی درست کردند، و عده ای اعتدال یا سوسیالسم اسلامی، و این خطر وجود دارد که باز هم، نفوذ آن ها کار را به جاهای باریک بکشد. البته این نفوذ همانند راه رفتن مورچه است، زیرا حتی خودشان این را قبول ندارند!

اما وقعیت این است که برای مبارزه با: سوسیالیزم یا لیبرالیزم بقدری در دامن آن رفتند که، ذهن و فکر و استدلال آن ها با روش لیبرالی یا سوسیالیستی رشدکرد! مثلا در اوایل انقلاب عده ای بودند که برای مبارزه با کمونیست ها، کتاب های آن ها را می خواندند. گاهی بقدری در خواندن کتاب های آنان جلو می رفتند، که بسیاری از کتاب هایی که خود کمونیست ها هم، در خواب ندیده بودند آن ها خوانده بودند!

 بنده خود در دانشگاه تهران درس می خواندم، و آرزویم این بود که یک روزی کتابی از لنین بخوانم، و ببینم اینها چه می گویند! قبل از انقلاب بود و مرا مدتی برای کار دانشجویی، بردند کتابخانه اصلی دانشگاه را گردگیری کنیم! تمام کتاب های اصلی لنین، با چاپ روسی را در انجا دیدم! البته فرصت خواندن پیدا نمی کردم، ولی تعجب من این بود که در دل حکومت شاهنشاهی، و در مخزن کتابخانه آن، کتابهایی است که بعضی ها نخوانده از آن دفاع می کنند، و برخی ها نخوانده آن را رد می کنند.

اینها البته زیاد خطر ناک نیستند، خطر ناک آن هایی هستند که: مثلا برای جواب دادن به اهل سنت، عمرشان را فقط به خواندن کتاب های آنها می گذرانند! و چون از کتاب های شیعی دور هستند، در خیلی از مسائل ناچار می شوند، تا قبول کنند آن ها بهتر هستند! مثلا می گویند آن ها نماز را در پنج وقت می خوانند!این بهتر است تا شیعه، که در سه وقت می خواند.

بنابر این چه در صدر اسلام، که بنی عباس سعی میکرد، عقاید یونان را بهتر از اسلام معرفی کند، یا بنی امیه که در صدد بود، مسیحیت را بهتر از مسلمانان بداند، و حتی در زمان امام رضا ما شاهدیم که: آن ها هر کسی را پیدا می کردند، بعنوان عالم ربانی برای مناظره با امام رضا ع، دعوت می کردند تا شاید، نقطه ضعفی پیدا کنند!

    یا آنان که خون به دل حضرت علی کردند: آنجا که ایشان می فرماید: روزگار مرا آنقدر کوچک کرد، که حالا مردم بیایند بگویند علی و معاویه! یعنی مرا هم سطح او بدانند، و یا مغیره را، باهوش تر ازمن بدانند.

بله اینها مشرکانی بودند، خائن به اسلام و هدف آن ها هم، ملکوک کردن رهبر مسلمین بود، تا مردم را از انها جدا کنند. اکنون نیز عده ای نشسته اند تا فقط، رهبر انقلاب حرفی بزند آن را توجیه کنند و: بی ارزش جلوه دهند! اغلب آن ها هم افرادی هستند که حداقل، تصورشان این است که مردم از آن ها حرف شنوی دارند.

یکی از مصادیق این شرک و خیانت همین: بحث هسته ای است وقتی رهبر انقلاب می گوید: ما نمی گذاریم از مراکز نظامی بازدید شود، آقایان می گویند مگر: شفاف سازی چه ایرادی دارد؟ ما که دنبال بمب اتمی نیستیم چرا می ترسیم؟ خداوند عقل آن ها را آنقدر کم کرده است، که نمی فهمند شفاف سازی برای دشمن یعنی: جاسوسی برای او. و لذا اما م سجاد می فرماید( الحمد لله الذی جعل اعداونا من الحمقا) شکر می کنیم خدارا که : دشمنان ما را از احمق ها قرار داد! که فرق بین دشمن و دوست را نمی دانند، و حتی به اندازه یک میمون نمی دانند: که جای دشمن و دوست کجاست!  دشمن را بالای سر می گذارند، و دوستان را زیر پا! چه رسد به آیه قران که می فرمایید:( اشدا علی الکفار و رحما بینهم) با دشمنان سخت گیر باشید، و یا دوستان مهربان  . آن محبتی که انها به آمریکا و انگلیس، نشان می دهند جای دوست و دشمن را اشتباه گرفته اند. 

