X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

ستاد آزاد سازی بقیع شریف

یک روز از این دل پر پرواز بسازیم در خاک بقیع چار حرم باز بسازیم بهتر است آزاد سازی بقیع آغازشود

چنانچه بقیع شریف را ازبین بردند

دولت جهانی شیعه

مانیفیست دولت جهانی شیعه سالهاست نوشته شده، مرام نامه و اساسنامه آن هم قران کریم است. براساس طرحی بلند مدت، از ابتدای تاریخ تا انتهای تاریخ، برای تاسیس آن کوشش های فراوانی شده است. این طرح با پیامبری حضرت آدم ع آغاز می شود، و بعد از او به پیامبران بعدی منتقل می گردد. در نهایت به صورت قران کامل، به آخرین پیامبر نازل می شود. دشمنان در هر برهه سعی داشتند این کتاب را نابود، و یا آن را تحریف نمایند. لذا ائمه هدا، مامور حفظ آن می شوند. اولین امام حضرت علی ع است. 

 

 او را قران ناطق می گویند. قران را جمع آوری و کتابت کرد. مردم را به آن آموزش داد، و به تفسیر آن همت گماشت. این کتاب به همراهی کتاب هایی چون: مصحف فاطمه و صحیفه سجادیه، در دست امامان به امانت بود، تا اینکه آخرین امام از سوی خدا، غایب و مخفی شد تا آن را مخفوظ نگهدارد. اگر امام علی و حامیان ایشان (شیعیان) نبودند، همه این تاریخ از بین می رفت! یا اینکه آن را افسانه و غیرواقعی می خواندند. چنانچه بقیع شریف را ازبین بردند یا:در مورد حضرت سلیمان و معجزات حضرت موسی، و حضرت ابراهیم ع، آن ها را با سحر و جادو، افسانه و اساطیری یونان بهم آمیخته اند.غیر ازشیعه هیچکس آنها را درست نمی داند. مسلمان غیر شیعه قران را فقط قصه های قدیمی می دانند! یا فقط برای صوت زیبا آن را می خوانند. هیچکدام از آیات قران را نمی فهمند! یعنی علاقه ای به فهم و تدبر در ان ندارند، بیشتر به افسانه های ساخته شده خودشان معتقدند. نمونه بارز آن تکذیب امامت حضرت علی ع است، با اینکه در روزغدیر اعلام شد! و آیاتی در ان روز نازل شد. یا شهید و مسموم کردن اهل بیت پیامبر. به همین دلیل اکنون در تمام جهان، فقط یک راه درست وجود دارد: و آن راه شیعه امام علی ع است. و بزودی کنگره بزرگ سالانه آنها، در کربلا و ایام اربعین برگزار خواهد شد. همه ادیان و مذاهب دیگر، اگر تابع شوند برحق هستند، والا باید از انها دوری جست!(ان الدین عندالله الاسلام) امروز تشیع در همه دنیا، شناخته شده است و کسی نیست که: نداند روز اربعین یعنی چه و امام حسین ع، یا حضرت علی ع چه کسانی بودند. البته همیشه روشن بوده، اما دشمنان سعی داشتند آن را مخفی کنند، یا تبلیغ کنند که مخفی است، و کسی از آن اطلاع ندارد. در حالیکه صریح قران است که هر قومی، یک نفر (خبرنگار) دارد که برای آنها حقیقت را بگوید. لذا همه آنها حقیقت را می دانند. حتی همان روز که امام حسین شهید شد، همه میدانستند چه می کنند! و خون کسی را بر زمین می ریزند که: مادرش بهترین زنان دنیا، و پدرش بالاترین مقام الهی دارد. در اسناد تاریخی قدیمی انگلیسی هم آمده، که روز عاشورا باران خون باریده! همه جا این شنیده شده و دیده شده. همانطور که وقتی پیامبر به دنیا آمد، آتشکده ها خاموش، قصر ها ترک برداشته و دریاچه ساوه خشک شد! تا همه بدانند. امروز نیز طوفان ها و زلزله ها، سونامی های سهمگین، گوش و دل آمریکایی ها، ژاپنی ها و چینی ها را نوازش می دهند! تا بدانند خدای آنها، ترامپ و اون و آن نیست! بلکه آنها حتی در مقابل یک زلزله، ناتوان هستند. خدای بزرگ و توانا، همه پیشرفت های علمی و تکنولوژی آنها را، با ورزش باد که قابل دیدن نیست! بهم می ریزد! لذا در میان 8میلیارد بشر امروزی، هیچکس نیست که حقیقت را نداند. زیرا همه انسان ها براساس فطرت خود، همه چیز را می دانند. نام صاحب الزمان را همه می شنوند، گرچه او را نمی بینند. آنهاییکه فطرت پاکی دارند منتظر یاری او هستند، تا انتقام خون حسین ع را بگیرند! دولت جهانی شیعه باید این خود آگاهی را جدی بگیرد. پسندیده نیست خود را برای کمبود درهم و دینار، یا غنیمت مشغول بدارد.