Arkadaşlar ve düşmanları yanlış yerine

Bazıları biz dünya ile şeffaf olmadıkça bu kısa zaman putperestlik In askeri? Habersiz ziyareti merkezleri yanlış olduğunu ve vatan hainliği olarak kabul edilir söylüyorlar. Allah'a ibadet edin ve vatan ihanet. İmam Ali diyor birkaç kişi bunu anlamak o kadar ince ve kademeli kaya üzerinde karanlık bir gecede bir karınca yürüyüş gibi Tanrı'ya ibadet fikri.

İslam Devrimi sırasında kapitalist Batı ve Müslüman kurbanları ve Marksizm ve İslamzede Doğu kombinasyonu için birleştiren eklektik bir grup olarak! Birinci grubun bir sembolü ve ikinci grup olarak Milliyetçiler İslam Marksistlerin sembolü idi.

Doğu ile Batı'yı, bazı gerçek İslam liberalizmi ve bazı moderasyon veya İslam sosyalizmi ve çalışmalarıyla onlar, dar yerlere götürmek için bir risk vardır: hoş geldiniz bizim zaman. Hatta bu konuda aynı fikirde değilim çünkü Tabii ki, bu, yürüyüş karınca olarak geldi!

Ama pozisyon mücadele etmektir: etek sosyalizm veya liberalizm bu nedenle, gitti aklı ve liberal ya da sosyalist yöntemler büyümek savundu! Örneğin, bazı insanlar komünist devrimi mücadele başlıyordu, kitap okudukları. Bazen onlar kadar okumaya gitmek kitaplar, komünistler de uyurken okumak değil ki onun kitaplarının birçok!

 Ben Tahran Üniversitesi'nde okuyordu ve ben bir gün Lenin tarafından bir kitap okumak diliyorum ve onların dediklerini bakın! Öğrenci için çalışmak için bir süre götürdü devrimden önce ve üniversitenin ana kütüphane toz değildi! Lenin'in Tüm orijinal eserler, Rus baskısı ile tanıştı! Tabii ki, ben okumak için zaman bulamadık, ama ben imparatorluk hükümetinin kalbinde şaşırdı ve kütüphane yığınlar, bazı savunmak ve bazı okumak reddeden kitap okumak.

Bunlar tehlikeli, en tehlikeli: Örneğin, Sünniler yanıt, sadece kitap okumak için hayatlarını harcamak! Ve çünkü, Şii kitaplarının, sorunların çoğu o daha iyi kabul etmek zorunda kalıyorlar vardır! Örneğin, kendi duaları beş kez çağrı söylüyorlar! Üç kere söylüyor Şiiler, en iyisidir.

Böylece, İslam'da, Benî Abbas daha İslam'ın, ya da aranan Emevi daha Yunan fikirleri çalıştı, Hıristiyanlar Müslümanlardan daha iyi biliyorum, ve hatta benim İmam Rıza sırasında gördüğümüz onlar İmam Rıza ile tartışmaya alimler belki siyah bir göz bulmak için davet olarak herkes bulundu!

    Ya da kalp Ali için kan verdi olanlar: O kadar küçük diyor çünkü benim zaman ki şimdi insanlar Ali ve Muaviye Willow söylüyorlar! Ben bana daha akıllı onun Mghyrh seviyesini, biliyorum.

Evet, onlar İslam'a putperestler, hainler ve insanlar onları ayıramazsınız böylece onların amacı, aynı zamanda Müslümanların lideri mahkum etmektir. Şimdi, bazı insanlar haklı ve Lider olduğunu söylemek oturan: değersiz canlandıracak! Genellikle, en azından, kendi inanç insanlar onları dinlemek olduğunu, insanlardır.

Bu putperestlik ve aldatma bir örnek aynı: Yüce Lideri diyor ki nükleer tartışma: sorunun ne olduğunu açıklama: Biz askeri tesisler ziyaret izin vermez, erkek dışında, diyorsunuz? Biz korkuyoruz çünkü nükleer silah peşinde değiliz? Onun için casus: O düşman şeffaflığın anlamıyorum, onların bilgelik çok kaybetti. Bu nedenle, söz konusu olan Sajjad () bizim düşman aptal olduğunu Tanrıya şükür! düşman ve dost arasındaki fark bilmez ve bir maymun bile boyutu düşmanı bir arkadaşım olduğunu bilmiyor! Düşman havai geçmek ve ayaklar arkadaşlar! Dışarı takılıp Kur'an ayeti şöyle dursun: düşman zor ve iyi arkadaş (). Bu dost ve düşman şaşkın göstermek, Amerika ve İngiltere'nin kendi sevgidir.

تاریخ ارسال: 1394/04/29 ساعت 21:44 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

چگونه می توان راه: بد عهدی دشمن را بست؟

آین دومین توافقنامه یا قطعنامه ای است که: ایران موفق می شود از زبان سازمان ملل، دشمن خود را محکوم کند. بار اول آن را به قطعنامه 598می شناسیم، که در آن صدام جنایتکار به عنوان: آغاز کننده جنگ معرفی شد و: پرداخت غرامت های زیادی را بر عهده گرفت . البته هنوز آن غرامت ها پرداخت نشده! و قرار هم نیست که پرداخت شود، زیرا که صدام از بین رفته، و صورت مسئله پاک شده است.

    این بار نیز دشمن اصلی، یعنی آمریکا محکوم شده تا: تحریم های ظالمانه ای را که :خود شروع کننده آن بوده بردارد، تا ایران هم مانند بقیه کشورها، در مبادلات تجاری و فرهنگی ازاد باشد. البته تحلیل ما این است که باز هم، ایران موفق نخواهد شد که غرامت ها را، حتی از خود آمریکا بازپس بگیرد! زیرا که بازهم اوباما می رود، و صورت مسئله پاک می شود.

    البته اوباما خود، همکاری زیادی کرد تا: توافقنامه صورت گیرد، ولی این فعالیت او از سر دوستی با ایران نبود، بلکه از سر ناچاری بود، که تا قبل از فروپاشی سازمان تحریم، آن را نجات دهد. ولی این کوشش او هم نتیجه نخواهد داد، و خودش قربانی این سازمان تحریم خواهد شد. همانطور که صدام قربانی تجاوز خود شد. عدم درک این موضوع، پاشنه اشیل کسانی است که گفتگو را، اساس کسب حقوق خود می دانند.

   در زمان شاه نیز این ها بودند، و می گفتند زیر سایه همان قانون اساسی شاه هم، می توان انقلابی بود! این جریان تفکر، درست در نقطه مقابل تفکر امام خمینی ره بود. زیرا امام خمینی ره با اساس سلطنت مخالف بود، و می گفت با وجود افراد مستبد، حتی قانون خوب هم قابل احرا نیست . و همینکه مردم هم به این اندیشه رسیدند، انقلاب اسلامی پیروز شد، آنجا که شعار می دادند: ما می گیم شاه نمی خوایم، نخست وزیر عوض می شه! ما می گیم خر نمی خوایم، پالون خر عوض می شه! اما اندیشه لیبرالی، علیرغم مخالفت امام و امت، راه خود را ادامه داد و در: نقطه های حساس تاریخی زهر خود را ریخت.

    خیلی ها افتخار می کنند که: توانستند با اعمال نفوذ در سازمان ملل، متجاوز بودن صدام را در قطعنامه درج کنند! ولی امام ره آن را جام زهر تعبیر کرد. و این نشان از آن داشت که: جریان لیبرالی این بار به دست: یاران نزدیک امام، خود را ظهور و بروز داده، که امام نمی تواند نام آن ها را ببرد! و ناچار از حالت دفاعی، به تدافعی رفته و با قربانی کردن خود، و نوشیدن جام زهر، قطعنامه را قبول می کند!

   شاید به همین دلیل است که: مفتی اعظم آل سعود ادعا می کند: ابن ملجم در شمال تهران است، و مرکز زیارت و احترام ایرانی ها است! یعنی آش آنقدر شور شده، که آشپز هم به صدا آمده است. اکنون هم جریان لیبرالی نفوذی در: خط امام و رهبری در حال: پیاده کردن طرحی هستند که: عاقبتی چون قطعنامه داشته، نه تنها یک ریال به خزانه دولت نمی رسد، بلکه ریز گردها و بلایای دیگری هم، سرازیر می شود.

    آن ها می گویند اگر رفع تحریم شود، مملکت از این رو به آن رو می شود، و همه جا مملکت گل و بلبل می شود! البته بلافاصله بعد از تصویب توافقنامه، عقب نشینی آغاز شد! وزیر نفت گقت: سال ها طول می کشد تا این رفع تحریم اثر بگذارد! خزانه دار مملکت هم، با یک تخفیف 115 میلیارد دلاری، مجموع مطالبات ایران از آمریکا را، فقط 22 میلیارد دلار اعلام کرد!

وزیر صنعت هم گفت که: درست است که بعد از تحریم، واردات زیاد می شود ولی، باید سعی کنیم اجناس بهتری تولید کنیم! این در حالی است که همه میدانند: بزرگترین استدلال ها برای اخذ بودجه، و حتی حذف یارانه نقدی، افزایش تولید است، ولی وقتی بودجه می گیرند، همه صرف واردات می شود! و تولید توجیه اقتصادی خود را، از دست می دهد.