Shiite universal government

The Manifesto of the Shiite Universal Government has been written for many years, its key point of reference is the Qur'an. Based on a long-term plan, from the beginning of history to the end of history, many efforts have been made to establish it. This plan begins with the Prophet Adam's prophecy, and after that he is transmitted to the next prophets. Eventually, as a complete Qur'an, the last Prophet will be revealed. The enemies at any time were trying to destroy this book, or distort it. Therefore, the Imams Heda will be the guardian. Imam Ali is the first Imam. He is called the Qur'an. He collected and written the Qur'an. He taught people, and interpreted them. If Imam Ali and their supporters (Shiites) were not, all this history would be lost! Or they would call it fabulous and unrealistic. Non-Shiite Muslims consider the Qur'an only old stories! Or just read it for beautiful sound. Do not understand any Qur'anic verses! That is, they do not have the interest to understand it, they believe in their own myths. A typical example of this is the denial of the Imamate of the Prophet Ali, although announced in the day. And the signs were revealed on that day. Or martyr and poison the Prophet's household. That's why there is only one right now in the entire world: and that way is the Imam Ali's Shi'a. And soon their annual major congress will be held in Karbala and in the days of Arbaeen. All religions, if the function of the right are high should be avoided (the Din by God to Islam) today Shi'ism in the world, known and not someone that does not know the day of Arbaeen What Imam Hussein (AS), or Who were the Imam Ali Of course it was always clear, but the enemies tried to hide it, or advertise it, which is hidden, and nobody knows about it. While it is clear to the Qur'an that every ethnic nation has one person to tell them the truth. So they all know the truth. Even the day Imam Hussein was martyred, everyone knew what they were doing! And he blames someone: his mother is the best woman in the world, and his father has the highest divine authority. In ancient English documents, the Ashura day is bleeding! Everywhere it has been heard and seen. As the Prophet was born, the fire temples were silent, the palaces disappeared and the Saveh Lake dried up! To know everyone. Today, storms and earthquakes, stun tsunami, hearts and hearts of Americans, Japanese, and Chinese! To know their god, Tramp and it and not it! Instead, they are even in the face of an earthquake. Great and mighty God, all their scientific advancements and technology, with the wind that is not visible! Fights! Therefore, among the 8 billion people of today, there is no one who does not know the truth. Because all human beings know everything by virtue of their nature. Everyone hears the name of Sahib Alzaman, though they do not see him. Those who are clean are awaiting help from him, so that they can take revenge on Hussein's blood! The Shiite global government must take this consciousness seriously. It's not good to be busy with the lack of dirham and dinar, or booty.