لذا راه جلوگیری از: بد عهدی طرف مقابل، روشن ساختن ذهن لیبرال های اسلامی می باشد، که در ارکان دولت نفوذ کرده اند. و همه چیز ایران را به: رفع تحریم ها گره می زنند.

Ne kadar kötü düşman ölü dönemi olabilir?

Bu ikinci anlaşma Birleşmiş Milletler düşman kınamak için gelen İran başarılı olacak bir karar olduğunu. Savaşın başında, birçok tazminat talepleri tanıtıldı: Bu suç Saddam gibi olan biz Karar 598 bildiğimiz ilk kez bu. Tabii ki, tazminat henüz ödenmemiş olan! Ve Saddam gitti, çünkü ödenecek gitmiyor, ve sorun giderildikten eğer. Ana düşmanı, Amerika'nın yaptırımlarına hapis cezasına çarptırıldı bu sefer o çirkin: Kendinden Starter İran'a götürün, diğer ülkeler gibi, ticari ve kültürel alışverişi için ücretsizdir. Ancak, bizim analizi bir kez daha, İran, telafi etmek mümkün olmayacaktır hatta Amerika'nın kendisi geri olduğunu! Obama olacak ve çünkü konu silinecektir. Obama, tabii ki, anlaşma yürütülen, ancak faaliyetlerinin İran ile arkadaşlığını devam, ama çaresizlik, dışarı hangi yaptırımların çöküşünden önce, o kurtaracak olması büyük iş. Ama bu çabaları sonucu değildir, onun kurban organizasyonunu boykot edecek. Saddam gibi kendini tecavüz kurbanı oldu. Bu konuda anlayış eksikliği, haklarının temelini o konuşanların Aşil topuğu. Zamanda, bu kral oldu ve kral anayasa altında dedi, devrimci oldu! Bu düşünce, düşünme tam tersi İmam Humeyni idi. İmam Humeyni bu despotlar rağmen monarşiye karşı ve söylenen, hatta iyi yasalar Ahra olamaz. İnsanlar attılar, çünkü başarılı İslam Devrimi'nin fikri geldi bir kez: Biz Ltd. Kralı istemiyoruz, Başbakan dönüyor! Biz Ltd Eşek istemiyoruz, eşek eyer dönüyor! Ama liberal fikirler, muhalefet lideri ve milletin rağmen, kendi yoluna devam ve tarihsel duyarlı onların zehir işaret etmektedir. Birçok Saddam eklemek kararı üzerine Birleşmiş Milletler'i etkilemek için başardık gurur duyuyoruz! Ama İmam Humeyni bunu zehir yorumlanır. Onun yakın arkadaşları, onun yükselişi ve lider adını alamaz: Bu, bu süre liberal sırasında göstermektedir! Ve savunma olgusu, savunma zorladı ve özveri ile ve zehir içmek, çözünürlük kabul etmez! Bu Suudi Müftüsü iddia bu nedenle içindir: İbn Moljam kuzey Tahran'da, İran Hac ve saygı merkezidir! Çorba şef de ses, çok tuzlu. Şimdi İmam önderliğinde liberal etkisi vardır: sonuçta çözünürlüğü değil sadece devlet hazinesine bir kuruş, ama güzel tozları ve diğer afetler, akan vardı bir planın uygulanması. Onlar yaptırım kaldırma, ülke dolayısıyla olup olmadığını söylemek ve tüm sevgili ülke! Ancak, hemen Anlaşmanın kabul edilmesinden sonra, çekilme başladı. Petrol Bakanı şöyle dedi: alır yıl yaptırımların kaldırılmasını etkileyecek! 115 milyar dolarlık bir indirim ile ülkenin Sayman, Amerika'nın, sadece 22 milyar dolar toplam alacaklar!

Sanayi Bakanı da yasaklanmasından sonra, yüksek ithalat, ama daha iyi mal üretmek için denemek gerekir doğrudur söyledi! Bütçe için argümanlar ve sübvansiyonlar hatta ortadan kaldırılması, üretimi artırmak, ancak bütçeler ithalat olduğunda olmak: Ancak, herkes bilir! Ve üretimin kendisinin ekonomik fizibilite, kaybeder.

yol hükümetin organları sızmış liberaller, zihinlerini aydınlatan, kötü Promise karşı tarafını önlemek için. Ve her şey İran: düğüm döner yaptırımları kaldırma.

تاریخ ارسال: 1394/04/26 ساعت 20:09 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

دو مجلس و دیگر هیچ


دنیا در انتظار دو قطب! یا دو مرکز است که مرکز: خبر و حوادث جهان است. این دو مرکز عبارتند از: مجلس شورای اسلامی ایران، و کنگره ملی آمریکا . البته مراکز دیگری هم وجود دارد مانند: شورای امنیت یا حتی یمن و عربستان ، عراق و داعش ، سوریه و اسرائیل  ، چین و تایوان، اکراین روس و اروپا ، افغانستان و طالبان ، ولی همگی کمرنگ شده اند.

اگر تحلیل اوضاع جهان را در: چند قسمت بیان کنیم مهمترین آن، حمله عربستان به مردم یمن است. زیرا بیشترین تلفات انسانی و: نسل کشی در آن اتفاق می افتد. 21 میلیون مردم یمن، در شرایط اضطراری هستند. کمک های انسان  دوستانه ، از مردم یمن جلوگیری می شود، و این عمل شرم آور ادامه دارد، و مردم یمن عید فطر را در میان: خون و آتش می گذرانند.

 هتل ها، مساجد، بازار ها، خانه ها هیچکدام از حمله در امان نیستند، و مردم در خواب و بیداری، مورد هجوم جنگنده های: عربستانی قرار می گیرند. اما سازمان های بین المللی آن را نمی بینند، و اخبار آن هم پخش نمی شود، اگر تعداد خبرنگارانی که: در هتل کوبورک حضور داشتند، به یمن می رفتند، پوشش خبری مناسبی به دست می آمد! اما خبرنگاران هم ترجیح می دهند، در هتل باشند و بی خوابی بکشند، و حتی از بالکن مصاحبه بگیرند، ولی به سراغ  یمن می رود.

دلایل عدم پوشش خبری، دو موضوع مهم است یکی: مربوط به خود خبرنگاران می شود، و دیگری مربود به حامیان آنها. تابحال دنیا تصور می کرده که صهیونیست ها، حامی خبرنگاران هستند، لذا هر خبری که آنان بخواهند برجسته می شود: همه خبر گزاری ها ، روزنامه و رسانه ها به آن می پردازند. اما خبری که آن ها نخواهند که منتشر شود، بایکوت می شود! هیچ خبرنگاری آن را نمی بیند و درهیچ رسانه ای هم منعکس نمی شود. ولی سوتی های نتیانیاهو نشان داد که جای اسپانسر ها عوض شده، و دیگر کسی از اسرائیل حساب نمی برد. واین کمک کرد تا دست های پشت پرده، آشکار تر شوند و آنها کسانی جز: آل سعود نبودند.

 هم اکنون تمام ماهواره ها و خبرگزاری هایی که: حامی سعودی دارند، خبری از یمن پخش نمی کنند، در واقع رسانه های دنیا بر دودسته اند: در باره یمن خبر پخش می کنند. و یا پخش نمی کنند!

درست همین دسته بندی در مورد: جناح اسرائیل و سوریه است. خبر ها یا از سوریه حمایت می کند: یا از اسرائیل و این خط مرزی و شناختن، بنگاههای خبری صهیونیستی است. کسانی که از نتانیاهو نقل قول می کنند، رسانه صهیونیستی هستند! و آن هاییکه نقل نمی کنند یا: از او انتقاد کند، ضد صهیونیست هستند.

در مورد چین و تایوان هم همینطور است، آن هایی که تایوان را جزء مستعمرات چین می دانند، در یک صف ، مخالفان حضور چین در تایوان در صف مقابل . ایران ترجیح می دهد: تایوان را جزئی از چین بداند! زیرا در غیر اینصورت، چین از برنامه هسته ای ایران، دفاع نخواهد کرد.

در مورد اکراین، باز این ایران هست که: نقش اصلی را دارد، اگر اکراین را حق روسیه نداند! روسیه هم از مداکرات خود، به نفع ایران استفاده نخواهد کرد.  پس حوادث اکراین و سوریه ، تایوان و جاهای دیگر، در موضوع هسته ای ایران، خود را نشان می دهد. موضوع هسته ای ایران هم به دو: مجلس ایران و آمریکا بستگی دارد.

حتی در عراق و افغانستان ، بحرین و میانمار هم دقت کنیم، باز هم ایران کوتاه می آید! زیرا ممکن است به مسئله هسته ای ضربه وارد شود. درست است که اخباری از عراق، سوریه یا لبنان و غزه منتشر می شود. ولی ارزیابی خبر نشان می دهد: این خبر ها هم تحت تاثیر: مسئله هسته ای قرار دارد. لذا جهان بطور واضح، به دوقطب ایران و آمریکا تبدیل شده اند.