حکومة عالمیة شیعیة

لقد کتب بیان الحکومة العالمیة الشیعیة لسنوات عدیدة ، ومرجعها الرئیسی هو القرآن. واستنادا إلى خطة طویلة الأجل ، من بدایة التاریخ إلى نهایة التاریخ ، بذلت جهود کثیرة لإنشاء ذلک. تبدأ هذه الخطة بنبوة النبی آدم ، وبعدها ینتقل إلى الأنبیاء التالیین. فی النهایة ، کقرآن کامل ، سیتم الکشف عن النبی الأخیر. کان الأعداء فی أی وقت یحاولون تدمیر هذا الکتاب أو تشویهه. لذلک ، سیکون الأئمة هیدا الوصی. الإمام علی هو أول إمام. یطلق علیه القرآن. جمع وکتب القرآن. علم الناس ، وفسرها. إذا لم یکن الإمام علی وأنصارهم (الشیعة) کذلک ، فإن کل هذا التاریخ سوف یضیع! أو یسمونها رائع وغیر واقعی. المسلمون غیر الشیعة یعتبرون القرآن حکایات قدیمة فقط! أو مجرد قراءته للحصول على صوت جمیل. لا تفهم أی آیات قرآنیة! أی أنهم لا یهتمون بفهمه ، فهم یؤمنون بأساطیرهم الخاصة. مثال نموذجی على ذلک هو إنکار إمام النبی علی ، على الرغم من الإعلان عنه فی الیوم. وظهرت العلامات فی ذلک الیوم. أو الشهید والسم بیت الرسول. هذا هو السبب فی وجود واحد فقط الآن فی العالم بأسره: وهذه هی الطریقة الشیعیة للإمام علی. وسرعان ما سیعقد مؤتمرهم السنوی الرئیسی فی کربلاء وفی أیام الأربعین. جمیع الأدیان، إذا مرتفعة وینبغی تجنب وظیفة الیمین  الیوم المذهب الشیعی فی العالم، والمعروف ولیس لشخص لا یعرف یوم الأربعین ما الإمام الحسین (ع)، أو من هم الإمام علی؟ لقد کان دائما واضحا، ولکن أعداء یحاولون إخفاء ذلک، أو الإعلان عن ذلک سرا، وانه لم یکن على علم به. فی حین أنه من الواضح للقرآن أن کل دولة عرقیة لدیها شخص واحد لیقول لهم الحقیقة. کلهم یعرفون الحقیقة. حتى فی یوم استشهاد الإمام الحسین ، عرف الجمیع ما کانوا یفعلونه! وهو یلوم أحدهم: إن أمه هی أفضل امرأة فی العالم ، ووالده له أعلى سلطة إلهیة. فی وثائق الإنجلیزیة القدیمة ، یوم عاشوراء ینزف! فی کل مکان تم سماعه ورؤیته. کما هو الحال عندما ولد النبی، طفایات الحریق، وقصر متصدع وجفت بحیرة حفظ! لمعرفة الجمیع. الیوم، والأعاصیر والزلازل والتسونامی الصعب، وآذان وقلوب الأمریکیین والیابانیین والصینیین التمسید الیوم! لمعرفة إلههم ، الصعلوک ، ولیس ذلک! بدلا من ذلک ، هم حتى فی مواجهة زلزال. الله العظیم والقدیر ، کل التقدم العلمی والتکنولوجیا ، مع الریح غیر المرئیة! لی أسفل! لذلک ، لا یوجد أحد من لا یعرف الحقیقة ، من بین 8 بلایین نسمة فی یومنا هذا. لأن کل البشر یعرفون کل شیء بحکم طبیعتهم. الجمیع یسمعون اسم صاحب الزمان ، رغم أنهم لا یرونه. أولئک الذین هم طاهرون ینتظرون المساعدة منه ، حتى یتمکنوا من الانتقام من دم حسین! یجب على الحکومة العالمیة الشیعیة أن تأخذ هذا الوعی على محمل الجد. لیس من الجید أن تکون مشغولاً بنقص الدرهم والدینار أو الغنیمة.