 İki ev ve hayır

Dünya direkleri bekliyor! Ya da dünyadaki haber ve olayların merkezi merkezi. İki merkezleri: İran parlamentosu, Amerika Ulusal Kongresi. Tabii ki, böyle bir Güvenlik Konseyi ya da Yemen ve Suudi Arabistan, Irak ve Dash, Suriye, İsrail, Çin, Tayvan, Rusya, Ukrayna ve Avrupa, Afganistan ve Taliban gibi diğer kurumlar vardır, ama onlar soluk.

Bir kaç dünyanın bir analiz en önemli ifade ise Yemen halkını saldırmak Suudi Arabistan olduğunu. İnsan kayıpları çoğu için: Bu soykırımı olur. Yemen'de 21 milyon kişinin acil bir durumda bulunmaktadır. Yemen halkı için insani yardım durdurmak için, ve bu bir utanç devam eder ve kan ve canlı ateşe Yemen Ramazan Bayramı halkı olduğunu.

 Oteller, camiler, marketler, evler herhangi bir saldırı güvenli değildir, ve insanlar uyku ve uyanma, savaşçıların saldırdı: Suudi yerleştirilir. Ama uluslararası kuruluşlar görmüyorum ve haber yayını değil, otel Kvbvrk mevcuttu gazeteci sayısı, iyi kapsama geldi, Yemen gitti! Ama gazeteciler hala otelde uyku ve öldürmek ve hatta onların mülakat balkonundan tercih, ama Yemen'e gider.

kapsama eksikliği nedenleri, iki önemli konulardan biridir: kendi gazeteciler ve diğer destekçileri onları Mrbvd. Şimdiye kadar dünya Siyonistler, destekçileri gazetecilerin olduğuna inanılmaktadır, bu yüzden İstediğiniz haber özellikli olması: tüm haber, gazeteler ve medya ödemek için. Ama çıkacak haberler, boykot! Görmüyor ve herhangi bir yeni medya gazetecilik yansıtılmamıştır. Ntyanyahv için goofs ama sponsorluk değişikliği olduğunu belirtti ve diğer kişinin İsrail için hesap değil. Bu perde arkasında olsun yardımcı oldu ve onlar diğerlerinden daha açıktır: Onlar Suud Evi idi.

 Artık tüm uydular ve Ajans bu: Yemen Hakkında Haberler yayın: Suudi yanlısı Yemen haber değil, medya dünyasında ya vardır. Ya da değil!

Sadece sıralama: İsrail ve Suriye. Suriye'den Haber ya hattını destekleyen ve İsrail'i, Siyonist haber ajanslarına tanır. Alıntılar Netanyahu aittir, Siyonist medya vardır! Ve kimin taşıma veya: O eleştiren, anti-Siyonist bulunmaktadır.

Yanı sıra Çin ve Tayvan durumunda, bir parçası olarak Çin'in sömürge Tayvan kuyrukta, Tayvan, Çin karşıtları ayarlıyoruz olmasıdır. İran tercih: Tayvan Çin'in bir parçası olduğunu bilmek! Aksi takdirde, Çin, İran'ın nükleer programı, desteklemediği, çünkü.

Ukrayna'da durumunda, Ukrayna'da ise Rusya'ya ana rolü, bilmek hakkına sahiptir ülkedir! Müzakerelerinde Rusya, İran faydası olmaz. Başka Ukrayna ve Suriye, Tayvan, ve, İran'ın nükleer sorunu, senin göstermek olaylarından sonra. İran ve Amerika Meclise İran'ın nükleer bağlıdır.

Hatta Irak ve Afganistan, Bahreyn ve Myanmar dikkatli değilseniz de, ülke kısa! Nükleer sorununa zarar verebilir çünkü. Irak, Suriye, Lübnan ve Gazze'den haber salınır doğrudur. Ama değerlendirme gösterir: haber de etkilenebilir: Nükleer sorunu. açıkça İran ve Amerika'ya dünyanın iki kutuplu hale gelmiştir.

تاریخ ارسال: 1394/04/26 ساعت 01:23 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر

ملت شنگول و منگول

می گویند گرگی یک بچه بز زائید! همه تعجب کردند و: دور او را گرفتند و سوال کردند: تو یک ماده گرگ هستی، چطور بچه بز زائیدی؟ می گوید داستانش دراز است! من چند بار رفتم خانه شنگول و منگول، و دست های خود را به آرد زدم، و گفتم منم منم مادرتون! البته شنگول و منگول گول نخوردند، ولی پدر شنگول و منگول، ماجرا را جدی گرفت، این بود که من حامله شدم!

 حالا داستان غنی سازی هم همینطور است، ملت ایران فریب گرگ را نخوردند، بلکه او را حامله هم کردند! زیرا وقتی غنی سازی به 20  درصد رسید، ملت جشن گرفتند و شادی ها کردند، حالاهم که 20درصد را متوقف کردند، جشن می گیرند این یعنی ملت شاد که به: هر بهانه ای جشن می گیرد، بعد هم می گویند جوانان ما افسرده و: مردم ما غمگین هستند. در حالیکه اکنون جهان، ایران هسته ای را به رسمیت شناخت.

ما ضمن خوشحالی از امضای توافقنامه هسته ای، آن را به تمام ملت ایران تبریک عرض می کنیم و: مخصوصا به تیم مذاکره کننده خسته نباشید، می گوییم . و دلواپس و نگران ادامه آن هم نیستیم، زیرا وقتی از صفر تا 50 رسانده ایم، از 50تا صد هم کاری ندارد.

   به احتمال قوی کنگره امریکا، و مجلس ایران هم، در یک پروسه دو تا چهار ماهه،  با یکدیگر جنگ رسانه ای خواهند داشت! ولی عاقبت همه جنگ ها صلح است! وشاید بدون هیچ تغییری، تصویب و اجرا شود .لذا ما باید برای دوران (پسا تحریم) پس از تحریم، برنامه ریزی نماییم.

   یکی از پیامدهای ساده این توافقنامه، افزایش مبادلات سیاسی و فرهنگی است. یعنی مردم آمریکا با ذوق و شوق فراوان، راهی این دیار کهنه خواهند شد، تا با گنجینه خاورمیانه آشنا شوند، و مردم ایران هم با همان ذوق و شوق، راهی آمریکا می شوند، تا دنیای جدید را، که مرکز اقتصاد وصنعت جهانی است، از نزدیک ببینند.

و به این ترتیب یک تخلیه دو سویه اتفاق می افتد: یعنی ایرانی ها به آمریکا هجوم می برند، و آمریکایی ها سیل آسا به ایران می آیند. و لذا ایران از ایرانی تخلیه، و از آمریکایی پر می شود! و آمریکا از آمریکایی خالی و، پر از ایرانی می شود، دلیل این کار هم همین است: بعد از قبول توافقنامه نه تنها، دلار درایران ارزان نشد، بلکه روز دوم نزدیک 15 درصد قیمت بالارفت.

  بعید نیست حتی در آمریکا هم، جمهوری اسلامی ایجاد شود. زیرا در دوران تحریم که هیچ راهی نبوده ، ایرانیان تمام مراکز مهم آمریکا را تسخیر کرده بودند. کافی است در گوگل یا ،هر موتور جستجوگر بزنید: ایرانیان در امریکا، خواهید دید تنها کسی که از مسئولین آمریکایی، ایرانی نیست، نتانیاهو است! آن هم چون متولد اورشلیم است، حسودی می کند! و الا بیشتر مسئولین اسرائیل هم، ایرانی تبار هستند. و کوروش شاه ایران را، بیشتر از خود ایرانیان دوست دارند.

    اصلا اگر ایرانی و ایرانی تبار را، از دنیا حذف کنند چیزی باقی نمی ماند! اوباما به تازگی اعتراف کرده که: از تحریم ایران ، خود ایران ضرر ندیده، چون به انرژی هسته ای دست پیدا کرده، ولی کره و چین ، بنیاد راکفلر و اروپا و.. همه، میلیاردها دلار متضرر شده اند! ایران فقط 50میلیارد دلار، از طریق دادگاه ها از امریکا مطالبه دارد. مطالبه بانک مرکزی ایران، از آمریکا 22 میلیارد دلار است. اورانیوم غنی شده خریداری شده از: آفریقای جنوبی بعد از چهل سال، هنوز به ایران تحویل نشده. قطعات هواپیما و اجناسی که: ایران از اروپا و آمریکا خریده، و پولش را داده هنوز، به ایران تحویل ندادند!

ساختمان ها و دارایی هایی که ایران، در آمریکا دارد و به زور، آن ها را تصاحب کرده اند، اگر به ایران باز گردانده شود، برابر بودجه کل آمریکا می شود. سرمایه ایرانی ها در آمریکا، اگر روزی به ایران برگردد، آمریکا ورشکست می شود! این سرمایه ها در دوران انقلاب اسلامی، به وسیله شاه و هواداران آن، از ایران خارج شده . و این تازه درصد کوچکی از: عتقیه جات و اشیای تاریخی ایران است، که تمام موزه های دنیا را پر کرده، و اگر روزی به ایران برگردد، همه موزه ها  تعطیل می شوند.  

İranlı vatandaşların mutlu ve neşeli bulunmaktadır.

Kurt Keçi çocuk gebe dedi! Tüm hayret ve ona yuvarlak vardı ve sordu: Sen nasıl bir bebek keçi gebe, bir kurt vardır? Uzun hikayesini anlatır! Ben ev ve Mngvl cosh birkaç kez gittim ve ellerini una vardı ve ben senin annenim, dedi! Bu, ince ve Mngvl aptal, ama güzel ve Mngvl babaydı ciddiye aldı, ben hamile oldu! Şimdi hikaye aynı zenginleştirme olduğunu, İran Nkhvrdnd kurt aldattı, ama hamile oldu! , Daha sonra gençlerin depresif söylüyorlar kutlamak için her türlü neden olan yüzde 20 zenginleştirilmiş zaman Çünkü insanlar kutluyor ve insanları anlamına gelir çünkü mutlu, onlar şimdi yüzde 20 durdu, kutlamak mutlu : Halkımız üzgün. Dünya nükleer silahlı İran'ı kabul ederken.

Biz tüm İran halkı, nükleer anlaşma imzalamak için mutluyuz ve biz müzakere ekibine, özellikle tebrik yorgun değiliz, biz söylüyorlar. Biz 50 sıfırdan yaşadığınız zaman, yüzde 50 çalışmıyor, çünkü daha gergin ve endişeli değil. Büyük bir olasılıkla ABD Kongresi ve İran parlamentosu, iki ila dört ay bir süreç, medya birbirleriyle savaş olacak! Ama bütün savaşın sonu barış! Belki herhangi bir değişiklik yapmadan, biz onaylanmış ve yaptırımlar sonra .lza dönemi (post-yaptırımlar) uygulanması gerektiğini, biz planladık. Bu anlaşmanın basit bir sonucu, siyasal ve kültürel alışverişi arttı. Coşku ve tutku bir sürü Amerikan halkı, bu ülkenin eski olacak şekilde, Ortadoğu hazineleri aşina olmak için, aynı şevk ve tutku ile İran halkı, Amerikan yolu, yeni dünyaya, ekonomi ve sanayi dünyası, yakından izlemek.

Bu şekilde bir çift deşarj oluşur: İranlılar Amerika Birleşik Devletleri meydan okuyor ve Amerikalılar İran sel vardır. Ve bu nedenle dolu İranlılar ve Amerikalılar deşarj! Ve bu anlaşmadan sonra aynı şeydir, çünkü İranlılar ile dolu Amerika ve boş Birleşik Devletleri, fiyat yaklaşık% 15 yükselen İran ucuz değildi dolar, ama ikinci gün, değil sadece. Hatta ABD'de İslam Cumhuriyeti geliştirmek, olası değildir. Yaptırımlar altında bir yolu yoktur, çünkü İran Amerika'nın tüm önemli merkezlerini fethetti. Sadece Google veya herhangi bir arama motoru kutusu: Amerika'daki İranlılar, Amerikan yetkililer, İran, Netanyahu ise tek görürsünüz! Kudüs'te doğdu beri, kıskanç olduğunu! İsrail yetkilileri çoğu Yakında İran kökenlidir. Ve Pers Kralı Cyrus, çoğu İranlı istiyorum. Hatta İran Fars bile, dünyanın kalanları çıkarmak! Obama son zamanlarda İran'a yaptırımlar, İran'ın nükleer enerji elde etmek olarak zarar görmüş olduğunu kabul etmekle birlikte, Kore ve Çin ve Avrupa ve Rockefeller Vakfı, milyarlarca dolar kayıp var! İran Amerika'nın mahkemeler aracılığıyla iddia Sadece 50 $ milyar dolar. Merkez Bankası İran, Amerika'yı 22 milyar dolar değildir. Kırk yıl sonra Güney Afrika zenginleştirilmiş uranyum satın İran'a teslim edilmiştir. Uçak parçaları ve mal İran, Avrupa ve Amerika'dan aldım ve para hala İran'a teslim olmadığını!

İran'a dönersek İran Binalar ve varlıklar, Amerika ve yürürlükteki onlar, kazandı, Amerika toplam bütçenin eşit olacaktır. Ben İran'a geri giderseniz Amerika'da İran varlıklar, Amerika iflas! Kralın İslam Devrimi ve destekçileri sırasında bu varlıklar, İran'ı kaçtı. Ve bu eserlerin ve dünyanın bütün müzeler doldurdu İran, tarihsel nesnelerin sadece küçük bir yüzdesi, ve ben İran'a geri giderseniz, tüm müzeler kapalı.

تاریخ ارسال: 1394/04/24 ساعت 23:18 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 28 )
   1      2     3     4     5     6   >>
صفحات