Şiə universal höküməti

Şiə Ümumdünya Hökumətinin Manifestosu uzun illərdir yazılmışdır, əsas istinad mənbəyi Qurandır. uzunmüddətli plan əsasında yarandığı üçün son tarix əvvəlindən səy bir çox olmuşdur. Bu plan Hz. Adəmin peyğəmbərliyi ilə başlayır və bundan sonra növbəti peyğəmbərlərə ötürülür. Nəhayət, sonuncu peyğəmbər Qurani-Kərim olaraq açıqlanacaq. Düşmən hər zaman bu kitabı məhv etməyə çalışır və ya təhrif edir. Buna görə İmam Hidayət qəyyum olacaqdır. İmam Əli ilk imamdır. Ona Quran deyilir. Quranı yığdı və yazdı. O, insanlara öyrətdi və onları şərh etdi. İmam Əli və onların tərəfdarları (Şiələr) olmadıqsa, bu tarixin hamısı məhv olardı! Yoxsa bunu inanılmaz və qeyri-realdır deyərdilər. Şiə olmayan müsəlmanlar Quranı yalnız köhnə hekayələr hesab edirlər! Və ya sadəcə gözəl səs üçün oxuyun. Quranın heç bir ayəsini anlama! Yəni, bunu anlamaq üçün maraqları yoxdur, öz miflərinə inanırlar. Bunun nümunəsidir, gündüz açıqlansa da, Peyğəmbər Əliyin İmamətinin inkar edilməsi. Həmin gün əlamətlər aşkar olundu. Ya da şəhid və Peyğəmbərin evində zəhər. Ona görə də bütün dünyada tək bir şey vardır: bu şəkildə İmam Əli Şiədir. Tezliklə illik illik böyük konqres Kərbəla və Arbainin günlərində keçiriləcək. Bütün digər dinlər və dinlər, tabe olduqları təqdirdə, haqlıdırlar, onlardan üz döndərilməlidir! Dünyada bu gün şiə, onlar İmam Hüseyn və İmam, ya İmam Əli Arbaeen hansı gün bilmir kimsə məlum deyil. O, həmişə aydın olmuşdur, lakin düşmən onu gizlətsəniz və ya bir gizli ki, reklam üçün çalışır, və o bunun fərqində deyildi. Hər bir etnik birliyin bir həqiqət olduğunu söyləmək üçün bir insana sahib olduğu Quranda açıq olsa da. Budur, hamısı həqiqəti bilirlər. Hətta imam Hüseyni də şəhadət günü, hər kəs nə etdiklərini bilirdi! Və birini günahlandırır: anası dünyada ən yaxşı qadın, atası ən yüksək ilahi nüfuzu var. Qədim İngilis sənədlərində Aşura günü qanaxır! Hər yerdə eşitmiş və görüldü. Peyğəmbər Palace cadar və quru göl Save the yanğınsöndürənlər, anadan olmuşdur zaman kimi! Hər kəsin bilməsi. Bu gün fırtına və zəlzələlər, stun tsunami, ürəklər və qəlblər, amerikalılar, Yapon və Çin! Onların tanrısını bilmək, Tramp və bunu deyil, yox! Bunun əvəzinə onlar bir zəlzələ qarşısında. Böyük və qüdrətli Allah, bütün elmi irəliləyişlər və texnologiya, görünməyən küləklə! Davalar! Buna görə, bugünkü 8 milyard insan arasında həqiqəti bilməyən heç kim yoxdur. Çünki bütün insanlar öz təbiətlərinə görə hər şeyi bilirlər. Hər kəs, Sahib Alzamanın adını eşidir, baxmayaraq onu görmürlər. Təmiz olanlar Hüseynin qanı üçün intiqam almaq üçün Ondan yardım gözləyir! Şiə qlobal hökuməti bu şüurun ciddi şəkildə qəbul edilməlidir. Dirham və dinarın olmaması ilə məşğul olmaq yaxşı deyil.

 

تاریخ ارسال: 1397/07/20 ساعت 16:37 | نویسنده: سید احمد حسینی ماهینی | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد